01.07.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları

01.07.2015 Tarihli Meclis 2. Oturum Kararları
01.07.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 18. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 18. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/07/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ de yaptığı 2014-2019seçim döneminin 18 inci, 2015 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağantoplantısının 07/07/2015 günü saat:17:00’ de yapılan 2 inci birleşimine aitKARAR ÖZETİ’ dir.

1- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planının uygulamasının durdurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000  ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi 1046 ada, 1-2-3-4-18-23 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2389 ada, 9 parselde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR’ ın  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
Karar verildi.

Şükrü KÖSE
Belediye I. Bşk. V.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU