01.04.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları

01.04.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları
01.04.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 15. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 Çarşamba günüsaat 17:00’ de yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 15 inci, 2015 Yılı toplantıdöneminin 4 üncü olağan toplantısının 07/04/2015 günü saat:17:00’ de yapılan 2inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet ŞENER’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mesut EFE’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ebru AHU’ nun mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İlhami AYDIN’ nın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet FERAH’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-
2014 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 26 kabul oyu, CHP Grubunun 3 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne,


Karar verildi.
Meclis I. Bşk.V.
Şükrü KÖSE

BU SAYFAYI PAYLAŞIN Tweet
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU