01.02.2017 Tarihli Meclis Kararı

01.02.2017 Tarihli Meclis Kararı
01.02.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 37. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 37. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 37 inci, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonu’ nun, Yıldırım İlçesi Sınırlarında 4 bölgede plan ve ruhsat işlemlerinin durdurulmasına yönelik kararı hakkındaki raporunun; “Vatan ve Sinandede Mahalleleri 6995 ada, 6304 ada, 6996 ada, 3974 ada, 6145 ada ve 4323 adaların muaf tutulmasının ilavesiyle” mevcudun oy çokluğu (CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR’ ın raporun 4. maddesine  ret, diğerlerine 4 kabul oyu - AK Parti ve MHP Grubunun 41 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 1-2-3-18-19-20-21-22-23-25-28-29-30-31-32-33-34-36-38 parsellerde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 22-23-24-47-48-49-50-103 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun,1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

8-

Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Samanlı Mahallesi, 3. Meydan Sokağın Millet Mahallesi Muhtarlığına yakın olması nedeniyle Samanlı ve Millet Mahalleleri arasında sınır değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Vakıf Mahallesi, 8. Engin Sokağın Hacivat Mahallesi Muhtarlığına yakın olması nedeniyle Vakıf ve Hacivat Mahalleleri arasında sınır değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun Samanlı Mahallesinde bulunan Gökkuşağı Parkına Şehit Piyade Uzman Çavuş Ferhat DEMİR adının verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’nun Yıldırım İlçesindeki yatılı yurt, anaokulu ve özel kreşlerin denetimi hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde 2016 yılında Belediyemizde çalıştırılan Sözleşmeli Personellerden 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin ekli listede yer alan her bir kadro unvanı için kaç adet çalıştırılacağı ile 05.01.2017 tarihli ve 325 Sayılı Genelge uyarınca (I) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Unvan bazında Ücret Tavanları Cetvelinde yer alan ücret tavanlarını ve ekli (II) Sayılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelindeki oranları aşmamak üzere aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının kabul edilmesine,

Buna göre ekli listede unvan ve kadro adetleri belirtilen sözleşmeli personele verilecek aylık net ücret ve ek ödemelerin; Mühendis Kadrosu için 2.768,57 TL net ücret 1.186,32 TL ek ödeme ile (7 Adet), Mimar Kadrosu için 2.768,57 TL net ücret 1.186,32 TL ek ödeme ile (2 Adet), Şehir Plancısı Kadrosu için 2.768,57 TL net ücret 1.186,32 TL ek ödeme ile (1 Adet), Tekniker Kadrosu için 2.200,83 TL net ücret 775,67 TL ek ödeme ile (4 Adet), Teknisyen Kadrosu için 1.776,45 TL net ücret 775,67 TL ek ödeme ile (2 Adet), Eğitmen Kadrosu için 2.103,23 TL net ücret 775,67 TL ek ödeme ile (1 Adet), Eğitmen Kadrosu için 1.682,60 TL net ücret 775,67 TL ek ödeme ile (1 Adet), Programcı Kadrosu için 2.206,19 TL net ücret 912,55 TL ek ödeme ile (1 Adet), Avukat Kadrosu için 2.560,59 TL net ücret 1.186,32 TL ek ödeme ile (1 Adet), Psikolog Kadrosu için 2.215,11 TL net ücret 821,30 TL ek ödeme ile (1 Adet) istihdam edilmesinin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2017 tarihli kararı ile ilçemiz sınırları içerisindeki tam maliyet esaslı Evsel Katı Atık Tarifelerinin kabul edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Zabıta Müdürlüğü’ nün Bursa Dokumacılar Odası ile Belediyemiz arasında Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsel üzerinden kapalı Pazar yerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesi hükümlerine göre ortak hizmet projesi yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırlarında yapımı tamamlanan Mimar Sinan Mahallesi Afet Kriz Merkezi Binası ile ilgili Belediyemiz ile Yıldırım Kaymakamlığı arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2360 ada, 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 6932 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 6378 ada, 89-121 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2497 ada, 58-35 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sadık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Gürsu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Üniversite alanında kalan Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 parseldeki Belediyemize ait hissenin Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilip edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Y.Ortabağlar Mahallesi, 5023 ada, 22 sayılı parselde 40.00 m2 hisse, 5023 ada, 23 sayılı parselde 12.98 m2 hisse ve 5024 ada, 13 sayılı parselde 30.18 m2 hisselerin Belediyemizce satın alınıp alınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Belediye Meclisimizin 04.01.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile Yeşil Yıldırım Gıda Turizm Sanayi A.Ş.’ nin görevlendirildiği Belediyemize ait ilçemiz dahilinde muhtelif yerlerde kurulmakta olan semt pazarlarında bulunan çay ocağı, WC, ve büfe yerleri ile ilgili gerekli şartlarının ve kullanım bedellerinin belirlenmesi ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet HACIOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Şenol ŞİMŞEK, Zehra SÖNMEZ ve Canip SENAL tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana Mahallesinde Riskli alan İlan Edilen 55 Ha’ lık alanda İnşaat Yapılması işinin yapımının finanse edilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den 175.000.000,00 (yüzyetmişbeşmilyon) TL tutarında kredi kullanılması için Belediye Başkanı İsmail hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU