02.07.2014 Tarihli Toplantı Kararları

02.07.2014 Tarihli Toplantı Kararları
02.07.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 5. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/07/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 5 inci, 2014 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir. 1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4493 ada, 32 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 12 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; ret edilmesine ve eski planın devamının mevcudun oy birliği ile kabulüne, 4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, 7 mahallede ruhsat işlemlerinin açılması hakkındaki raporunun; oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu ) ile kabulüne, 5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1565 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; “terk edilen yolların yeşil alana dahil edilmesi” kaydıyla mevcudun oy birliği ile kabulüne, 7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşil Mahallesi, 134 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, Er Sokakta plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 45 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Arabayatağı Mahallesi,  6634 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 11-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 559 ada, 5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 12-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 13-Hukuk Komisyonunun, Yıldırım İlçemizde 2004 yılından sonra yapılan konutlarda su bulunmaması nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Belediye Meclisince geçici bir düzenleme ile gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki raporunun; oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu ) ile kabulüne, 14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi Balaban Caddesindeki yeni yapılan parka, “Fatmagül Kiraz Parkı” isminin verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aydoğdu Sokağın Huzur Caddesi’ ne bağlanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 16-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Strateji Geliştirme Müdürlüğü yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Personel Giderlerine ilişkin toplam 209.100,00 (ikiyüzdokuzbinyüz) TL. ödeneğin Mali Hizmetler Müdürlüğünden aktarılması talebi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 17-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevine Uzman Pınar BURSA’ nın vekaleten, Dış İlişkiler Müdürlüğü görevine Uzman Tarık AYRANCILAR’ ın asaleten, Kentsel Tasarım Müdürlüğü görevine Yüksek Mimar Nurcan İŞGÖREN’ in vekaleten atanmaları konusunda Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi, 18-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün İçkili Yerler Bölgesinden çıkarılmış ancak sadece bir kez yasal mirasçısına devir hakkı olan içkili lokanta ve gazino işyerleri ile, İçkili Yerler Bölgesinde bulunan ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan mevcut içkili lokanta ve gazino işyerlerine, yeni ortak alınmaması ve Çalışma Ruhsatında buna göre düzenleme yapılmaması ile ilgili yazısının; oy çokluğu (AK Parti Grubunun 33 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 5 ret oyu ) ile kabulüne, 19-Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi’ nin başıboş hayvanların Belediyemizde bakımda kaldıkları sürede günlük bakım ücretlerinin belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Hayvan Bakım Bedelleri” şeklinde eklenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 20-Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün vatandaşların tadilatından dolayı çıkardığı molozlar 10 çuvala kadar ücretsiz alınmakta olup, 10 çuvaldan sonrası için çuval başına alınacak ücretin  belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Çuvalla Moloz Kaldırma Bedelleri” şeklinde eklenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kelebek Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Kırlangıç Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yavuzselim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hasır Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Hacivat Mahallesi, 3583 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 17 - 18 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1596 ada, 1-4-5-7-8 parseller, 1595 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 27-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ nün Otosansit Bölgesinde en az 2000 m2. lik arsa üzerinde Polis Merkezi Amirliği kurulması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 28-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada, 93 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 29-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yeşilyayla Mahallesi, 1187 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 30-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Karamazak Mahallesi, 713 ada, Eski 24 parsel; 713 ada, 56 parsel; 713 ada, 60 parsel; 713 ada, 9 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 31-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenönü Mahallesi, 2781 ada, 14 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 32-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, H22d.07b.3a pafta, 1391 ada, 4 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, İlhami Aydın ve Ali Rıza Özmen tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin eskiyen ve yetersiz kalan araç parkının yenilenmesi amacıyla ekli listede belirtilen araçların Devlet Malzeme Ofisi’ nden satın alınması, bu araçların finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 3.000.000,00 TL (üçmilyon TL) üst limitle kredi alınması, işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanımız İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 34-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Ali Rıza Özmen ve Mehmet Ferah tarafından yazılı olarak verilen, % 100 hissesi belediyemize ait olan Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin taahhüt edilen 200.000,00 TL’ lik sermayesinden şirket kurulurken ödenen 50.000,00 TL düşüldükten sonra kalan 150.000,00 TL’ nin şirkete ödenmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 35-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Şeyma Gürdere ve Eylem Özdemir tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 5-28 ve 6 parselin imar planında imar adasında kalan kısmının ve ekli pafta örneğinde işaretli alanın Belediye Hizmet Alanına (muhtarlık, kültür merkezi v.b.) alınması ile ilgili gerekli plan değişikliğinin yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 36-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Ebru Ahu ve İlhami Aydın tarafından yazılı olarak verilen, Ertuğrulgazi Mahallesi, H22d.08d.3d pafta, 1864 ada, 1 parselde bulunan Ertuğrulgazi Bahçelievler Camii’ sinin planda işaretli bölümünde hazırlanacak proje için gerekli işlemlerin yapılması ile önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 37-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mehmet Kaşifoğlu ve Şükrü Köse tarafından yazılı olarak verilen, Batı Trakya Türk Azınlığı’ nın unutulmaz lideri ve önderi, Dr. Sadık Ahmet’ in, 24 Temmuz 2014 Perşembe günü, Gümülcine’ de ve Sirkeli köyünde (merhumu) anma törenleri yapılacağından Batı Trakya’ daki bu etkinliklere 23-25 Temmuz 2014 tarihlerinde Yıldırım Belediyemizi temsilen katılmak üzere bir heyetin belirlenmesi ile ilgili önergenin; Meclis Üyeleri Şükrü Köse, Ahmet Hacıoğlu, Mehmet Kaşifoğlu, Emine Yazıcıoğlu, Süleyman Keskin, Abdülkadir Karlık, Ebru Ahu, Ahmet Şener, Faruk Memişoğulları, Ahmet Aktaş ve İhsan Bilgili’ den oluşan heyetin 23-25 Temmuz 2014 tarihlerinde Gümülcine’ ye gitmek üzere görevlendirilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 38-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Ali Rıza Özmen ve Ebru Ahu tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize hibe edilerek söz konusu şirkette Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle; Belediyemize hibe edilen Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ ne Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın yasal ve gerçek kişi yetkilisi olarak Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ nin seçilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 39-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Ergün, Canip Senal ve Cemalettin Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi uyarınca U14’ de Türkiye Şampiyonu olan Arabayatağı Spor Kulübü futbol takımı sporcularına 27 adet tam altın verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 40-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet Necati Demir, Mehmet Kaşifoğlu ve İlhami Aydın tarafından yazılı olarak verilen, İmar Uygulamaları (3194 Sayılı Yasanın 15-16-18. Maddeleri) sırasında alınan plan zayiat bedelinin belirlenmesinde ve hisse satışlarında takdir komisyonunca belirlenen bedel üzerinden pazarlık yapılmak suretiyle anlaşma sağlandıktan sonra belirlenen bedelin mali yılı aşmamak koşuluyla 3 ay içerisinde nakit ödenmesi ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 41-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar, Faruk Memişoğulları ve Olcay Kımıcı tarafından yazılı olarak verilen, Mesken Bölgesinde halka açık meydan olarak kullanılan mesken durakları bölgesindeki bir alanın bir inşaata tevhit etmek suretiyle satıldığından ve inşaat başlamak üzere olduğundan inşaatın durdurulması gerekiyorsa yıkılan inşaatında kamulaştırılarak meydan yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 42-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar, Faruk Memişoğulları ve Olcay Kımıcı tarafından yazılı olarak verilen, Bir önceki Meclisin son toplantısında imara aykırı yapılaşması bulunan bir binanın (inşaatın) yapıldığı şeklinde plan değişikliğini Meclis oy birliği ile ret etmiştir. Bu inşaat devam ettiğinden Yapılaşması projeye göre devam edip etmediği tespit edilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 43-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Fikret Şen, Erdal Işık, Ali Gümrükçü, Mustafa Alkan, Ahmet Aktaş ve Özgür Demir tarafından yazılı olarak verilen, Bursa’ da 2013 yılında 941 kilogram esrar, 9 bin 802 adet Ecstasy, 4 bin 194 gram Bonzai ele geçirilirken, 2014 yılının ilk altı ayında bu rakamların 1,5 ton esrar, 43 533 adet Ecstasy ve 13 674 gram Bonzai şeklinde arttığı belirtilmektedir.Bu itibarla; önemli bir sosyal sorun olarak kapımıza dayanan uyuşturucu madde kullanımı sorunu sadece polisiye tedbirle çözülecek bir sorun olmadığından, ilgili bütün kurumlarla geniş istişareler yapılarak Bursa geneli ve Yıldırım özelinde durum tespitinin yapılması, bulunacak çözüm yollarından Belediyemizin yapacağı katkıların tespit edilmesi, Emniyet, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi’ nin ortak bir çalışma yürütmesi için Meclisimizce özel bir araştırma komisyonu kurulması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  Karar verildi.   Meclis Başkanı    İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU