Yıldırım Belediyesi Logosu

Yıldırım Belediyesi Ulusal Masal Yarışması

 • Ana Sayfa
 • Yıldırım Belediyesi Ulusal Masal Yarışması

Yıldırım Belediyesi Ulusal Masal Yarışması Şartnamesi

1.YARIŞMANIN KONUSU:

YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSAL MASAL YARIŞMASI

 • Yarışma konusu, Yıldırım Belediyesi tarafından “DÜŞ BAHÇESİNE YOLCULUK” başlığı ile isimlendirilmiştir.
 • Bir medeniyetin sahip olduğu köklerine baktığımız vakit, bunun en zengin örneklerini masallarda görmekteyiz. Masallar, bir geleneğin adeta simgesel olarak taşıyıcısı olan bir konumdadırlar. Çocukluktan itibaren, zihinsel gelişim ve hayal gücü açısından zengin bir kaynak olarak masalların yaşatılması elzemdir. Çocuk edebiyatının içerisinde ele alınmakta olan masal dijital çağda yetişen çocukların zihninde kendisine yer bulamamaktadır. Tamamen görselle iççice olan ve hayal gücünü kaybetmekte olan çocuklarımız yaratıcılıktan mahrum kalmaktadırlar. Çocuklarımızın zihni gelişimine katkıda bulunmak ve onların kitap ile dost olarak büyümelerini sağlamak amacıyla “masallar şehri” kitabını hazırlamak niyetindeyiz. Böylelikle hem kalıcı olarak bir eser bırakacağız, hem de çocuklarımızın küçük yaşlarda masallar ile okuma alışkanlıklarını ve zihni kapasitelerini geliştirme imkânını sunacağız.

02.YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

 • a.Çocuk edebiyatı alanında eser verebilen herkes bu şartnamede belirtilen şartlara uymak kaydıyla seçici kurul dışında amatör veya profesyonel tüm yazarlar bu yarışmaya katılabilir.
 • b.Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir, yurtiçinden başvuru yapılabilir.
 • c.Yarışmacılar, yarışmaya bir adet eserle katılabilir. Yarışmaya katılacak eserler taklit, kopya, yayımlanmış olmamalıdır.
 • d.Yarışmaya katılacak eserler çocuk edebiyatı konusuna uygun olmalıdır.
 • e.Yarışmaya gönderilecek olan eser daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • f.Eserler “Yarışma” için belirtilen adrese gönderilecektir.
 • g.Eser yarışma adresine posta ile gönderilir veya elden teslim edilebilir. Posta ile gönderilen eserlerin kaybolmasından, zedelenmesinden veya gecikmesinden Yıldırım Belediyesi sorumlu değildir.
 • h.Eserle birlikte; eser ve konusu ile ilgili en az bir paragraflık açıklama metni gönderilecektir.
 • ı.Katılımcılar; kimlik bilgilerini, posta adreslerini, telefon ve faks bilgilerini, varsa e-posta adreslerini, tahsil durumunu ve mesleğini de belirten fotoğraflı özgeçmişini aynı zarfa koyarak, yarışma adresine göndermelidir, ayrıca katılımcılar yarışmaya katıldığı masalı word belgesi halinde cd. ye de kaydederek aynı zarfın içerisine koyacaktır.
 • i.Masallar Times New Roman karakterinde 12 punto, 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

3.DERECEYE GİRENLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

 • “YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSAL MASAL YARIŞMASI” için, yarışmaya katılan eserler üç farklı grupta ödüllendirilecektir. Dereceye giren eserler, eser sahiplerine iade edilmeyecek ve Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitap haline getirilecektir.
 • a. Yetişkin Ödülleri
 • 1. Birinci:3.000 TL
 • 2. İkinci: 2.000 TL
 • 3. Üçüncü: 1.000 TL
 • b. 6 ile 18 Yaş Arası Ödülleri
 • 1. Birinci: 1.000 TL
 • 2. İkinci: 750 TL
 • 3. Üçüncü: 500 TL
 • * Katılım sağlayan eserlerin sahiplerine teşekkür belgesi verilecektir.
 • ** Yayımlanacak olan kitapta yer alan her masal yazarına jüri üyelerinin kitaplarından oluşan imzalı bir kitap seti hediye edilecektir.

4.YARIŞMA TAKVİMİ

 • “YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSAL MASAL YARIŞMASI”, hukukî ya da fiilî mücbir sebepler hariç, aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.
 • Tarihlerde değişiklik olması halinde internet sitesinden duyurulacaktır.
 • a) Yarışmanın İlanı 20 Aralık 2017
 • b) Eserlerin Son Kabul Tarihi 22 Haziran 2018
 • c) Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi 23 Haziran-7 Eylül 2018
 • d) Sonuçların Açıklanması 14 Eylül 2018
 • e) Ödül Töreni 27 Ekim 2018

5. YARIŞMA JÜRİSİ

 • Seçici Kurul daha sonra ilan edilecektir.

6.TELİF HAKLARI

 • Eser vererek ya da göndererek yarışmaya katılan eser sahibi, gerek şartnamedeki diğer hükümlerin ve gerekse aşağıda yazılı hükümlerin tamamını kabul ettiğini ve yine aşağıda yazılı tüm şartları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir:
 • a. Yıldırım Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserleri ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın yayımlama hakkına sahiptir.
 • b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait eser olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.
 • c. Yıldırım Belediyesi yarışmaya gönderilen eserlerin bilgilerini ve yazarın bilgileri ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında,  yayımlama hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • d. Eserlerin sahipleri katılım belgesi ile ödüllendirilecek ve jüriden onaylanan eserler yayımlanmaya hak kazanacaktır.
 • f. Dereceye girenlerin haricinde kalan ve jüri tarafından onaylanan eserler Yayımlanma ile ödüllendirilecek, ayrıca bir ödül verilmeyecektir.
 • g. Ödül kazanan eserlerin ödülleri, eser sahibi katılımcıya, Yıldırım Belediyesi Ulusal Masal Yarışması ödül gününde protokolün de bulunduğu bir törende verilecektir.
 • h.Eser sahiplerinin, beyan ettikleri adres ve kişisel bilgilerinde değişiklik olması halinde, bu değişikliklerin derhal ve yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • ı.Gerek eserin yarışma için Yıldırım Belediyesi’ne teslimi, gönderilmesi/ulaştırılması sürecinde, gerekse eserin herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde zarar görmesi, kaybolması gibi durumlardan Yıldırım Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.YARIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ METİNLER

 • a. Yarışmaya gönderilecek eserde veya arkasında hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Yazının arkasına sağ kenara rakam ve harflerden oluşan en az 4 (dört) en fazla 10 (on) haneli bir rumuz yazılacaktır. Katılımcının isim, Soy isim, eposta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi ve diğer bilgilerini yazdığı bir kâğıdı bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki en fazla 10 (on) haneli rumuzu yazacaktır. Eseri teslim ederken veya gönderirken bu zarfı da birlikte teslim edecektir.
 • b. Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen her esere, seçici kurul üyesi tarafından bağımsız olarak puan verecektir. Her bir eser için verilen puanların ortalaması alınarak o eserin almış olduğu puan belirlenecektir.

8. YARIŞMA SONUÇLARI

 • Yarışma sonuçları 14 Eylül 2018 tarihinde yarışmanın sitesi olan http://düsbahcesi.yildirim.bel.tr adresinden yayınlanacaktır.
 • Eser Gönderim Adresi: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78, 16310   Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   Barış Manço Kültür Merkezi, Yıldırım/BURSA
 • (Mehmet Çağan Azizoğlu)
 • (0 224 366 02 02)
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her yazarın yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.
 • Paylaş