01/07/2020 Tarihli Meclis Kararı

01/07/2020 Tarihli Meclis Kararı
01.07.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 14. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 14. Toplantısı

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

5393 Sayılı Kanunun 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;

Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; Sevim PARLAK, Ahmet SAGDIÇ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Hilmi PAKYÜREK, Şefik KAYA, Ali ÇİFTÇİ, İsmail TEKİN ve Mustafa BOZKURT,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: Merve EKMEKCİ, Fatih KARA, Mücahit BOZKURT, Nurettin SANATÇI ve Burak Alp ÖZBEK,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: İmrenÇAVUŞOĞLU, Nazlı Merve ERYILMAZ, Hızır ÇETİNKAYA, Servet ÇAĞIL ve İhsan BİLGİLİ

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna: Selim YOLGEÇEN, Süleyman ÖZTÜRK, Cahit GÜNER, Ali Haydar EFE ve İsmail TURAN,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Şenol ÇULCU, Ahmet AKSU, Feridun ÖZYÜKSEL, Cemil OCAK ve Salih BARIŞ,

 

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Nazlı Merve ERYILMAZ, İmren ÇAVUŞOĞLU, Sevim PARLAK, Turgay FERAHLIER ve Mustafa Engin KARGILI’ nın seçilmelerine,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1837 ada 1-2-3-4-5-6-7 parseller, 1838 ada 2-5 parseller, 1839 ada 2-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 parseller, 1840 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 1841 ada 1-2-3-4-5 parseller, 1842 ada 1 parsel, 1846 ada 1-2-3-4 parseller, 1847 ada 1,2 parseller, 4885 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-96-97-100-101-102-103-104-105-106-123-124 parseller, 4886 ada 1 parsel, 4887 ada 1 parsel, 4888 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 4930 ada 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 parseller, 4932 ada 8-9-11-12-13-14-15-16-17-25 parseller ve 4933 ada 1-6 parsellerdeki yapılmış plan değişikliği hakkındaki itirazın değerlendirilmesine yönelik raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 2 parsel ve 2104 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1523 ada, 1 parselde Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi doğusundaki trafonun taşınması için plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü ve Hacivat Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Arabayatağı Mahallesi, Merkez Camii içinde kalan trafonun taşınması için plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 91 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Baruthane Mahallesi, 4246 ada, 51 parsel, 4271 ada, 1 parsel, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4130 ada 87 parsel, 1390 ada, 8 parsel, Eğitim Mahallesi, 3806 ada, 4 parsel, Sinandede Mahallesi 4323 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda yapılan plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, Yiğitler Mahallesi 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında münferit alanlarda yaklaşık 30.77 hektarlık alanda onaylanan plan değişikliğine askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri  İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliğine itiraz hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Sinandede Mahallesinde imar uygulaması yapılması talebi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Vatan Mahallesi, 3971 ada, 82 parsel sayılı ve 340.20 m2 alanlı taşınmazın Belediyemizin kamulaştırma imar programından çıkartılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 74 parselde 140.83 m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli binanın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Hamamlıkızık Mahallesi, 7281 ada, 196 sayılı 856,09 m2. sahalı ve 7281 ada, 198 sayılı 299,68 sahalı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve park alanında kalan, Yeni Mahalle H22d07b4d pafta, 751 ada, 3-5 parsellerin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz tahsis edilip/edilemeyeceği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mustafa GÖKSAL adına kayıtlı Ortabağlar Mahallesi, H22d08a1c pafta, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2. yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 sayılı parsel üzerinde bulunan B Blok, 5. Kat, 54 nolu bağımsız bölüm (3+1) dairenin, takasının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile reddine,

 

18-

Hukuk Komisyonu’ nun Yunanistan’ ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesinde bulunan Yassıköy Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

20-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Koronavirüs Tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. maddesinin (ç) bendine istinaden Belediyemize ait kiralık taşınmazların kira bedellerinin ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Bingöl İli Adaklı Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 04.03.2020 tarihli 133 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde geçen çöp konteyneri bedellerinin; 1.100 litrelik galvaniz çöp konteyneri 1.400,00 TL, 800 litrelik galvaniz çöp konteyneri 1.200,00 TL, 400 litrelik galvaniz çöp konteyneri 890,00 TL, 240 litrelik plastik çöp konteyneri 230,00 TL ve 120 litrelik plastik çöp konteyneri 180,00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

24-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni parka “Şehit İlyas KAYGUSUZ” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi, Su Deposu Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni parka “Gülbek ERKILIÇ” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde Mollaarap Mahallesi ekli krokide işaretli 3,8 hektarlık alanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ekli listede muhtelif ada ve parselleri belirtilen taşınmazların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre satın alınıp/alınamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

27-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1864 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2671 ada, 147 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Karapınar Mahallesi, 5419 ada, 10-11-12 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 6145 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-19 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Musababa Mahallesi, 4599 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1053 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Mollaarap Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2179. İsimsiz Sokağa Şehit Uzman Çavuş Yunus Arda Sokak ismi verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gültekin Sokağın isminin mükerrer olması sebebiyle 2. Gültekin Sokak ismi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır ÇETİNKAYA ve Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 2019-2024 Stratejik Plan çerçevesinde Kaplıkaya Cazibe Merkezi inovasyon işi, Arabayatağı Mahallesi kapalı pazar alanı yapım işi, Millet Mahallesi kapalı pazar alanı yapım işi, Mollaarap Mahallesi muhtelif ada ve parsellerin kamulaştırılması veya satın alınması işleri için İl Bank A.Ş.’den kredi kullanılması ve her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır ÇETİNKAYA ve Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, görev hizmetlerinin gerektirdiği yatırım harcamaları nakit kredi işi için İller Bankası A.Ş.’ den 8.000.000,00 TL (sekizmilyon) nakit kredi kullanılması ve her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hilmi PAKYÜREK ve Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, %100 hissesi Belediyemize ait olan Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turzim Sanayi ve Ticaret anonim  Şirketi ünvanlı şirket hisselerimizin ödenmemiş sermaye olarak kalan 75.000,00 TL’ nin ödenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

43-

 

 

 

 

 

 

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, % 100 Hissesi Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Mevlana Mahallesi, 4567 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 ve 10 parsel; Mevlana Mahallesi, 4568 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ve 6 parsel;  Mevlana Mahallesi, 4570 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ve 9 parsel; Mevlana Mahallesi, 4571 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13 ve 14 parsel; Mevlana Mahallesi, 4572 ada, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13 - 14 ve 15 parsel ile Mevlana Mahallesi, 4573 ada, 1 – 2 – 17 ve 18 parsel sayılı taşınmazların riskli alanda kalması nedeniyle 6306 sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşümde kullanılmak üzere satın alınması işi ile ilgili yaklaşık maliyeti 14.000.000,00 TL.’na (Ondörtmilyontürklirası) kadar piyasada en uygun şartları sunan finans kuruluşlarından veya Bankalar nezdinde girişimde bulunarak nakdi ve / veya teminat karşılığı her türlü kredi kullanılması ve Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif bağımsız bölümler üzerinde Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. lerine verilecek krediye karşılık dilediği bedel ve şartlarla ipotek vermeye, teminat göstermeyle ilgili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ÇULCU ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Şahıs mülkiyetinde kalan Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 109 sayılı ve 32308,87 m² sahalı taşınmazın, 2000 m²’ lik  kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 5+5 yıl sure ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanması ve kiralama süresinin Tapu Müdürlüğüne şerh düşülmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen,  mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda ve Millet Mahalle 3085 ada 1 sayılı ve 4970.76 m² sahalı parselde Belediyemize ait 1897.17 m² hissenin; Kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. Inşaatların yapılması ve yaptırılması için ve Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına gore gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, yüklenici firmalar ve Yeşil Yıldırım A.Ş. ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanımız Sn. Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Meslek Edindirme Kursları ve Okul Öncesi Eğitim Birimlerinin yürütülmesi, işleyişi usul ve esaslarının belirleneceği işbirliği protokolünün Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ÇULCU ve Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemiz sınırlarındaki tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerin mahsullerinin, tarım aletlerinin, çiftliklerinin korunması ayrıca sahipsiz, sahiplerince serbest bırakılan büyükbaş, küçükbaş hayvanların veya İlçemiz dahilinde beslenerek Encümen Komisyonunca men edilen hayvanların muhafaza ve bakım hizmetleri kapsamında Belediyemizle işbirliği sağlanması amacıyla Belediyemiz ile Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı arasında protokol yapılıp yapılmayacağı ve protokol yapılması uygun görüldüğü takdirde söz konusu protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Fatih KARA ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz, Mollaarap Mahalle, Eşrefiler Cadde, Temenyeri Parkı karşısında Temenyeri Giyim Pazarının satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden, söz konusu pazarın kapatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Mollaarap Mahallesinde gerçekleşen toprak kayması sonrasında, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında olan, yaklaşık 3,8 hektarlık alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır ÇETİNKAYA ve Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Değirmenönü Mahallesi H22d09b1a pafta, 7368 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan ve Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Bir kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında park alanı olarak tanımlı alan içerinde trafo alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, şahıs mülkiyetinde kalan Esenevler Mahallesi,1983 ada, 3 sayılı ve 4730,36 m2. Sahalı taşınmaz üzerinde bulunan hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN ve Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahallesi sınırlarında bulunan 1. Etap 55 hektarlık kısımdaki kamulaştırma ve uzlaşma görüşmesiyle ilgili esaslar belirlenmiş olup, 55 hektarlık kısım dışında kalan hak sahipleriyle kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki görüşmeler sonucunda toplantılara iştirak etmeyen ve ön görüşmelerde uzlaşmaya varılamayan hak sahiplerine ait taşınmazların riskli alanda kalması nedeniyle 6306 sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşümde kullanılmak üzere kamulaştırma işlemleriyle ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

53-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ÇULCU ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Maltepe Mahallesi, Narin Sokak ile Kader Sokağın bağlantısının sağlanabilmesi için 3906 ada, 18 parselin tamamı ile üzerinde bulunan binanın ve 3906 ada, 9 parselin de yolda kalan kısımları (105.24m2) ile üzerinde bulunan bina, eklenti ve ağaçların kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Ali Haydar EFE, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Servet ÇAĞIL, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Cemil OCAK ve Şahin SEVİNÇ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığımızın 2019 Yılı Performans Programı Taslak Özetinin kitapçığında Fen İşleri Müdürlüğü’ nün yapım işleri için (mahalle konağı, ek hizmet binası işi) harcanan para miktarı ile harcama kaleminden iade edilen bütçe fazlası var ise hangi kalemlere aktarıldığı ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Grubu Meclis Üyeleri Turgay FERAHLIER, Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN ve Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Namazgah Meydanı ve Mollaarap Meydanı arasında güney-kuzey yönü doğrultusunda devam eden Çimen Caddesinin isminin Sular Vadisi Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Nimet YILDIZ tarafından sözlü olarak verilen, Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 2019 yılı gelir bilançosu ve gelir tablosunun verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU