2 Mart 2016 Tarihli Meclis Kararı

2 Mart 2016 Tarihli Meclis Kararı
02.03.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 26. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 26. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/03/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 26 ıncı, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4415 ada, 2 parsel, 4478 ada, 2 parselde plan değişikliği itirazı hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 2216 ada, 6-7 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

 

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3178 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 3-4-11 parsellerde, 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

 

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 726 ada, 5 parsel, 713 ada, 45 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel, 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

 

10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3844 ada, 34 parselin tamamı ile 35 parselin park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11- Hukuk Komisyonu’ nun Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2106. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2105. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 423. Sokağın 5. Caddeye kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü görevine Halil İbrahim KARAGÖZ’ ün asaleten atanması konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

 

16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan ihtiyaca binaen 2 adet Ekonomist Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 2 adet Ekonomist çalıştırılması düşünülmekte olup, Maliye Bakanlığı’ nın 12.01.2016 tarihli ve 356 Sayılı Genelgesi uyarınca aylık net ücretleri ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Ekonomist kadrosu için aylık net ücretin 1.629,99 TL, 717,20 TL ek ödeme olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün ihtiyaç duyulması halinde Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ nde belirtilen bankalar öncelikli olmak üzere 21.500.000,00 TL (yirmibirmilyonbeşyüzbin)’ na kadar nakit kredi kullanılmasına yönelik olarak Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21- Ar-Ge Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenönü Mahallesi, 7377 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 597 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, 3840 ada, 14 parsel; 3844 ada, 23 parselde; 3848 ada, 14-15 sayılı parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 1-2-3-6 parseller; 4343 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliğine itiraz talebiyle ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisi’ nin 04.11.2015 tarih ve 507 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün nün Belediye Meclisi’ nin 07.10.2015 tarihli ve 461 sayılı Kararı ile 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılan plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. maddesine uyulması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Uygulama İmar planı Revizyonu dahilinde kalan Demetevler Mahallesi, 2708 ada, 33-37-39-40-41-42 parsellerde değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Yiğitler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan C213. Sokağın Yiğitler Caddesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Vatan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Selçukbey Mahallesi Kanal Caddesi 2388 ada, 19 sayılı parsel üzerinde bulunan kapalı Pazar alanı ile ilgili Bursa Tuhafiyeciler ve Benzerleri Odası ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol süresi 03.03.2016 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu Pazar alanı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen resmi tarife üzerinden ne kadar işgaliye bedeli alınacağı ile ilgili yazısının;  söz konusu Pazar alanı ile ilgili yeniden protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) de barındıracak bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulması planlandığından  mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahalle Konağının üst katının tamamı ve alt kattan 1 odanın şartları yapılacak protokolle Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin Atalay’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet Yıldız’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Şener, Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi, 2411 ada, 2-3-4-5-7 parsel sayılı taşınmazlar imar planında bitişik nizam 2 kat ve çocuk bahçesi alanında kalmakta olup, ibadet alanına alınması ile ilgi önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu ve Şeyma Gürdere tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, E:62 Y:20 parsel sayılı taşınmazın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Binası yapılması için plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Ahmet Necati Demir, İlhami Aydın ve Ali Rıza Özmen tarafından yazılı olarak verilen, % 100 hissesi Yıldırım Belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 200.000,00 (İkiyüzbin) TL olan sermayesinin 1.000.000,00 (Birmilyon) TL’ ye çıkarılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Ahmet Necati Demir, İlhami Aydın ve Ali Rıza Özmen tarafından yazılı olarak verilen, % 100 hissesi belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne mülkiyeti Belediyemize Yunusemre Mahallesi, H22d03d4d pafta, 3218 ada 25 parsel sayılı ve 103.01 m2. sahalı taşınmaz ile 3218 ada 26 parsel sayılı ve 111.73 m2. sahalı taşınmazın ayni sermaye olarak devrinin yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet Kaşifoğlu, Servet Abık ve Okan Büyükdumlu tarafından yazılı olarak verilen, 08 - 13 Nisan 2016 tarihleri arasında İtalya’ da Milano Mobilya Fuarına katılmak üzere ekli listede isimleri belirtilen Meclis Üyelerinden oluşan heyetin görevlendirilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.


Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU