Tarayıcınız Javascript Desteklememektedir.

MECLİS KARARLARI

02.09.2015 Tarihli Meclis Kararı

Tarih: 02.09.2015 / Saat: 17:00
Seçim Dönemi 2014-2019
2015 Yılı 8. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 19. Toplantısı
1. Oturumuna Ait Karar Özetidir.
Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 19 uncu, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 8 ncı olağantoplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının 01 Temmuz 2015 tarihli 1. birleşimi ve 07 Temmuz 2015 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutdede Mahallesi, 4956 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısımda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yavuzselim Mahallesi, 4895 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1789-1790-1791-1792 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 120 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, Derya Caddesi’ nin, Çevre Yolunun batı istikametine bağlanması için plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 909 ada, 9-15 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 110 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 32 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,
 
10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 181 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 7221 ada, 2 parsel, 7222 ada,1 parsel plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 32 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu) ile kabulüne,
 
14- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2735 ada, 10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Kurtoğlu Mahallesi, 104 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 7130 ada, 1 parsel, 3037 ada,13-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 32 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyu, CHP Grubundan Faruk Memişoğulları’ nın 1 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,
 
17- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planında yeşil alanda kalan, Selimzade Mahallesi H22d07b4a pafta, 4126 ada, 1-4-5 ve 6 sayılı parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne devredilip, devredilemeyeceği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, H22d.07b.3a pafta, 1391 ada, 4 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1099 ada, 1-35 parseller ile  Yediselviler Mahallesi, 1219 ada, 27-28-29 sayılı parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerlerinde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi H22d08a4c pafta, 431 ada, 14 parsel sayılı ve 265,25 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3529 ada, 159 parsel ile 3529 ada, 160 parsel arasında mahkeme kararı ile oluşan sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Hukuk Komisyonu’ nun Kreş Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Arşiv Müdürlüğü görevine Hidayet ÇALI asaleten, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit ALKAN, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine Filiz ÇİLİNGİR’ in vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,
 
25- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde Belediyemiz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile meslek edindirme kursları ve okul öncesi sınıfları açılması esaslarının protokol ile belirlenmesi ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 06.05.2015 tarih ve 221 sayılı Kararı ile Yıldırım İlçesindeki mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının ve aylık internet abonelik ücretlerinin yıllık olarak karşılanması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz hudutları içerisinde Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ekli listede adetleri ve isimleri belirtilen iş makineleri ve araçların Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla tedarik edilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği, Belediyemizce yeni yol açılması, asfalt kaplama yapılması, tretuvar yapılması, bordür yapılması, parke taş döşenmesi hizmetlerinden 2464 sayılı Yasa gereği katılım payı alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısının; katılım payı alınmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 3985 ada, 33 ve 34 parsellerde Gençlik Merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Uludağ Üniversitesi arasında, İlçemiz sınırları içerisindeki Tescilli Sivil Mimari Örneği yapılar hakkında teknik araştırmalar yapmak, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak konularında iş birliği yapmak amacıyla ortak projeler yapılması, bu amaçla gerekli kaynağın aktarılması, konunun detaylarının Üniversiteyle görüşülerek gerekli anlaşmaların imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Tiyatro Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Kütüphane Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Vatan Caddesi ile 3. Ayaz Sokak arasında kalan 2085. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 4. Çağdaş Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 320/1 Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Maddesine uyulması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacıvat Mahallelerinin planlı kısımlarını kapsayan bölgede Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 360 sayılı kararı ile planın uygulaması durdurulmuş olup, ancak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ön oluru yapılan, ruhsat başvurusu bulunan ve işlemleri devam eden dosyalar ile kamuya ait ruhsat başvurularında nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan değişikliği Yapım işi sonucu Yeni Mahalle içerisinde yaklaşık 3,36 hektarlık kısmını kapsayan alanda hazırlanan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Anadolu Mahallesi,  2058 ada, 6-7-8-9 parseller ile 2059 ada 6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 4430 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Samanlı Mahallesi, 3548 ada batısında yer alan tescil harici alanın trafo merkezi olacak şekilde değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İl Sağlık Müdürlüğü’ nün yazısı doğrultusunda muhtelif mahallelerde sağlık tesis alanında kalan taşınmazların ihtiyaç olmadığından sağlık alanından çıkarılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 3794 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parselin 538 m2’ lik kısmında kreş yapılması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3073 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller; 2979 ada, 23 parsel; 3013 ada, 14 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3118 ada, 2 parsel ve 3119 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2562 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün yazısı ile Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 102-104-105-109-110-112 sayılı kararlarıyla uygun bulunup Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerine ait inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Cumalıkızık kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Cumalıkızık Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4381 ada, 1-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
55- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3844 ada, 34 parselin tamamı ile 35 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
56- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
57- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1272 ada, 14 parsel sayılı gayrimenkulün kamulaştırılması yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
58- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet FERAH’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
59- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fikret ŞEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
60- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan Büyükdumlu, Süleyman Keskin, Ramazan Torun ve Canip Senal tarafından yazılı olarak verilen, boşalan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na üye seçilmesi ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu Üyesi için AK Parti Grubundan Belediye Meclis Üyesi Ahmet TİLCİ aday gösterilmiş olup, yapılan açık oylama sonucunda Ahmet TİLCİ’ nin Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu Üyeliğine seçilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
61- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan Büyükdumlu, Süleyman Keskin, Ramazan Torun ve Canip Senal tarafından yazılı olarak verilen, 17-21 Eylül 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya’ ya Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına katılmak üzere ekli listede isimleri belirtilen 17 kişilik Heyetin görevlendirmeleri ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
62- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan Büyükdumlu, Süleyman Keskin, Ramazan Torun ve Canip Senal tarafından yazılı olarak verilen, 16 - 20 Eylül 2015 tarihleri arasında sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak üzere ekli listede isimleri belirtilen Heyetin Bulgaristan’ a gitmek üzere görevlendirilmeleri ile ilgili önergenin; bir önceki önergede Marmara Belediyeler Birliği' nin 17-21 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programı ile aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle karar alınmasına gerek olmadığına; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
63- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız ve Olcay Kımıcı tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Ertuğrulgazi Mahallesi Ülkü Sokak’ da bulunan Bahçelievler Çocuk Parkı’ na yapılan trafonun yerinde incelenerek, trafonun yerinin değiştirilmesi parkın ve yolun korunması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
  
Karar verildi.
 
 
 
                                                                                 İsmail Hakkı EDEBALİ
                                                                                    Belediye Başkanı