1 Haziran 2016 Tarihli Meclis Kararı

1 Haziran 2016 Tarihli Meclis Kararı
01.06.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 29. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 29. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/06/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 29 uncu, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Siteler Mahallesi, 1324-1298 adalar arasında plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyu, Bağımsız Üye Olcay KIMICI’ nın 1 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 181-184-187-188 adalarda plan değişikliğine yönelik askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Vatan Mahallesi 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellerde yapılan plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, CHP Grubunun 4 kabul oyu, Bağımsız Üye Olcay KIMICI’ nın 1 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu) ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Bağlaraltı Mahallesi 4163 ada, 4-5-54-32 parsellerde yapılan plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Mimarsinan Mahallesi, 1641 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Millet Mahallesi, 3086 ada, 1 parselde plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İmar Komisyonunun, daha önce onaylanmış olan Millet Mahallesi, 2978 ada, 23-24-28 parseller, 2979 ada, 23 parsel ve 3013 ada,14 parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyu, Bağımsız Üye Olcay KIMICI’ nın 1 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutdede Mahallesi, 4980 ada, 15-16-17 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- İmar Komisyonunun, Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 306-3014-317 sayılı; 07.07.2015 tarih ve 365-368 sayılı; 04.11.2016 tarih ve 439 sayı ile onaylanan 6 adet plan değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, geçtiğimiz yıllarda Siirt’te şehit düşen Bursalı Jandarma Er Murat TANDOĞAN isminin parka verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fundalık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesiyle nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Başaran Sokağın sokak statüsünü kaybetmesiyle nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, Yıldırım Bölgesinde bulunan fabrikaların zehirli atıklarının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların tespit edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, İlçemizde doğal su kaynaklarının şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması sonucu oluşan çevre kirliliği nedeniyle özellikle Samanlı ve Karapınardaki derelerimizin durumunun araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Rize İli Ardeşen Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile  kardeş belediye olunması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince öğrencilerin ve velilerin İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda bilgi sahibi olabilmeleri, bu kapsamda farkındalık kazanabilmeleri için düzenlenecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu ödüllü resim yarışması sonucunda ilk üçe girenlerin altınla ödüllendirilmesi ile ilgili yazısının; yarışmanın “birincisine 1 tam altın, ikincisine yarım altın ve üçüncüsüne çeyrek altın” verilmesi şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeşilyayla Mahallesi, 4. Ayaz Sokağın çıkmaz sokak olması nedeniyle 4. Ayaz Sokağın 3. Akdere Sokağa bağlanması için plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün mülkiyeti Bursaspor Kulübü Derneğine ait 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 93 parselde spor okulu yapılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile yapılan Ankara Yolu Güzergahı plan değişikliklerine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokağın Dikencik Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Vurgu Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi’ nin Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek bir alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri çerçevesinde ortak hizmet projesi yapılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Canip SENAL sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şeyma GÜRDERE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri İlhami AYDIN, Zehra SÖNMEZ, Ali ERGÜN, Okan BÜYÜKDUMLU, Ebru AHU, Metin GÜNEŞ, Emine YAZICIOĞLU, Servet ABIK, Şenol ŞİMŞEK, Ahmet ŞENER, Ahmet Necati DEMİR, Eylem ÖZDEMİR, Şemsettin HACIOĞLU, Süleyman KESKİN, Mehmet KAŞİFOĞLU, Ayhan ÖZBEK, İsmail AÇE, Cemal Abdulnasır YAŞAR, Fatih CELEN, Mehmet FERAH, Ahmet TİLCİ, Ramazan TORUN, Selim YILDIRIM, Cemalettin YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi sınırları dahilinde yer alan daha önce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen 11 bölgeye ilave olarak;

12- Değirmenönü, Karapınar Mahallelerinin 249,7 hektarlık kısmı, 13-Şirinevler Mahallesinin 28,4 hektarlık kısmı, 14- Demetevler Mahallesinin 59,7 hektarlık kısmı, 15- Millet, Samanlı, Vakıf, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat, Şirinevler Mahallelerinin 440,1 hektarlık kısmı, 16- Millet, Vatan, Kazımkarabekir, Yunusemre, Anadolu Mahallerinin 346 hektarlık kısmı, 17- Mollararap, Teferrüç, Mahallelerinin 34 hektarlık kısmı, 18- Sinandede, Şükraniye, Mehmet Akif Ersoy, Yediselviler, Sıracevizler, Davutkadı, Musababa, Zümrütevler, Piremir, Akçağlayan Mahallelerinin 229,5 hektarlık kısmı, 19- Beyazıt, 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Siteler, Ertuğrulgazi, Selçukbey, Eğitim, Baruthane, Yediselviler, Sıracevizler, Yeşilyayla, Maltepe, Değirmenlikızık Mahallelerinin 357,4 hektarlık kısmı, 20- Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan Mahallelerinin 47,5 hektarlık kısmı, 21- Erikli, Esenevler, Yiğitler, 75. Yıl, Bağlaraltı, Fidyekızık Mahallelerinin 252,6 hektarlık kısmı, 22- İsabey Mahallesinin 65 hektarlık kısmında belirtilen bölgelerde kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerler haricindeki alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zehra SÖNMEZ, Servet ABIK, Mehmet Taner EKE, Ebru AHU ve Okan BÜYÜKDUMLU tarafından yazılı olarak verilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ihtiyaca binaen Belediyemiz bünyesinde 1 adet Şehir Plancısı çalıştırılması düşünülmekte olup, 12.01.2016 tarihli ve 356 sayılı Genelge uyarınca ekli (1) Sayılı Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları ile (2) sayılı Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelinde yer alan ek oran tutarlarını aşmamak üzere 1 adet Şehir Plancısı çalıştırılması ve aylık net ücretleri ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi için önergenin; Şehir Plancısı çalıştırılmasının uygun olduğuna ve aylık net ücretin 2.559,93 TL, ek ödemenin 1.096,89 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa ALKAN, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Ahmet AKTAŞ, Mehmet TEMİRTAŞ ve Fikret ŞEN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol alanında kalan Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi H22d07b2b pafta, 4659 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı Edebali
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU