02/03/2022 Tarihli Meclis Kararı

02/03/2022 Tarihli Meclis Kararı
02.03.2022 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2022 yılı 32. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 32. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02.03.2022 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 32 inci, 2022 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1-  
Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında İsabey Mahallesi, 5072 ada, 10 parselin güneyindeki tescil harici alan ile 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4682 ada, 5 parselin doğusu ve 4718 adanın kuzeyindeki tescil harici alanlara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 7433 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL,Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 10 ret ile - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 31  kabul oyu) ile kabulüne, 
5- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Revize Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7964 ada, 2 parsel sayılı 202,68 m2. sahalı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
6- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2714 ada, 5-6-7-8-9-13 ve 16 parsel sayılı taşınmazların otopark alanı imarında bulunan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
7- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kevser Sokaktan girişi olan 12. Gül Sokakta son bulan imar planlarında 7 metrelik yol olan 2206. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
8- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Elmalı Sokağın sokak statüsünü kaybetmiş olup kayıtlarımızdan kaldırılması ile Esengül Sokak ve 1. Kıyı Sokağın 7354 ada, 1 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
9- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinde dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla Bilgi İletişim Merkezi (BİLMER) ile İş Başında Mesleki Eğitim ve Gelişim Programını (İŞMEP) içeren projelerin uygulanabilmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
10- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ömer Ozan’ ın Akçağlayan Mahallesi, 931 ada, 2 sayılı ve 2937.58 m2. sahalı taşınmazda bulunan 14.30 m2. hissesi ile 951 ada, 1 sayılı ve 12820.68 m2. sahalı taşınmazda bulunan 62.41 m2. hissesini Belediyemize olan vergi borçlarına karşılık (gün itibarı ile 4.140,70 TL) şartlı bağış işleminin kabul edilip/edilemeyeceği ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
11-
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Zümrütevler Mahallesi, 893 ada, 19 sayılı ve 84,52 m2. sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Alim Sokakta başlayan 2688 ada, 242 parselde son bulan 2207. ve 2208. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
13- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan Turgay FERAHLIER 1 ret ile - AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Gruplarının 40  kabul oyu) ile kabulüne, 
14- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
15- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Yalova Belediyesi arasında ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
16- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz, Bulgaristan/ Kırcaali’ye bağlı Cebel Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecek olan, “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamındaki “Together  For Climate Resilience / Birlikte İklime Dirençli”  projenin eksiksiz yapılması için protokol yapılmak  üzere Yıldırım Belediye Başkanı  Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi, proje bütçesinde belirlenen eş-finansmanın ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin tamamının Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
17- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi, 186-187-188-189-190 ada ve muhtelif parseller ile Yediselviler Mahallesi, 1205 ada ve muhtelif parsellerde ekli krokide sınırları gösterilen taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alan ilan edilmek üzere hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 
 
18-
 Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN, Yaşar ELMAS, Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana Mahallesi ekli koordinatları belirtilen alana Cami, Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Yıldırım İlçe Müftülüğü) veya Türkiye Diyanet Vakfı Yıldırım Şubesine tahsisinin yapılması ve tahsis süresinin  belirlenmesi ile ilgili önergenin; “Cami, Kur’ an Kursu ve müştemilatı yapılabilmesi için 25 yıllığına tahsisinin yapılması” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan Oktay ALTUN 1 ret - AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Gruplarının 40  kabul oyu)  ile kabulüne, 
19- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Sinandede Mahallesi, 4325 ada, 1-2-3 parseller, 7096 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller, Şükraniye Mahallesi, 3659 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, Beyazıt Mahallesi, 2880 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
20- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Duaçınarı Mahallesi, 8005 ada, 5 parselin Resmi Kurum Alanına, Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parselin Belediye Hizmet Alanına alınmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
21- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlarlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri 3. Derece Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında doğal sit alanı statüsünden çıkarılan alanlara ilişkin plan kararı alınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
 22- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Mahallesi, 2720 ada, 27 sayılı ve 69.27 m2. Sahalı parselde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
23- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine yardım yapılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
24- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Yunus COŞKUN ve Recep BAYRAM tarafından yazılı olarak verilen, Toplum ve çevre sağlığını etkileyen madde bağımlılığının önlenmesi hususunda ilgili kurumlarla görüşmeler yapılarak rapor hazırlanması ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
  Karar verildi.
                                                                                                              Meclis Başkanı       
                                                                                                             Oktay YILMAZ        
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU