18/10/2021 Tarihli Meclis Gündemi

18/10/2021 Tarihli Meclis Gündemi
18.10.2021 16:00

Seçim Dönemi 2019-2024
Seçim Döneminin 9. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 06/10/2021 Çarşamba Günü Saat 15:00’ da Yaptığı 2019 - 2024 Seçim Döneminin 27 inci, 2021 Yılı Toplantı Döneminin 9 uncu Olağan Toplantısının 18/10/2021 Pazartesi Günü Saat:16:00’ da yapılacak 2 inci Birleşimine ait GÜNDEMDİR.
  

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 5-6-16-19-20-21-22-23-24 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporu.
 
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilen 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 27 parsel, 209,03 m2. sahalı taşınmaz (198.578,50 TL) ile 2566 ada, 44 parsel, 183,26 m2. sahalı taşınmazın (174.097,44 TL) tamamının belirlenen bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılabilmesi için muvafakat verilmesi ve protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi (Otosansit) içinde bulunan tescil harici alan üzerinde yer alan uydu görüntüsünde işaretli yapının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi, 4767 ada, 7-8-9 ve 10 parsellerin satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına ve işlemleri yürütmek için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporu.
 
5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İsabey Mahallesi, 2705 ada, 21 parsel sayılı ve 1031,52 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan eklenti, duvar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
     6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 7 parsel sayılı ve 101,90 m2. alanlı taşınmaz ve üzerinde bulunan bir adet iki katlı binanın kamulaştırılması hakkındaki raporu.
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2022 Yılı Performans Programı hakkındaki raporu.
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı ve ekleri hakkındaki raporu.
 
Oktay YILMAZ       
Belediye Başkanı     
 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU