01/09/2021 Tarihli Meclis kararı

01/09/2021 Tarihli Meclis kararı
01.09.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 26. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 26. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 26 ıncı, 2021 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantının 04 Ağustos 2021 tarihli 1. birleşimi ve 10 Ağustos 2021 tarihli 2. birleşimine ait Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parsel malikinin askı itirazının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 7485 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla ve Maltepe Mahallerinde bulunan Tayyareci Mehmet Ali Caddesi ve Engin Sokak arasında kalan yola ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3 parseldeki askı itirazının değerlendirilmesine ilişkin raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- İmar Komisyonunun, Değirmenönü Karapınar Mahaleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7985 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 26 kabul oyu) ile kabulüne, 
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planında kalan mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait Selçukbey Mahallesi, 2327 ada, 9 parsel üzerinde bulunan 72/2500 arsa paylı B Blok Kat:5 Bağımsız Bölüm No:10 nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılması ve Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 52 parsel sayılı ve 45,18 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsel sayılı Mescit Haziresi Alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; “Mescit Haziresinin kamulaştırılmasının Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması” şeklinde değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
11- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Azerbaycan’ ın Şemkir Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yan Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Aksu Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemizde 1 adet Avukat çalıştırılması düşünülmekte olup, 07.07.2021 tarihli ve 9 sayılı Genelge uyarınca ekli (I) sayılı Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları ile (II) sayılı Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelinde yer alan ek ödeme oran tutarlarını aşmamak üzere 1 adet Avukat çalıştırılması ve aylık net ücretinin belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Avukat kadrosu için Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları Konulu Genelgesine göre aylık net taban ücret 4.757,93 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,    
15- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz 2022-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 26 kabul oyu) ile kabulüne, 
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar alanı civarında Bursa PTT Başmüdürlüğünce Kargomat kurulup/kurulamayacağının, kurulacak ise bedel karşılığında mı yada bedelsiz mi verileceği talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karaağaç Mahallesi, 668 ada, 39 parsel sayılı ve 636.05 m2. sahalı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce satın alınıp/alınamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Yavuzselim Mahallesi, 4843 ada, 48 parsel sayılı ve 36,35 m2. alanlı taşınmaz ile üzerinde 1 adet tek katlı bina ve eklentilerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (e ) bendi gereğince satın alınması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrulgazi Mahallesi, 1953 ada, 7 sayılı ve 616,78 m2 sahalı taşınmaz ile Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 13 sayılı ve 1054,00 m2 sahalı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Baruthane Mahallesi, 4282 ada 60 ve 59 parseller; 4280 ada 1-2-3 ve 4 parseller; 4282 ada 42-43-20-19-18-3 ve 1 parseller; 4244 ada 7-8- ve 9 parseller; 4261 ada 1 parsel;  4263 ada 16-30-33 ve 3 parseller; 4266 ada 51-50-49-36-35 ve 34 parseller; 4264 ada 10-11-9 ve 8 parseller; 4241 ada 31-46 ve 16 parseller; 4242 ada 4-3 ve 1 parseller; 2900 ada 1 parsel; 2899 ada 18 parsel; 3593 ada 2-4-6-7-10-11 ve 14 parseller; 3603 ada 1 parsel; 3601 ada 10-9-8-7-6-5-4 ve 3 parsellerin yolda kalan kısımlarının öncelikli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 9 parsel sayılı ve 82,40 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 31 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yıldırım Mahallesi, 2724 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Mahallesi İlave İmar Planı dahilinde kalan Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı Kapsamında kalan, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonunda kısmen plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 65 parsel; Duaçınarı Mahallesi, 1806 ada, 20 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Esenevler Mahallesi, 2518 ada, 10 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Şirinevler Mahallesi, Riskli Alan Dışında Kalan kısma ait uygulama imar planına 5 adet parsel maliki tarafından yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A112. Sokak ile A211. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Tarık KÖSE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
34- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
37- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
38- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
39- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Serkan BEKLEN’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Eylül 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize geçen ve DSİ Bölge Müdürlüğü içerisinde kalan 9000m2 yüzölçümlü Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde DSİ’ye ait yapıların Belediyemizce taşınarak yeniden inşa edilmesi işine karşılık mülkiyeti DSİ’ye ait Bursa İli sınırları içerisindeki taşınmazların Belediyemize devredilmesi ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 36. Maddesi kapsamında her bina için Su Deposu şartı arandığı, özellikle az bağımsız bölüm sayısına sahip binalarda çeşitli zorluklar yaşandığı ve söz konusu madde Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin değiştirilebilir hükümleri kapsamında kaldığından, “Bir parselde toplam bağımsız bölüm sayısı 10 ve altı olan yapılarda su deposu şartı aranmaz” şeklinde karar alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan tüm vakıf taşınmazlarının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsisi, kiralanması ve bunlarla ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Yunanistan’ ın Yassıköy Belediyesinde 25-26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak Yassıköy 1. Barış Festivaline ekli listede isimleri belirtilen heyetin görevlendirilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 4530 ada, 14-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Karapınar Mahallesi, 1979/2-3-4-5-6-10-11-park, 1978/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-17-22-24-25, 1977/1, 1970/4, 1976/1 ada/parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 2021-2022 Öğretim Yılı için üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere kampüse hoş geldin karşılama etkinliklerinin yapılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Ardahan İli Posof İlçesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, geri dönüşüm sürecinde verimliliğin arttırılması açısından kaynağında ayrıştırma sisteminin yaygın hale gelmesi için yeni bina projelerinde her cins atık için ayrı atık kutusu tesis edilmesi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                             Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ      
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU