02/06/2021 Tarihli Meclis Kararı

02/06/2021 Tarihli Meclis Kararı
02.06.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 24. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 24. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/06/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 24 üncü, 2021 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında; Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 2884 ada, 1 parsel ve 1752 ada, 24 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parseldeki yapılan plan değişikliğine askı itirazlarının değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti Grubunun 19 kabul oyu) ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi, Balabanbey Kalesi’nin bulunduğu, 571 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Hukuk Komisyonun’ nun, Belediyemiz ile Kars İli, Sarıkamış Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Teferrüç Mahallesi, 769 ada, 30 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti, MHP ve  CHP Gruplarının 31 kabul oyu) ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesi, Tavacı Sokakta kalan 768 ada, 1-2-3-4-9-16 ve 17 parseller ile 774 ada, 1 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile- AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 31 kabul oyu) ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1041 ada, 1-2 parseller; 1042 ada, 7 parsel; 1021 ada, 1 parsel; 1020 ada, 10 parsel ile 805 ada, 3 parselin kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Ortabağlar Mahallesi, 2269 ada, 7-8-9 ve 11 sayılı taşınmazların kamulaştırılması veya satın alınması için gerekli işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Encümen’ e yetki verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, Yeşilyayla Mahallesi, 1189 ada, 10 parsel sayılı ve 141,84 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan 42,78 m2’ lik kısmı ile üzerinde bulunan duvarlar ve ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’nun İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2198 – 2199 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 2021 Yılı için Ağustos olarak belirlenen tatil ayının Temmuz olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi muhtelif ada ve parsellerin kamulaştırılması veya satın alınması işi ile 5 MW Güneş Enerji Sistemi yapım işleri için İl Bank A.Ş.’ den kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 24 kabul oyu) ile kabulüne,
 
15- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2019-2024 Stratejik Plan çerçevesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere kamu bankalarından kredi kullanılmasına ve krediye konu her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 24 kabul oyu) ile kabulüne,
 
16- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 2021-2022-2023 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesinin, Nikah Salonu Hizmet Ücret Tarifesinde belirlenen tutar üzerinden Belediyemiz Meclis Üyeleri, Belediyemiz personeli ve 1 inci derece yakınlarına %50 indirim yapılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Fidyekızık Mahallesi, Fidyekızık Deresinin imar planlarına Dere Islah Bandı olarak işlenmesi ve mülkiyet problemlerinin çözülmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Samanlı Mahallesi, 3544 ada, 2 parsel sayılı ve 582,34 m2 alanlı taşınmazın 43,64 m2’ lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 30. maddesi gereğince trafo yapılmak üzere TEDAŞ 19. Bölge Müdürlüğü’ ne devir edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsel sayılı ve 289,83 m2 taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2200 – 2201. isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mustafa Engin KARGILI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Haydar EFE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT’ un sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 12.06.2019 tarih ve 206 sayılı ilçemiz sınırları içerinde yollara cepheli işyerlerinde sundurma yapılması hakkındaki meclis kararımızın 1. maddesinin; halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, eczane, market Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastahane, kafe, kahvehane gibi konut dışı hizmetler yapılması kaydıyla şeklinde değiştirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Mevlana Mahallesi, 7. Etap Kentsel Dönüşüm Alanına cami yapılması için Yıldırım İlçe Müftülüğü, Hayırsever Bekir AVŞAR ve Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ve cami yapımında kullanılmak kaydıyla Hayırsever Bekir AVŞAR’ ın tarafından yapılacak olan şartlı nakdi bağışın alınıp/alınamayacağı ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN ve Ahmet AKSU tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana Mahallesi, 7 Etap Kentsel Dönüşüm Proje Alanında 4236 ada, 8 parsel maliki ve 4564 ada, 2 parsel maliki ile Belediyemiz arasında Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat ve Şirinevler Mahallelerinde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi konut karşılığı gayrimenkul devir sözleşmesi ile anlaşma imzalanmış olup, engelli çocukları olması ve eğitim ihtiyaçları bölgedeki okul tarafından karşılandığından bahsi geçen vatandaşlara kira yardımına karşılık 7350 ada,  B Blok 21 ve 33 numaralı dairelerde proje süresi boyunca aidat, depozito, elektrik, su ve doğalgaz vb. abonelikleri ile aldıkları hizmet bedellerini ödemek kaydıyla ikamet ettirilmeleri ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman ÖZTÜRK, Cahit GÜNER ve Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16 parsel; 268 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hızır ÇETİNKATA ve Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 50-55-56-57 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Süleyman ÖZTÜRK ve Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında “Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı alanlara plan notu eklenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ÇULCU ve Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Ulus Mahallesi, 3596 ada, 41 sayılı ve 3470.00 m2 sahalı taşınmazda mülkiyeti Yusuf OKTAN’ a ait 867.50 m2 hisse ile mülkiyeti Belediyemize ait Hüma Hatun Evlerinde bulunan dairemizin takasının yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet SAGDIÇ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, şahıs mülkiyetinde kalan Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 sayılı ve 1120.72 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Haziran 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin ilçemizde gençlere yönelik yapmış olduğu faaliyet ve yatırımların 18-30 yaş arası gençlere tanıtımının yapılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR ile MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen,
Şehit edilen Jan.Kom.Onb.Emrah DURAN'ın adını Piremir Mahallesinde bulunun Kapalı pazar yerinin doğu bitişiğinde bulunan Parka verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK ve Salih BARIŞ  tarafından yazılı olarak verilen, Vatani görevini yerine getirmek üzere ilçemizden askere gidecek olan Mehmetçiklerimize içinde tüm ihtiyaçlarının bulunduğu asker çantası hediye edilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz ulaşım sorununun çözülmesi için Çiçek Caddesi Olcay sokak ve Can Sokaklardaki binaların kamulaştırılarak dikey yolun açılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Burak Alp ÖZBEK ve Salih BARIŞ  tarafından yazılı olarak verilen, Evlerimizden ve pazar yerlerinden çıkan meyve ve sebze atıklarının işlendiği Kompost Gübre Tesisinin kurulması ile ilgili önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde evlerden çıkan atık yağların toplanmasının yaygınlaştırılması ve biz düzene oturtturulması için mahallelerde belli bölgelere atık yağ toplama kutuları konulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, İsmail TURAN ve Salih BARIŞ  tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz sınırları içerisinde Hacivat Mahallesi, 226. Sokağın devamı şahıs veya şahıslar tarafından kapatıldığının araştırılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT ve Salih BARIŞ tarafından yazılı olarak verilen, çevreye ve yeraltı sularına kimyasal madde salınımını en aza indirmek açısından yeni yapılan projelerde yol ve yaya çizgilerinin boya yerine hangi renk gerekiyorsa o renk ile yapılması ve gelişigüzel boyanmasının engellenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde yeni yapılacak kapalı pazar projelerinde öncü ve örnek uygulama olması açısından güneş enerji sistemi kurulması, yağmur suyu ve gri su proje uygulaması ile kullanım ihtiyaçlarının bir kısmın bu yöntemlerle karşılanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Nurettin SANATÇI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz tarafından kiralanan araçların plakaları, markaları, modelleri ve hangi birimlerde kullanılacağı bilgilerini gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK ve Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırlarında kentsel dönüşüm ve afet bölgelerinde riskli binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı güvenliğine zarar vermeyecek şekilde uygulanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vakıfköy Yolu Caddesinin yaya ve araç trafiği açısından ulaşım standartlarına uygun hale getirilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vakıf Mahallesi, Vakıfköy Yolu Caddesine bağlanan muhtelif sokakların asfalt ve diğer altyapı arızalarının giderilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                                     Meclis Başkanı     
                                                                                                          Oktay YILMAZ     
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU