2 Eylül 2016 Tarihli Meclis Kararı

2 Eylül 2016 Tarihli Meclis Kararı
02.09.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 32. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 32. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2016 Cuma günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 32 inci, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.ü

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 5300 ada, 2-85 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, Erikli Mahallesi, 2411 ada, 2-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında Namazgah Mahallesi, 534 ada, 10 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 1363 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret – CHP; Şerafeddin ATALAY, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 4611 ada, 14 parsel üzerinde bulunan inşaatın daire girişleri ekli planda yol gözükmesine rağmen kapalı olan sokak tarafından verildiğinden söz konusu yolun açılabilmesi için kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun tamamı imar planında yolda kalan Selçukbey Mahallesi 2387 ada, 6 parsel ile 2388 ada, 10 parsellerin Belediyemizin V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Hukuk Komisyonu’ nun 12 Ekim 2004 sonrası yapılan imar mevzuatına aykırı yapılar için İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- Hukuk Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun Mollaarap Mahallesi, Eşrefiler Caddesi, Temenyeri Parkı karşısında kurulmakta olan Temenyeri Semt Pazarı alanı ile Millet Mahalle 7200 Sokak ile Külhan Sokak kesişimindeki yere giyim pazarı kurulması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun 8. Arda Sokağın kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Samanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Meydan Sokaktan girişi olan 2107. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ağaçlık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Başkanlık Makamı’ nın, Belediye Meclisimizin Temmuz ayı Olağanüstü Toplantısında Belediyemiz Hizmet Binası önü Ahmet Taner Kışlalı Meydan ismi değişikliği ile ilgili alınan 25.07.2016 tarih ve 320 sayılı meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; Belediyemiz Hizmet Binası önü Meydanı isminin Ahmet Taner Kışlalı Meydanı olarak kalmasının oy birliği ile kabulüne,

15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Vergi borçlularının 2016 yılında gayrimenkul malların satılması için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ve 91. maddeleri uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Cemalettin YILMAZ, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Süleyman KESKİN’ in seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz Park Bahçeler Müdürü görevine Fatih ZEYTUN, Ruhsat ve Denetim Müdürü görevine Abdullah Tahir ŞENOCAK’ ın vekaleten atanmaları konusunda Meclis’e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi.

17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosuna Meliha ÖZER, Kütüphane Müdürü kadrosuna Aysun BERBER’ in asaleten atanmaları konusunda Meclis’e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel; Memur Dolu Kadro değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel; Memur Dolu- Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan Ruhsat Denetim Müdürü Kadrosunun iptali (I) Sayılı Cetvel; Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel; Memur Dolu- Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, ihtiyaç duyulması halinde Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirtilen Kamu Bankaları öncelikli olmak kaydıyla, piyasa şartları göz önünde bulundurularak en düşük faiz oranı gözetilmek suretiyle 50.000.000,00 (Ellimilyon) TL’ sına kadar nakit kredi kullanılmasına ilişkin olarak Belediye Başkanı İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN ve Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - AK Parti ve CHP Grubunun 37 kabul oyu) ile kabulüne,

21- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Beyazıt, 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Esenevler, Yiğitler, Sıracevizler, Yediselviler ve Teferrüç Mahalleleri sınırlarında bulunan 6 bölgede ruhsat işlemlerinin durdurulması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Erikli Mahallesi, Eğriyol Sokak (Temizlik İşleri Müdürlüğü üstü) üzerinde bulunan Erikli Dinlenme Parkı adının 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz “Ömer HALİSDEMİR” olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi H22d07d2b pafta, 596 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama  İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1520 ada, Eski: 19-20-21-22-23 parseller, Yeni: 34 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin Anadolu Mahallesi, 2070 ada, 1 parsel; Akçağlayan Mahallesi, 928 ada, 7 parselin batısında; Yunusemre Mahallesi, 3144 ada 1 parselde 3 adet trafo merkezi yeri ayrılabilmesi için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 490 ada, 1 parsel; 466 ada, 6 parsel; 502 ada, 6 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller, 4478 ada, 2 parsel, 4415 ada, 2 parsel, 6702 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7337 ada, 1-2-3 parseller; 7338 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parsel, 4408 ada, 11 parsel, 4446 ada, 12-23 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Vatan Mahallesi, 4035 ada, 7-8-10 parsellerde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1076 ada, 48 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi, 195 ada, 8 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, H22d07a3c pafta, 584 ada, 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Siteler Mahallesi, 1324 ada, 1 parsel, 1298 ada, 1 parselin arasında ortaöğretim tesis alanında kalan kadastro yolunun sağlık tesisi alanına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 3-4 parseller; 4343 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7203. Sokağın uzatılarak Şüheda Cadde isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 7. Eğitim Sokak, 3. Akide Sokak ve Altıncam Sokakların sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince Yunusemre Caddesinin ismi değiştirilerek Yunus Emre Bulvarı ismi verilmesinden dolayı mevcut yolda bulunun Millet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 2. Çakıl Sokak, 3. Yörük Sokak ve Varan Sokağın Yunusemre Bulvarına kadar kısaltılması, 6. Menekşe Sokağın Mat Sokağa kadar kısaltılması, 1. Vekil Sokağın Yunusemre Bulvarına kadar uzatılması, Kısmet Caddesinin tekrar düzenlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı için ortaokul olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen; Belediyemize ait Şirinevler Mahallesi, 1439 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi binasının 1. ve 2. Katının 2016-2017 yılında da ortaokul olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilip/edilemeyeceği yada tahsis süresinin uzatılıp/uzatılamayacağı ile ilgili yazısının; Mülkiyeti Belediyemize ait Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi binasının 1. ve 2. Katının 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında da mevcut haliyle ortaokul olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 28 parselde bulunan 3083,932 m2 arsayı İrfan Hoşseven adlı vatandaşın kiralama talebiyle ilgili yazısının; Mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 28 parsel ve 3.083,932 m2’ lik taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarılmasına, işlemleri yürütmek üzere Encümen' e yetki verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında (Termal Tesis Alanı) kalan Yunusemre Mahallesi, 3887 ada, 121-122 parsellerin üzerinde bulunan Selçuk Hatun Termal Tesislerinin sağlık turizm alanında hizmet vermek üzere 29 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletme süresince kira ödenmesi ve süre sonunda Belediyemize devri için karar alınması, konuyla ilgili şartname ve projelerin hazırlatılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine ihaleye çıkılması ve sözleşme imzalanması için Emlak İstimlak Müdürlüğüne, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, NuriGürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN ve Mehmet TEMİRTAŞ  8 ret - AK Parti ve CHP Grubunun 37 kabul oyu) ile kabulüne,

46- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ ın  sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Eylem ÖZDEMİR, Ahmet TİLCİ, Mehmet KAŞİFOĞLU, Ayhan ÖZBEK, Ali Rıza ÖZMEN ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3076 ada 7 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Ahmet ŞENER, İlhami AYDIN, Ahmet TİLCİ, Süleyman KESKİN ve Ali Rıza ÖZMEN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Şeyma GÜRDERE, Mehmet Taner EKE, İlhami AYDIN, Ahmet TİLCİ, Süleyman KESKİN, Ali Rıza ÖZMEN ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile  kabulüne,

50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Ayhan ÖZBEK, Ahmet TİLCİ, Ali Rıza ÖZMEN ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen,   1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3174 ada 9 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Ayhan ÖZBEK, Ahmet TİLCİ, Ali Rıza ÖZMEN ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Sınırları dahilinde yer alan daha önce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen 22 bölgeye ilave olarak; Vakıf Mahallesinin 132,60 hektarlık kısmı, Samanlı Mahallesinin 149,24 hektarlık kısmı, Yunusemre-Samanlı Mahallelerinin 103,47 hektarlık kısmı, Davutdede-Yıldırım-Selimzade-Meydancık-Hacıseyfettin-Karamazak-Piremir-Namazgah-Karaağaç-Umurbey-Yeni-Teferrüç Mahallelerinin 137,74 hektarlık kısmı, Mimarsinan Mahallesinin 6,47 hektarlık kısmı, Karapınar Mahallesinin 7,10 hektarlık kısmında, belirtilen bölgelerde kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerler haricindeki alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesi talep edilmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Şeyma GÜRDERE, Mehmet Taner EKE, Ahmet TİLCİ, Süleyman KESKİN, Ali Rıza ÖZMEN ve Ahmet ŞENER tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3112 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Ahmet ŞENER ve Okan BÜYÜKDUMLU tarafından yazılı olarak verilen, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, H22D02C3C pafta, 6304 ada 1-2-3-4 parseller, 6995 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parsellere ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergenin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne,

54- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Zehra SÖNMEZ,  Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Şeyma GÜRDERE ve Eylem ÖZDEMİR tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 194 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 23.06.2016 tarih ve 1295 sayılı kararıyla onaylanan Millet Mahallesi, 3073 ada, 1-4-5-6-8 parsellere ilişkin plan değişikliği askı süresi içerisinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından itirazın değerlendirilmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne,

55- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet AKTAŞ, Erdal IŞIK, Mustafa ALKAN, Nuri Gürhan ACAR, Ali GÜMRÜKÇÜ ve Fikret ŞEN tarafından yazılı olarak verilen, 15 Temmuz akşamı yaşanan olaylarda Ankara’ nın Kazan İlçesinde bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üstünde şehit olan vatandaşımız Lokman BİÇİNCİ’ nin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi, Buğday Sokak isminin Lokman BİÇİNCİ Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne,

56- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ,  Ahmet AKTAŞ, Erdal IŞIK, Mustafa ALKAN, Nuri Gürhan ACAR, Ali GÜMRÜKÇÜ ve Fikret ŞEN tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizde, vatandaşlarımızın sağlıklı ve çevresi temiz bir ortamda, huzur içinde yaşayabileceği bir ilçe olmasını sağlamak amacıyla, kurban kesim yeri ve kurban pazarları, Vişne Ticaret Merkezi civarındaki hurdacıların ve halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler ile ilgili gerekli çalışma yapılarak Meclis’e bilgi verilmesi ile ilgili önergenin Çevre Sağlığı- Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne,

 

Karar verildi.

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU