02/09/2020 Tarihli Meclis Kararı

02/09/2020 Tarihli Meclis Kararı
02.09.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 15. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 15. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/09/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 15 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu-İpekçilik Uygulama İmar Planı kapsamında, Karaağaç Mahallesi, 645 ada 24-25 parsel plan değişikliği hakkındaki raporunun; “parselin Dere Kenarı Doğal Sit Etkilenme Geçiş Alanında kalması nedeniyle, bu alanda plan-plan değişikliği onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğundan plan değişikliğinin Bakanlığa iletilmesine” cümlesinin ilavesiyle mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2354 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 5419 ada, 10-11-12 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, Değirmenönü Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değirmenönü Mahallesi, H22D09B1A pafta,  7368 ada 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. maddesinin (ç) bendine istinaden Belediyemize ait kiralık taşınmazların kira bedellerinin ne şekilde değerlendirileceği hakkındaki raporunun; söz konusu rapora “çiçekçilik yapan kiracılarımızın da ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Maltepe Mahallesi, Narin Sokak ile Kader Sokağın bağlantısının sağlanabilmesi için 3906 ada, 18-9 ve 19 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde şahıs mülkiyetinde kalan Esenevler Mahallesi, 1983 ada, 3 sayılı ve 4730,36 m2. sahalı taşınmazın Belediyemizce satın alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat ve Şirinevler Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan hak sahipleri ile kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki görüşmelere iştirak etmeyen ve uzlaşmaya varılamayan hak sahiplerine ait taşınmazların riskli alanda kalması nedeniyle 6306 sayılı Yasa kapsamında kentsel dönüşümde kullanılmak üzere kamulaştırması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret, Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,
 
11- Hukuk Komisyonunun, Bingöl İli Adaklı Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, Mollaarap Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2179. İsimsiz Sokağa Şehit Uzman Çavuş Yunus Arda Sokak ismi verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gültekin Sokağın isminin mükerrer olması sebebiyle 2. Gültekin Sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Eğitim ve Hizmet ve Güvence Komisyonunun, Namazgah Meydanı ve Mollaarap Meydanı arasında güney-kuzey yönü doğrultusunda devam eden Çimen Caddesinin isminin değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 38 kabul oyu) ile kabulüne,
 
15- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 01.07.2020 tarihli 222 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında Covid-19 salgını nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardım hizmetinde ayni yardım kararlarının verilmesi noktasında Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu oluşturulması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün,S.S. Otosansit Oto Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında Otosansit Yerleşkesi moloz ve kaba atık toplama protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ve Bursa Teknik Üniversitesi ile yine Belediyemiz ve Yeşilay Bursa Şubesi arasında gençlerin ve üniversite öğrencilerinin kültür ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlama, bilinçlendirme, yönlendirme amacıyla iş birliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığının sosyal yardımlar ve destek çalışmaları hususunda yardımcı olunması adına Belediyemize ait Duaçınarı Mahallesi, 1.Vatan Caddesi, No:14 adresinde bulunan taşınmazın Türk Kızılay Derneği Yıldırım Şube Başkanlığı tarafından kullanılıp/kullanılamayacağı ve elektrik, su, doğalgaz vb. faturaların Belediyemizce karşılanıp/karşılanamayacağı ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 parselde bulunan B-Blok Zemin Kat 109 ve 110 nolu iki adet taşınmazın YILKA-KOOP (Sınırlı Sorumlu Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) tarafından kullanılıp/kullanılmayacağı ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/verilemeyeceği ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yiğitler Mahallesi, 6970 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 571 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Mimarsinan Mahallesi, 1547 ada, 34 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1857 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi, 1650 ada, 4-9 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 39 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 434 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı ve  S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri içinde kalan yaklaşık 40,90 hektar alana ilişkin yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vatan, Millet ve Kazımkarabekir Mahalleleri ortak sınırları içerisinde Yılmek kursları veya ana kucağı hizmeti verecek tesis yapılması için plan değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, 4172 ada, 3 parselin yolda kalan (109.65 m2) kısımları ve üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Mete Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Özcan Sokağın Değirmenardı Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2180, 2181, 2182, 2183. İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile 11 Eylül Bulvarının kuzeyinde bulunan B11. Sokağın isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, Cumalıkızık Mahallesi, 2815 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
                              
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisi’ nin 01/07/2020 tarih ve 2020/115 Esas 226 Karar no ile 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında ekli krokide işarete 3,8 hektarlık alanda ekli listede ada ve parselleri zikredilen taşınmazların satın alınmasına karar verilmiş olup, satın alma konusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/e maddesine göre satın alınmasına, Yıldırım Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, riskli alan ve riskli yapı olarak bilinen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda ve Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 sayılı ve 12502.75 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 5021.94 m2 hissenin; a)kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması için, b) kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yüklenici firmalar ve Yeşil Yıldırım A.Ş ile protokol yapmak veya sözleşme imzalamak hususlarında Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama imar planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 4506 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesi, 1645 ada, 13 ve 11 bağımsız bölüm nolu (zemin+1+2+çatı katı) misafirhanenin, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanlığına yatılı kız yurdu olarak kullanılması için 06.11.2019 tarih ve 438 sayılı Meclis kararının iptal edilerek söz konusu yerin kamu kurumlarına, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan derneklerle ve vakıflarla protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret, Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, eski:1 (yeni:6) parsel sayılı ve 427.10 m2 sahalı taşınmaz özel yurt alanında kalmakta olup, söz konusu yerin kamu kurumlarına, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan derneklerle ve vakıflarla protokol imzalanmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret, Bağımsız Üye Recep BAYRAM 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ ve Yaşar ELMAS tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde Belediyemize ait spor tesislerimizin bakım, onarım ve kullanım durumları hakkında çalışmalar yapmak üzere önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Yaşar ELMAS ve Yusuf DEMİROK tarafından yazılı olarak verilen, Hissedarı bulunduğumuz BİNTED Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin %20 hisse oranı ile ortakları arasında yer alan Belediyemizin beheri 1.428,57 TL nominal bedelli, 70 adet ve 100.000.00 TL toplam nominal bedelli hisselerinin tamamının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına satış yoluyla devredilmesi konusunda Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin;  Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ ve İsmail TEKİN tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemizin yetki sınırları dahilinde olan Güllük/Mimar Sinan kapalı pazar yeri ve Piremir/Teleferik kapalı Pazar yeri tesislerinin yapım maliyetlerini gösteren detaylı hesap cetvellerinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler ile ilgili rapor hazırlanması, belediyemizin bu çalışmalar ile ilgili mevcut faaliyetlerini düzenlenmesi, yazılı ve görsel çalışmaların yapılması ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, Şenesen Sokak, 769 ada, 36 ve 32 nolu parsellerin kamulaştırılarak park yapılması ile ilgili önergenin;  Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar Belediyemizde kaç adet imar uygulaması(18.madde başvurusu) yapıldığı ve kaç adet  sonuçlandığı, kaç adet imar durumu talep edildiği ve kaç adet imar durumu verildiği, kaç adet inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığı ve kaç adet inşaat ruhsatı verildiğinin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, Yiğitler Mahallesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin güney doğusunda yer alan ekli krokide gösterilen 5’li yol kavşağında çok sık kazalar olması nedeniyle inceleme yapılarak acil önlem alınması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU