Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

04.10.2017 Tarihli Meclis 3. Oturum Kararları

Tarih: 20.10.2017 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2017 Yılı 9. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 44. Toplantısı
3. Oturumuna Ait Karar Özetidir.

 


Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/10/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 44 üncü, 2017 Yılı toplantı döneminin 9 uncu olağan toplantısının 20/10/2017 Cuma günü saat:17:00’ de yapılan 3 üncü birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.


 


 


1-Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 2018 Yılı Performans Programı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti; 30 kabul oyu) ile kabulüne,


 2-Plan Bütçe Komisyonu’ nun 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet Yıldız, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti; 30 kabul oyu) ile  kabulüne,


 3-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


 4-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


 5-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Emine YAZICIOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


 6-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,


  


 Karar verildi.


 


 


  Meclis Başkanı


İsmail Hakkı EDEBALİ