Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

23.10.2015 Tarihli Meclis Oturum Kararları

Tarih: 23.10.2015 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2015 Yılı 9. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 20. Toplantısı
2. Oturumuna Ait Karar Özetidir.
Yıldırım Belediye Meclisi’nin 07/10/2015Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 20 inci, 2015Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 23/10/2015 Cuma günüsaat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2016 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun, mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, CHP Grubunun 3 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu) ile kabulüne,
 
3- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporunun, mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 6 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,
 
4- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fikret ŞEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
  
Karar verildi.
 
 
 
 
                                                                                           Meclis Başkanı
                                                                                      İsmail Hakkı EDEBALİ