02.05.2018 Tarihli Meclis Kararları

02.05.2018 Tarihli Meclis Kararları
02.05.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 51. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 51. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/05/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 51 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 04 Nisan 2018 tarihli 1. birleşimi ve 10 Nisan 2018 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parsel 2910 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti; 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi sınırlarında 17.8 hektar alan ve Vatan Mahallesi 7345 ada, 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, 2704 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, 256 ada, 21-27 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti; 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Namazgah Mahallesi, 630 ada, 2 parsel, 545 ada, 11 parsel; 552 ada, 1 parseller hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde plan notu değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 13,15 hektarlık alanda askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 35 kabul oyu) ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4183 ada, 10-11-12 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selçukbey Caddesi ile C3. Sokak arasında kalan 2121. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Değirmenönü Sokaktan girişi olan 3. Ada Sokağın yeniden düzenlenerek Cumalıkızık Caddesine kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddesinden girişi olan 5. Arda Sokağın 3. Dikmen Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 uncu ve 24 üncü maddeleri uyarınca; Meclis I. Başkan Vekili, boşalan Hukuk Komisyonu üyesi, İmar Komisyonu üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesinin seçimlerinin yapılması ile ilgili yazısının; bir sonraki ayda yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere  ertelenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Kardeş Kentimiz Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesi’ nin 19 Mayıs Resmi Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Belediyemizi temsilen Bulgaristan’ a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısının; katılacak heyet bulunmadığından yalnızca talep olması durumunda ulaşımın sağlanması için araç gönderilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK 3 ret - AK Parti; 28 kabul oyu) ile kabulüne,

 

20-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar planı dahilinde kalan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1273 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 5083 ada, 6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 793 ada, 3-23 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Plan Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4369 ada, 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-21 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Emel Sokağın Dedeefendi Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dedeefendi Sokaktan girişi olan 2122. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan B236. Sokağın kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. adına kayıtlı  Mevlana Mahallesi, 7201 ada, 2 parsel sayılı ve 5330.80 m2. alanlı taşınmazın 23754/1176847 (107.60 m2.) hissesinin 2942 sayılı sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden TEİAŞ’ tan Belediyemiz adına devrinin yapılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Altı Nokta Körler Derneği’ ne yapılan kira yardımının kira kontrat süresi 01.07.2018 tarihinde sona ereceğinden 1 (bir) yıl daha kira desteğinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahalle, H22d08d1b pafta, 5437 ada, 4 parsel üzerinde bulunan (Akçağlayan TOKİ) E26 1 nolu villa ile E26 2 nolu villanın Başkanlık Makamına tahsisinin yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Zehra SÖNMEZ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Huriye Canan TUNAR’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferman MUZAFFER, Olcay KIMICI ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 34-37 parsellerde inşa edilen Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ nin ilgili Bakanlıktan 10 yıllığına belediyemize tahsisi ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı EDEBALİ’ nin yetkilendirilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

38-

 

 

 

 

 

 

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şeyma ERYILMAZ, Eylem ÖZDEMİR ve Emine YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım ilçesinde bulunan kent parklarının kadınların kullanımına uygun olup olmadığının araştırılarak, uygun olmayanların kadınların (hamile, emziren vb.) kullanımına uygun hale getirilmesi ve ön görülen düzenlemelerin tespiti ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Yiğitler Mahallesi, 4224 adada yapılan yapılan şuyulandırma ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesinin Kararı doğrultusunda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesin havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi Ankara Yolu ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında kalan 300 civarında arsa sahibi mağdur durumda olduğundan, anılan bölgede Belediyemizce yapılan bir çalışma bulunup bulunmadığı, imar affından faydalanması mümkün olup olmadığı, bölgede herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı konularında yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesin havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU