01.07.2015 Tarihli Meclis Kararı

01.07.2015 Tarihli Meclis Kararı
01.07.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 18. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 18. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01/07/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019seçim döneminin 18 inci, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 7 nci olağantoplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 55 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5080 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4456 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3218 adanın kuzeyinde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 14 parselde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 6304 ada, 1-2-3-4; 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31; 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 32 kabul oyu, CHP Grubunun 4 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93; Duaçınarı Mahallesi, 1675 ada, 4; Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 5 parseller hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Sinandede ve Davutkadı Mahallesinin bir kısmına ilişkin yapılan plan değişikliğine yapılan itirazlar hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 5-6-28 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Davutkadı ve Yediselviler Mahallelerinin bir kısmında plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Mahallesi (Köyü) Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2697 ada, 23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Esenevler Mahallesi, 2507 ada, 4 parseldeki 92,98 m2. lik taşınmazın kamulaştırılması veya Belediyemizin de hissedar olduğu Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 3 parseldeki hissesinin 114,56 m2. lik kısmı ile takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 17-18-19-20-21-22 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Karamazak Mahallesi, 713 ada, Eski 24 parsel; 713 ada, 56 parsel; 713 ada, 60 parsel; 713 ada, 9 parseller hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi H22d04d3b pafta, 2704 ada, 15 ve 16 parselde yer alan T-11 envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Selimzade Mahallesi H22d07d1b pafta, 4095 ada, 8 parselde Mola Yegan Belediye Kültürel Tesis Alanının güneyinde yer alan 281,82 m2. alanlı korunması gerekli tescilli sivil mimarlık örneği yapının Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü kadrosuna Abdullah Tahir ŞENOCAK asaleten, Kreş Müdürlüğü görevine Aytekin TAŞKAN’ ın vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

21- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 5 adet Mühendis ve 1 Adet Arşiv Müdürü Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemizde 5 adet Mühendis ile 1 adet Psikolog çalıştırılması düşünülmekte olup, aylık net ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; Mühendis kadrosu için aylık 2.285,87 TL net ücret ile 979,45 TL ek ödeme, Psikolog kadrosu için aylık 1.828,90 TL net ücret ile 678,08 TL ek ödeme olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1-Vatan Mahallesi, 2-Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri, 3-Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri, 4-Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri, 5-Esenevler Mahallesi, 6-Yiğitler Mahallesi, 7-Sıracevizler ve Yediselviler Mahalleleri, 8-Piremir Mahallesi ve 9-Teferrüç Mahallesi sınırlarında bulunan toplam alan büyüklüğü 178,38 hektar olan 9 bölgenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Kentsel Tasarım Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve e maddeleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya İller Bankasından kredi/kaynak talebi, hasılat paylaşımı ve diğer yöntemlerle proje yapılabilmesi, kentsel dönüşüm harcamalarında kullanılmak üzere İLBANK A.Ş.’ den 250.000.000 TL’ ye (İkiyüzellimilyonliraya) kadar kredi kullanılması için gereken anlaşmaların imzalanması ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün Bursa Sağlık Turizm Derneği’ne Belediye Tüzel Kişiliği olarak üye olunması için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- Kreş Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3529 ada, 159 parsel ile 3529 ada, 160 parsel arasında açılan sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi, 909 ada, 9 ve 15 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, H22d08b4c pafta, 4142 ada, 110 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 182 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 7221 ada, 2 parsel; 7222 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliğine yapılan itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 23 parsel ile 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parselde plan değişikliğiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Ortaöğretim Tesis Alanında kalan, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi 4324 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2389 ada 9-10 parseller; Ortabağlar Mahallesi 2260 ada, 9 parsel, 2357 ada 14 parsel; Güllük Mahallesi, 1022 ada, 7 parsel, 2216 ada, 6 parsel; Mimarsinan Mahallesi 1606 ada, 29 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parsel; 4446 ada, 12-23 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yeni Ortabağlar Mahallesi, 2148 ada, 15-16-17-18-19 ve 20 parseller; 2166 ada, 45 parsel; 2166 ada, 40-41-42-43-44 ve 46 parsellerin ve üzerinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1099 ada, 1 parsel sayılı ve 93,61 m2. alanlı taşınmaz; 1099 ada, 35 parsel sayılı ve 91,59 m2. alanlı taşınmaz; Yediselviler Mahallesi, 1219 ada, 27 parsel sayılı ve 639,63 m2. Alanlı taşınmaz; 1219 ada, 28 parsel sayılı ve 240,43 m2. alanlı taşınmaz; 1219 ada, 29 parsel sayılı ve 286,86 m2. alanlı taşınmazların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi H22d08a4c pafta, 431 ada, 14 parsel sayılı ve 265,25 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Akçağlayan Mahalle Konağı’ nın bir kısmının Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılmak üzere kiralanması ve kira bedelinin düşürülmesi konularında İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılıp, yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, H22d03d4d pafta, 3218 ada, 25 parsel sayılı ve 103.01.m2. sahalı; 3218 ada, 26 parsel sayılı ve 111,73 m2. sahalı; 3220 ada, 7 parsel sayılı ve 198,05 m2. sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılması için Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Samanlı Mahallesi 3535 ada, 1 sayılı ve 3352,97 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınıp, alınamayacağı ile ilgili yazısının; “satın alınması için Encümen’ e yetki verilmesi” ilavesiyle mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mesut EFE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu ve Selim Yıldırım tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu ve Selim Yıldırım tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Mahallesi, 2735 ada, 10-11-12-13 parsellere ilişkin Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 05.02.2014 gün ve 87 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün 27.05.2015/4456 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Kurul Kararına ilişkin plan değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

54- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, Emine Yazıcıoğlu ve Selim Yıldırım tarafından yazılı olarak verilen, Kurtoğlu Mahallesi, 104 ada, 7 parselde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bina hakkında Kurul Kararına ilişkin plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

55- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, Bağlaraltı Mahallesi 4142 ada, 16 parsel sayılı ve 6.231,77 m2 alanlı taşınmazda, Belediyemize ait 1037,97 m2. hisse içerisinde 303,79 m2 alanlı tek katlı binanın Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak kullanılması için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bursa İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ ne tahsis işleminin yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

56- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol Şimşek tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerinin planlı alanda kalan kısımlarını kapsayan bölge riskli alan ilan edilmiş olup, Bölgede kentsel dönüşüme yönelik olarak planlama, imar uygulaması çalışmaları ihale edilerek başlatıldığından, bu kapsamda çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için yürürlükte olan Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonunun durdurulması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

57- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zehra Sönmez ve Şenol Şimşek tarafından yazılı olarak verilen, 10 – 20 Ağustos 2015 tarihleri arasında kentsel dönüşüm konularında teknik temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ ne gitmek üzere Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Şenol ŞİMŞEK, İmar Komisyonu Meclis Üyeleri, Zehra SÖNMEZ, Servet ABIK, İsmail AÇE, Canip SENAL, Mustafa ALKAN ve Kentsel Tasarım Müdür V. Alper DAĞDELEN’ den oluşan Heyetin görevlendirmeleri ile yol ve konaklama giderlerinin ve yasal harcırahlarının bütçenin ait olduğu tertibinden ödenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

58- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mustafa Alkan, Erdal Işık, Ahmet Aktaş, Ali Gümrükçü ve Mehmet Temirtaş tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Kuzeyi 1. Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Bursa İli Yıldırım İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi 7130 ada, 1 parsel; 3037 ada, 13-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 parsellere ilişkin plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

59- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Erdal Işık, Mustafa Alkan, Ali Gümrükçü, Ahmet Aktaş, Fikret Şen,  Mehmet Temirtaş ve Nuri Gürhan Acar tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi’ nin ruhsatlandırdığı 2. Sınıf fabrika ve işyerlerinin havalandırma ve baca filtrelerinin mevcut olup olmadığı; çalışır durumda olup olmadığı, insan sağlığına olumsuz etkilerinin olup olmadığı ve denetimlerin düzenli yapılıp yapılmadığı hakkında araştırma yapılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

İsmail Hakkı EDEBALİ
Belediye Başkanı

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU