02.01.2019 Tarihli Meclis Kararları

02.01.2019 Tarihli Meclis Kararları
02.01.2019 17.00

Seçim Dönemi 2014-2019
2019 yılı 58. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 58. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/01/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 58 inci, 2019 Yılı Toplantı Döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2314 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada,3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 65 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Selimzade Mahallesi, 4126 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde Dikpınar Sokaktan girişi bulunan 2131. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan Sokak isminin şehit ailesinin talebi üzerine değiştirilmesi hakkındaki raporunun; “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan” Sokak olarak değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2125. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2126. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2127. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2128. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2129. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2130. isimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Zekeriya AYIŞIK 26 oy, Ahmet ŞENER 26 oy, Olcay KIMICI 26 oy,  Kadir BATMAZ 26 oy, İhsan BİLGİ’ nin 26 oy ile seçilmelerine,

 

16-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca 2019 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2019 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2019 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek iptali işlemlerinin yapılabilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemize ait İlçemiz sınırlarında bulunan 75. Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parsel ve Millet Mahallesi 5299 ada, 2 parsel ile Mollaarap Mahallesi Sular Vadisi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanında bulunan proje kapsamındaki yerlerin 10 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - İYİ Parti; Mehmet TEMİRTAŞ 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

20-

Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2019 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi tabiyle ilgili yazısının; 2019 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 527,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2019 Mali Yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Spor İşleri Müdürlüğü’ nün, 2019 Yılı için içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 1014 ada, 5 parselde ekli krokide görülen A-A1 alanının bir kısmı bitişik nizam iki katlı konut alanında kaldığından, imar hattının 1014 ada, 8 parsel sınırına çekilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 318 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 1. bölüm madde 4, 1 (e) bendi uyarınca, İlçemiz sınırları dahilinde ‘imar planlarında konut olarak gösterilen yerlerde zemin katların dükkan yapılması halinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği koşullarına uymak kaydı ile asma kat yapılabilir’ şeklinde karar alınması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Kestane Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Sarıgül Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Atalay Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılarak 1. Yeşilay Sokağın 1. Kelebek Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dönüşüm Sokağın Ulus Mahallesinde kalan kısmına da Dönüşüm Sokak ismi verilmesi ve Ormanlar Caddesine kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mevzi Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle Mevzi Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Bilal Barış’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Hacıoğlu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra Sönmez’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemalettin Yılmaz’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir Karlık’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Emine Yazıcıoğu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Okan Büyükdumlu, Volkan Koç ve Caner Aylar tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 1. Polat Sokak No:9/B adresinde bulunan taşınmazın “Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)” kurulabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi arasında işbirliği protokolü hazırlanarak imzalanması hususunda Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet Şener tarafından yazılı olarak verilen, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 23-24 parsellerin kuzeyinde yer alan park alanının, bitişik nizam 3 katlı Sosyo Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin plan değişikliğine itiraz ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyesi Nuri Gürhan Acar tarafından sözlü olarak verilen, “1) Mevlana Mahallesinde takas yapılacak dairelerin hak sahipleri Mevlana, Ulus, Yunusemre Mahalleleri sakinleri mi yoksa başka mahallelerden de hak sahiplerine daire verilecek mi; 2) Belediyemizde taşeron hizmetinde kaç adet araç vardır ve bu araçların Belediyemize aylık maliyetleri nedir” sorularına yazılı cevap verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU