3194 Sayılı Kanununun 18.Madde Uygulaması


Belediye Encümeni’nin 04/02/2021 tarih ve 2021/913 sayılı kararı ile Duaçınarı Mahallesi, H22d08a1a-1b-1c-1d pafta 1789 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 1790 ada 100, 101, 119, 121 parseller, 1792 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden hazırlanan düzenleme haritası ve dağıtım cetvelleri 05/02/2021 tarihinde Plan ve Proje Müdürlüğü ilan tahtasında 1 ay müddetle askıya çıkarılmıştır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU