Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

01.04.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları

Tarih: 01.04.2015 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2015 Yılı 4. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 15. Toplantısı
2. Oturumuna Ait Karar Özetidir.
Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 Çarşamba günüsaat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 15 inci, 2015 Yılı toplantıdöneminin 4 üncü olağan toplantısının 07/04/2015 günü saat:17:00’ de yapılan 2inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
1-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet ŞENER’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mesut EFE’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ebru AHU’ nun mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ nın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet FERAH’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8-
2014 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 26 kabul oyu, CHP Grubunun 3 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne,
 
 
Karar verildi.
 
 
 
 
                                                                                            Meclis I. Bşk.V.
                                                                                                                     Şükrü KÖSE
 
BU SAYFAYI PAYLAŞIN Tweet