01/06/2022 Tarihli Meclis Kararı

01/06/2022 Tarihli Meclis Kararı
01.06.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 35. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 35. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 35 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1-  Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit YapıKooperatifi (Oto SanatkarlarıSanayiSitesiYapıKooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Belediyemiz mülkiyetindeki Yiğitler Mahallesi, 4622 ada, 2-3 parseller, 4622 ada, 2 parsel çevresinde yer alan tescil harici alanlar, 2661 ada, 4-5 parseller, 2661 ada 4 parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 2661 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2595 ada ve 5298 adanın bulunduğu alana ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada 10-12 ve 13 parsellere  ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret ile - AK Parti, CHP ve İYİ Parti Gruplarının 33  kabul oyu) ile kabulüne, 
6- İmar Komisyonunun, hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güllük Mahallesi, 797 ada, 6 ve 7 parseller ile 798 ada, 2 – 3 – 4 – 6 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar imar planında yolda kaldığından satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi, 5. Arda Sokak üzerinde yeni yapılacak parka “Şehit Erdoğan ÖZKILIÇ” isminin verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 13. Çınar Sokaktan girişi olan 2209. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çeşme Sokağın 1906 ada, 1 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 186 sayılı Kararı doğrultusunda; Çelebi Mehmet ve Sakarya Mahalleleri ile Millet, Samanlı, Vakıf, Yunusemre, Mevlana, Ulus, Arabayatağı ve Çınarönü Mahallelerine ait hudutnameler ve hudutnameler doğrultusunda hazırlanan mahalle krokilerinin kabul edilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Nihat GENCER’in mülkiyeti kendisine ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 34 parsel ile Belediyemize ait 1352 ada, 35 parselin takas talebi ve anı yer ile ilgili İsmail GÜL ve Orhan GÜL’ ün mülkiyeti Belediyemize ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 35 sayılı parselin tarafına satışı, satışı mümkün değil ise kiralanması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 708 ada, 22 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3073 ada, 3 parselin güneyi; 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 15 parselin batısında plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeğirmen Sokağın 2. Ceylan Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Haziran 2022 tarihi itibariyle 3 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 29 parselde yapılması planlanan projenin Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş’ ce ihaleye çıkarılması ve ihale sürecinden sonra yap/işlet/devret modeliyle yapılabilmesi için Belediyemiz ile Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş arasında protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 30  kabul oyu) ile kabulüne, 
23- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca uygulama yapılmak üzere Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen İlçemiz Mimarsinan Mahallesi, 8019 ada, 1 parselin ekli haritada belirtilen yaklaşık 5.8 dönüm alanı kapsayan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesine ait belirlenen “Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının” kabul edilmesi ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Encümeni ile Plan ve Proje Müdürlüğüne, uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme imzalanması konusunda Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, 04.08.2021 tarih ve 364 sayılı Meclis Kararımızda Millet Mahallesi, 4311 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 4500 m2’lik kısmında 10 yıl süre ile kiralanan yerin yeşil alan, park ve kapalı spor salonu olarak düzenlenmesi için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi şeklinde düzeltilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Riskli Alan ve Riskli Yapı olarak belirlenen Millet Mahallesi, 3111 ada, 2 sayılı ve 2913,76 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 284,09 m2 hisse; 3111 ada, 6 sayılı ve 7839,19 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 849.60 m2 hisse; 3111 ada, 8 sayılı ve 1584.52 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 399,13 m2 hisselerin kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için kat karşılığı ile  hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3240 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 37-39 parseller ile 4159 ada, 1 parsel plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 sayılı ve 9162,00 m2 sahalı taşınmazda Mümin HACIOĞLU’ na ait 103,20 m2 hissesi ile mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 sayılı ve 4970,76 m2 sahalı taşınmazdaki 1897,17 m2 hissenin 103,20 m2’lik kısmının takasının yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Piremir Mahallesi, 7358 ada, 1 parsel; 382 ada, 5-91-92 parsellerde bulunan binalar, duvarlar ve ağaçların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1615 ada, 6-7-15-16 parseller; 1616 ada, 6-7-17-18 parseller ile 1617 ada, 6-7-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırılma İmar Programına ek olarak alınmasına, öncelikle satın alınmasına, satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kamulaştırılması, satın alma konusunda işlemleri yürütmek üzere Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında, Vakıf Mahallesi, 2667 ada, 14 parselin ekli pafta örneğinde belirtilen yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan yapıların kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Servet ÇAĞIL ve Nimet YILDIZ tarafından yazılı olarak verilen, ilçemiz sınırları içerisinde KPSS’ ye başvuru yapan vatandaşlarımızın tespit edilmesi ve başvuru ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, yaz döneminde okulların kapanması ile ilçemizdeki gençlerimizin spora teşvik edilmesi konusunda çalışma yapılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis Başkanı    
                                                                                                             Oktay YILMAZ     
 




SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU