02/02/2022 Tarihli Meclis Kararı

02/02/2022 Tarihli Meclis Kararı
02.02.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 31. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 31. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02.02.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 31 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1-  
Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 2-3-5-6-7-22-23-24-25 parseller ile 2721 ada, 1-2-3-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Hocataşkın Mahallesi, 230 ada, 8 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 28 parsel ile 7342 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Güllük Mahallesi, 1021 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Piremir Mahallesi, 382 ada, 12 parsel sayılı ve 321,71 m2 alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısmı ile üzerinde bulunan bir adet oda, duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maltepe Mahallesi, 3921 ada, 28 parsel sayılı ve 150,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 16 parsel sayılı ve 147,90 m2 alanlı taşınmaz; Yeşilyayla Mahallesi, 1174 ada, 17 parsel sayılı ve 177,93 m2 alanlı taşınmazların imar planına göre yolda kalan kısımları ile bu parseller üzerinde bulunan bir adet tek katlı bina, duvarlar ile ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ nin (GADEM) hizmet ve çalışmalarının ilçemizde tanıtılması ve duyurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Işıklar Caddesinde başlayan 2. Menekşe Caddesinde son bulan 3. isimsiz caddeye Çınarlar Cadde ismi verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Aslı Sokakta başlayan 2688 ada, 191 parselde son bulan 2204. isimsiz sokağa ve 2688 ada, 170 parsel içerisinde oluşan 2205. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
11- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları hakkında Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Belediye Meclisine bilgi verildi, 
12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü’ nün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş oldukları ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden aktarılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13-
 
Zabıta Müdürlüğü’ nün, 2022 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısının; 01.01.2022 tarihi itibariyle 2022 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 667,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
14- Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ nün, Kaplıkaya Cazibe Merkezi içinde bulunan Tenis Kortu ücretlerinin belirlenerek Belediyemiz Gelir Tarifesine eklenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Revize Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7964 ada, 2 parsel sayılı 202,68 m2. sahalı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2714 ada, 5-6-7-8-9-13 ve 16 parsel sayılı taşınmazların otopark alanı imarında bulunan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokaktan girişi olan 12. Gül Sokakta son bulan imar planlarında 7 metrelik yol olan 2206. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Elmalı Sokağın sokak statüsünü kaybetmiş olup kayıtlarımızdan kaldırılması ile Esengül Sokak ve 1. Kıyı Sokağın 7354 ada, 1 parsele kadar kısaltılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
22- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Şubat 2022 tarihi itibariyle 4 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz Asfalt Şantiyesi Doğalgaz Abonelik Güvence bedeli için Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret Taahhüt A.Ş. lehine verilmek üzere Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hal Şubesinden veya Vakıfbank T.A.O Yıldırım Şubesinden 1.169.776,00 TL kesin ve süresiz Teminat Mektubu alınabilmesi hususunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 sayılı ve 183.300,37 m2 sahalı taşınmazdaki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Meclisimizin 03.11.2021 tarih ve 525 sayılı karına ek olarak ihtiyaç duyulması halinde, kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle depo, lojistik ve taşımacılık, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak ve sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, Ortabağlar Mahallesi, Huzur Caddesinin imar planına uygun olarak genişletilmesi amacıyla, Ortabağlar Mahallesi, 2166 ada, 40-41-42-43 ve 44 parseller ile üzerinde bulunan bina, ağaç ve eklentilerinin öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. maddesinin (e) bendi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 22/e maddelerine istinaden satın alınması ile satın alma konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu taşınmazların imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hususlarında Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırımda yaşayan kadın, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarımızın spor bilincinin yaygınlaştırılması için Yıldırım Belediye Başkanlığı olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda uygun görülecek ofis loca kiralanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Yıldırım Belediyesi’ne ait Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve Kamulaştırma Kanunun 26. maddesine istinaden takasının yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7433 ada, 1-3-6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121 ve 122 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Salih BARIŞ, İsmail TURAN, Mustafa Engin KARGILI ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Vakıf Mahallesi, 2095 ada, 25 parselin Belediyemiz tarafından satın alınması veya kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Ali Haydar EFE, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, EM kirliliğinin ölçülmesi ve bu konuda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmaların bir proje kapsamında hayata geçirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
                                                                                                              Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ       
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU