Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS GÜNDEMLERİ

02.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi

Tarih: 02.09.2015 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2015 Yılı 8. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 19. Toplantısı

 


GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- Komisyonlardan Gelen Evrak:

2/1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutdede Mahallesi, 4956 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısımda plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı hakkındaki raporu.

2/3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada,3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1789-1790-1791-1792 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporu

2/5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 120 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/6- İmar Komisyonunun, Derya Caddesi’ nin, Çevre Yolunun batı istikametine bağlanması için plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 909 ada, 9-15  parsellerde plan değişikliği

hakkındaki raporu

2/8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 110 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 181 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit

Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl

Mahallesi, 7221 ada, 2 parsel, 7222 ada,1 parsel plan değişikliği hakkındaki raporu.

2/12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı

YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:

kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33

2

2/13- İmar Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Fidyekızık 2.Etap  Uygulama İmar Planı

2/14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar

2/15- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik  Uygulama İmar Planı

2/16- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon

parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporu.

kapsamında, 75.Yıl Mahallesi 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2735 ada, 10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği

hakkındaki raporu.

kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 104 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporu.

Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 7130 ada, 1 parsel, 3037

ada,13-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki

raporu

2/17- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı

Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a

pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne

devredilip, devredilemeyeceği hakkındaki raporu.

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama

dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, H22d.07b.3a pafta, 1391 ada, 4 parselin

kamulaştırılması hakkındaki raporu.

Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda ve

park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporu.

Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1099 ada, 1-35

parseller ile  Yediselviler Mahallesi, 1219 ada, 27-28-29 sayılı parsellerin yolda kalan

kısımları ile üzerlerinde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması

hakkındaki raporu.

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama

Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi H22d08a4c

pafta, 431 ada, 14 parsel sayılı ve 265,25 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması

hakkındaki raporu.

2/22- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde

bulunan 3529 ada, 159 parsel ile 3529 ada, 160 parsel arasında mahkeme kararı ile oluşan

sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.

hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporu.

2/23- Hukuk Komisyonu’ nun Kreş Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili

3- Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri:

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Arşiv Müdürlüğü görevine

Hidayet ÇALI asaleten, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Belediye Başkan Yardımcısı

Mücahit ALKAN, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine Filiz ÇİLİNGİR’ in

vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısı.

3/2- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde

Belediyemiz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi

YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:

3

Müdürlüğü işbirliği ile meslek edindirme kursları ve okul öncesi sınıfları açılması

esaslarının protokol ile belirlenmesi ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye

Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/3- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 221 sayılı

3/4- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz hudutları içerisinde Belediye hizmetlerinde

Kararı ile Yıldırım İlçesindeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon, doğalgaz

faturalarının ve aylık internet abonelik ücretlerinin yıllık olarak karşılanması ile ilgili

yazısı.

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekli listede adetleri ve isimleri belirtilen iş makineleri

ve araçların Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla tedarik edilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/5- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni

yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş

döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasa gereği katılım payı alınıp alınamayacağı ile

ilgili yazısı.

3/6- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama

İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 3985 ada, 33 ve 34 parsellerde Gençlik

Merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/7- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Uludağ Üniversitesi arasında, İlçemiz

sınırları içerisindeki Tescilli Sivil Mimari Örneği yapılar hakkında teknik araştırmalar

yapmak, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak konularında iş birliği

yapmak amacıyla ortak projeler yapılması, bu amaçla gerekli kaynağın aktarılması,

konunun detaylarının Üniversiteyle görüşülerek gerekli anlaşmaların imzalanması için

Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısı.

3/8- Tiyatro Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan

Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/9- Kütüphane Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan

Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısı.

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Vatan

Caddesi ile 3. Ayaz Sokak arasında kalan 2085. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle

ilgili yazısı.

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4. Çağdaş

Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle

ilgili yazısı.

3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320/1 Sokağın

sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı

Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Maddesine

uyulması ile ilgili yazısı.

dahilinde kalan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus,

Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacıvat Mahallelerinin planlı kısımlarını kapsayan

bölgede Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 360 sayılı kararı ile planın uygulaması

YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:

4

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan değişikliği

durdurulmuş olup, ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ön oluru yapılan, ruhsat

başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar ile kamuya ait ruhsat başvurularında

nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili yazısı.

Yapım işi sonucu Yeni Mahalle içerisinde yaklaşık 3,36 hektarlık kısmını kapsayan

alanda hazırlanan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge

Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Anadolu Mahallesi,  2058 ada, 6-7-8-9

parseller ile 2059 ada 6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 4430 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle

ilgili yazısı.

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi, 3548 ada batısında yer alan tescil harici alanın

trafo merkezi olacak şekilde değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İl Sağlık Müdürlüğü’ nün yazısı doğrultusunda

muhtelif mahallelerde sağlık tesis alanında kalan taşınmazların ihtiyaç olmadığından

sağlık alanından çıkarılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 3794 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle

ilgili yazısı.

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl

Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde

kalan 75. Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parselin 538 m2’ lik kısmında kreş yapılması için

plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve

Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 7 parselde

plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge

Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20

parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve

Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28

parseller; 2979 ada, 23 parsel; 3013 ada, 14 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz

ile ilgili yazısı.

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı

dahilinde kalan 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan

değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı.

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge

Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3118 ada, 2 parsel ve 3119 ada, 1

parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

YZMF01                                                                                                  Yür. T : 01.09.2014    Rev.No:00     Rev.T:

5

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve

Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1

parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısı.

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar

planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2562 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle

ilgili yazısı.

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün yazısı ile

Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 102-104-105-109-110-112 sayılı kararlarıyla

uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait

inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Cumalıkızık kentsel sit alanına yönelik hazırlanan

1/1000 ölçekli Cumalıkızık Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı.

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4381 ada, 1-5 parsellerde plan değişikliği

talebiyle ilgili yazısı.

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3844 ada, 34 parselin tamamı

ile 35 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama

İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı gayrimenkulün

kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısı.

3/34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar

Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 14 parsel sayılı

gayrimenkulün kamulaştırılması talebi.

İsmail Hakkı EDEBALİBelediye Başkanı