Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

04.09.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları

Tarih: 04.09.2015 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2015 Yılı 8. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 19. Toplantısı
2. Oturumuna Ait Karar Özetidir.
Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019seçim döneminin 19 uncu, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 8 inci olağan toplantısının 04/09/2015 günü saat: 17:00'da yapılan 2 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 
1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerini kapsayan Yıldırım Belediye Meclisince 01.07.2015 tarihinde plan uygulaması durdurulan 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı ile ilgili durdurma kararına kadar ön oluru yapılan, ruhsat başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar hakkındaki raporunun; dosyada evrakların eksik olması nedeniyle  İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, Cumalıkızık kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Cumalıkızık Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4381 ada, 1-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali GÜMRÜKÇÜ’ nün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fikret ŞEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Taner EKE’ nin  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
  
Karar verildi.
 
 
 
 
                                                                                                Şükrü KÖSE
                                                                                              Meclis I. Bşk. V.