Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS GÜNDEMLERİ

26.01.2016 Tarihli Meclis Gündemi

Tarih: 26.01.2016 / Saat: 15:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2016 Yılı 1 OLAĞANÜSTÜ. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 24. Toplantısı

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.


2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2015 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2016 yılında çalıştırılması düşünülen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin her bir kadro unvanı için kaç adet çalıştırılacağı ile 12.01.2016 tarihli ve 356 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı.