Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

24 Ekim 2016 Tarihli Meclis Kararı

Tarih: 24.10.2016 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2016 Yılı 9. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 33. Toplantısı
1. Oturumuna Ait Karar Özetidir.

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05/10/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 33 üncü, 2016 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 24/10/2016 Pazartesi günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.


1-Geçen Toplantı Zaptının 05 Ekim 2016 tarihli 1. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


2-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2017 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


3-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,


4-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şemsettin HACIOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


5-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Selim YILDIRIM’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


6-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Erdal IŞIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


7-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKTAŞ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


Meclis Başkanı


İsmail Hakkı EDEBALİ