01/12/2021 Tarihli Meclis Kararı

01/12/2021 Tarihli Meclis Kararı
01.12.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 29. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 29. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 29 uncu, 2021 Yılı toplantı döneminin 11 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3-4 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968 ada, 51 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan;  Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret, AK Parti Grubunun 22 kabul oyu) ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 567 ada, 19 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonun, Mollaarap ve Teferrüç Mahallelerinin sınır değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Vatan Mahallesi Cami Yaşatma ve Kuran Kursu Derneğine ait Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 sayılı ve 221,62 m2 sahalı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddelerine istinaden Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 75 sayılı ve 451.43 m2 sahalı taşınmazın kamu yararına çalışan derneklere 2886 sayılı Devlet İhale Yasası gereğince açık arttırma usulü satışının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, İlçemizde bulunan spor kulüplerimizin faaliyetleri, katıldığı branşlar ve yapmış oldukları hizmetler ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden İYİ Parti Grubu Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI adının Sıracevizler Parkına verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan Değirmenlikızık Huzur Parkına Dr. Murat GAZİGİL adının verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Ara Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesi ve Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Halı Saha ve Spor Tesislerinin 10 yıla kadar kiralanabilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16-
 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, 06.10.2021 tarihli ve 474 nolu Meclis Kararımız ile üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kiralanan 152 Evler Mahallesinde 12 dairelik bina ile Akçağlayan Mahallesinde 1 adet dairenin İlim Yayma Cemiyeti tarafından diğer tüm giderlerinin karşılanması ve işletilmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Akçağlayan Mahallesinde 1 adet dairenin çıkartılarak, sadece 152 Evler Mahallesi 12 dairelik binanın İlim Yayma Cemiyeti tarafından diğer tüm giderlerinin karşılanması ve işletilmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi şeklinde düzeltilerek mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,
 
17- Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Bursa Sağlık ve Eğitim Gönülleri Derneği (BUSADER) arasında ortaklaşa yürütülmesi planlanan proje kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Baydüz Sokak üzerinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Maltepe Mahallesi, Pekdağ Sokak başına kurulan Maltepe Semt Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Çınarönü-Arabayatağı-Hacivat Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında mezarlık alanında kalan ve mevcutta mezarlık olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4769 ada, 3 sayılı ve 4.792,95 m2 sahalı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
21-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planında Aile Sağlığı Merkezi alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 50 sayılı ve 1.165,87 m2 sahalı parselin amacı dahilinde kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı, yapılacak ise ne kadar süre ile tahsis edileceği talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 7484 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parsel; Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada, 1-2-3-4-11-12 parseller; 3018 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24-
 
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eğitim Caddesinden girişi olan, 1. Hastane Sokakta son bulan 2203. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Çavuş Sokağın imar planlarında bulunan 15 metrelik yola kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih KARA’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ÇULCU ve Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ile Basın ve Yayın Müdürü kadrolarının ihdası için hazırlanan ekli cetvellerin (EK-1 ve Ek-2) kabulü, ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğünün kurulması ve bütçelerinin oluşturulmasına izin verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için askıda olan çalışma sonucunda oluşacak Millet Mahallesi, 3113 ada, 11 sayılı ve 4845,58 m2 sahalı parselde, Belediyemiz adına tahsis edilecek olan 1169,12 m2 hissenin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, kat karşılığı oranının belirlenmesi için  yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e  yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 9 ret, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, riskli alan ve riskli yapı olarak belirlenen Davutdede Mahallesi, 7801 ada, 1 parsel sayılı ve 1714,78 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 47,32 m2. hissenin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kat karşılığı oranının belirlenmesi için  yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e  yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar 4. Bölüm “Bahçe Mesafeleri” başlıklı 23. maddesine göre istenilen ve binanın ihtiyacı olan su deposu, trafo, sığınak vb. ortak alanların tamamen gömülü olan ön bahçenin altında çözülememesi özellikle küçük parsellerde çeşitli zorluklar meydana getirmektedir. Tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla ön bahçe altında binanın ihtiyacı olan ortak alanlar yer alabilir plan notunun konulması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, riskli alan ilan edilen yaklaşık 4 hektarlık alanı kapsayan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, Cami Caddesi Kuzeyi Kentsel Dönüşüm Projesine ait belirlenen Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının kabul edilmesi, bu esaslar doğrultusunda hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması, uzlaşılan veya uzlaşılacak hak sahiplerine sözleşme hazırlanması, uzlaşmaya sağlanamayan hak sahipleri ile ilgili 6306 sayılı Yasa kapsamında işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Encümeni ile Plan ve Proje Müdürlüğüne, uzlaşma sağlanan hak sahipleri ile sözleşme imzalanmaları konusunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planını dahilindeki Güllük Ehlibeyt Camii etrafında bulunan park alanının oluşturulabilmesi için Güllük Mahallesi, 1076 ada, 17- 18 - 19 - 21 ve  22  parsellerin öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin e fıkrasınca ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  22/e maddesine göre satın alınmasına, satın alma konusunda gerekli işlemleri yürütmek için Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Duaçınarı Mahallesi, 1841 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Yiğitler-75.Yıl-Bağlaraltı-Fidyekızık Mahalleleri Sit sınırları Yeniden Düzenlenen alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlaraltı Mahallesi, 4151 ada, 1 parselde mevcut yapılaşma olduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinde belirtilen cephe ve derinlik şartı aranmaz şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ ile MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa Engin KARGILI, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK  tarafından yazılı olarak verilen, Kardeş Türk Ülkeleriyle siyasi, idari teknik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak amacıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ ne üye olunması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Bahçelievler Cami yanındaki Çınar Parkına Özel Harekat Polis Memuru Şehit İbrahim SEVER adının verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alınması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Erikli Mahallesi, Hacivat Köprüsü istikametinde bulunan alana pazar yeri/alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Vakıf Mahallesinde yolların dar olması nedeniyle alternatif yolların tek yönlü trafiğe uygun hale getirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Vakıf Mahallesinde Belediyemizin uygun göreceği bir alana kapalı pazar alanı yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Şehidimiz Zeki ÇAKIR anısına ailesininde yaşadığı Teferrüç Mahallesinde bulunan çeşmeye adının verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Salih BARIŞ, Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Yunusemre Mahallesinde yapılan yeni parka “Üç Şehitler” isminin verilmesi ve bir Kitabe yapılması ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şahin SEVİNÇ, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI ve Yunus COŞKUN tarafından yazılı olarak verilen, 2020 yılı Sayıştay Raporu taslak hakkında Belediye Meclis Üyelerine brifing verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şahin SEVİNÇ, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Oktay ALTUN, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN ve Ali Haydar EFE tarafından yazılı olarak verilen, Cumhurbaşkanlığının 30.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/24 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uyarınca, alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet YILMAZ, Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Milli Emlak Müdürlüğüne ait Yeşilyayla Mahallesi, Sabuncu Sokak, 13 numaradaki 2 katlı binanın Yıl-Mek Kurs Merkezi yada kütüphane olarak kullanılması maksadıyla mahallenin ihtiyacına tahsis edilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                                Meclis Başkanı       
                                                                                                              Oktay YILMAZ        
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU