Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

12 Ocak 2016 Tarihli Meclis Kararı

Tarih: 12.01.2016 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2016 Yılı 1. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 1. Toplantısı
2. Oturumuna Ait Karar Özetidir.

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 06/01/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 23 üncü, 2016 Yılı toplantı döneminin 1 inci olağan toplantısının 12/01/2016 Salı günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.


1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Yıldırım (Bursa) Mevlana ve Ulus Mahalle Sınırları içerisinde kalan 14,6 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan askı itirazları hakkındaki yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ve hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,


2- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zekeriya AYIŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


3- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


 


Meclis Başkanı


İsmail Hakkı EDEBALİ