01.04.2015 Tarihli Meclis 1. Oturum Kararları

01.04.2015 Tarihli Meclis 1. Oturum Kararları
01.04.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 15. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/04/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019seçim döneminin 15 inci, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 4 üncü olağantoplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-
Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

2-
5393 Sayılı Kanunun 33 ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;
Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; İlhami AYDIN, Ahmet Necati DEMİR, Mehmet KAŞİFOĞLU,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Mehmet Taner EKE, Ahmet ŞENER, Süleyman KESKİN, Ahmet HACIOĞLU, Mehmet TEMİRTAŞ,


5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: Zehra SÖNMEZ, Servet ABIK, İsmail AÇE, Canip SENAL, Mustafa ALKAN,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: Fatih CELEN, Selim YILDIRM, Metin GÜNEŞ, Okan BÜYÜKDUMLU, Nuri Gürhan ACAR,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna: Zekeriya AYIŞIK, Mesut EFE, Ramazan TORUN, Cemalettin YILMAZ, Erdal IŞIK,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Cemal Abdulnasır YAŞAR, Eylem ÖZDEMİR, Emine YAZICIOĞLU, Ayhan ÖZBEK, Ali GÜMRÜKÇÜ,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Ebru AHU, Emine YAZICIOĞLU, Eylem ÖZDEMİR, Şeyma GÜRDERE, Fikret ŞEN seçilmişlerdir.                                                                       
3-
Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2014 Yılına ait Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.

4-
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Arabayatağı Mahallesi, 6634 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 370 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi 4626 ada, 65 parsel ile Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 18 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8-
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yenimahalle Mahallesi, 294-545-728-735-736-749-751-752-753 adalarda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9-
İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-3-8 parseller, 2720 ada, 2-3-5-6-23-24-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10-
İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 537 ada, 13-37 sayılı parsellerde yapılan zayiat oranına göre fazla terkin 539 ada, 22 sayılı parsele sayılması hakkındaki müşterek raporunun; raporun son paragrafının “Namazgah Mahallesi H22d07b4d pafta 537 ada 13-37 sayılı parseller, 539 ada 22 sayılı parsel  bir bütün olarak değerlendirildiğinde toplam kamuya terk miktarı plan genel zayiat oranını karşıladığından 537 ada 13-37 sayılı parseller, 539 ada 22 sayılı parselin imar uygulaması işlemlerinin aynı anda yapılması koşulu ile toplam kamuya terk miktarı plan genel zayiat oranını karşıladığından ayrıca bedel alınmamasına” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-
Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-
Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Mustafa Tanyeri’ nin Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin de hissedar olduğu Millet Mahallesi 3117 ada, 2 parsel sayılı ve 908,15 m2 hissesinin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-
Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Nazım Köroğlu’ nun Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin de hissedar olduğu Millet Mahallesi 3117 ada, 2 parsel sayılı ve 908,15 m2 hissesinin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-
Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Nebahat LİZOR’ un Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin de hissedar olduğu Millet Mahallesi  3117 ada, 2 parsel sayılı ve 908,15 m2’lik hissesinin 102.44 m2’ lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15-
Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Kahraman KÖROĞLU’ nun Millet Mahallesi, 3112 ada, 2 nolu parseldeki 102.44 m2. lik hissenin, Belediyemizin de hissedar olduğu Millet Mahallesi 3117 ada, 2 parsel sayılı ve 908,15 m2’lik hissesinin 102.44 m2. lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-
Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Kısım Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, H22d.08b.3a pafta, 4160 ada, 8 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-
Hukuk Komisyonu’ nun Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Muhtaç Kimselere Gıda Bankası Uygulamaları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-
Hukuk Komisyonu’ nun İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2086. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20-
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2099. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2098. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22-
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Lale Sokağın kayıtlardan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-
Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Özgecan ASLAN ve Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isimlerinin İlçemizde park yada sokağa verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü’ ne Erol ÜZEÇ 26.02.2015 tarihi itibari ile vekaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verildi.

25-
Zabıta Müdürlüğü’ nün Fidyekızık Mahalle Muhtarı Yusuf KANTAROĞLU’ nun İlçemizde Fidyekızık Mahallesi, 6. Fatih Sokak üzerine pazar kurulup kurulamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi 4163 ada, 4-5-54 ve 32 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 536 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller; 4415 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan Davutdede Mahallesi, 4956 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından Belediyemiz dahilinde münferit planlarda kalan bazı bölgelerde regülatör yeri işlenmesine ilişkin 24 adet plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1641 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ve ayrıca, söz konusu yerde Afet Merkezi kurulacağından dolayı Kaymakamlıkla protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 4202 ada, 28-29-30-31 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İleve ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3177 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2507 ada, 4 parseldeki 92,98 m2. lik taşınmazın kamulaştırılması veya Belediyemizin de  hissedar olduğu Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 3 parseldeki hissesinin 114,56 m2. lik kısmı ile takas yapılması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
35-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 22 parselde bulunan (Yavuzselim Mahallesi Pazar alanı olarak kullanılmakta olan) taşınmazın Belediyemizce satın alınması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
36-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde üniversite alanında kalan 152 Evler Mahallesi H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2 yüzölçümlü ve 98,57 m2 hissesi Belediyemize ait taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ ne devredilip, devredilemeyeceği ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Demetevler Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi Öğretmenler Sevgi Parkı içindeki yerin Demetevler Gençlik ve Spor Kulübüne tahsis işleminin yapılıp, yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin Atalay’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Huriye Canan Tunar’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-
Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra Sönmez’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41-
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Servet Abık, İlhami Aydın, Ali Rıza Özmen ve İsmail Açe tarafından yazılı olarak verilen, Türk sporunu desteklemek, gençler arasında sporun sevilmesi ve yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla, 2015 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi amacıyla; Uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporculardan; Birincilere tam altın,  ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, Türkiye’ de yapılan müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporculardan; Birincilere yarım altın,  ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın, Bursa İlinde yapılan müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporculardan; Birincilere yarım altın,  ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın, verilebilmesi hakkında önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Canip Senal ve Ebru Ahu tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı mahallesi, 4732 ada, 13 parsel sayılı ve 160,91 m2. Alanlı taşınmazın Belediye hizmetlerimizde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi uyarınca ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre satın alınması için Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mehmet Temirtaş, Erdal Işık, Fikret Şen, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan ve İhsan Bilgili tarafından yazılı olarak verilen, Çöp toplama ihalesi verilen şirketlerin araçları, Temizlik İşleri müdürlüğü önüne park etmeleri ve araçlarının çevreye saldığı koku ve sıvılar hakkında yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na mevcudun oy birliği ile kabulüne,
44-
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Olcay Kımıcı ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, 75. Yıl Mahallesi Eke Caddesinde bulunan çocuk oyun parkına Muharrem KARAGÖZ isminin verilmesi hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.
Meclis Başkanı
İsmail Hakkı EDEBALİ

BU SAYFAYI PAYLAŞIN Tweet
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU