02/10/2019 Tarihli Meclis Kararları

02/10/2019 Tarihli Meclis Kararları
02.10.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 7. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 7 inci, 2019 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 4510 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; “sehven yazılan 4510 ada 2 parselin, 4510 ada 1 parsel olarak” düzeltilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, münferit alanlarda plan değişikliği yapılması işi dahilinde 30.77 hektarlık alanda plan değişikliği yapılması hakkındaki raporunun; 4. paragrafın sonuna “özel eğitim tesisi alanı yanındaki 427 m2 park alanının geometrik formu ile kamusal kullanıma uygun olmadığı, aksine özel okulun servis ve otopark alanı gibi kullanacağı düşünüldüğünden park alanının özel okula dahil edilerek azalan terke karşılık zayiat bedeli alınmasının uygun görülmüştür” cümlesinin eklenmesine;

Genel Hükümlere 11. madde olarak; “şuyulama sınırı dışında kalan parsellerde imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygulama yapılması halinde zayiat oranı %45 olarak hesaplanacaktır” eklenmesine;

Ticaret+Konut Alanları 2. maddesinin;“planın üzerinde belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde tamamında yapı yapılabilir” şeklinde düzeltilmesine;

Ticaret+Konut Alanları 4. Maddesinin; “ticaret+konut karma kullanım alanlarında Emsal:2.00 Yençok=24.50 metredir. Zemin kattaki ticaretlerde asma katla birlikte yükseklik 7.00 m’ yi geçemez” şeklinde düzeltilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonunun Ek Bütçe verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile CHP Grubundan Recep BAYRAM’ ın 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

6-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Vatan Mahallesi Selvi Sokak ve Deniz Sokak bağlantısının sağlanması için 7 evin kamulaştırılması ve yolunun açılması ile Güllük Mahallesi, Ehlibeyt Camisinin batı tarafındaki yeşil alan hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi, Ay Caddesi, Kıyıcı Sokak ve 4.Yaprak Sokağın kamulaştırma yapılarak bağlantı sağlanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 13 parselin imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Huzur Caddesinin genişletilmesi amacıyla 2166 ada, 40-41-42-43- 44 parseller ile 2148 ada, 14-15-16-17-18-19-20 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Maltepe Mahallesi, 3932 ada, 17 parsel; Baruthane Mahallesi, 4280 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller; Değirmenlikızık Mahallesi, 452 ada, 12 parselin kamulaştırılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Vakıf Mahallesi 1. Vakar sokak veya uygun görülecek yerde pazar günleri açık pazar kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemiz 75. Yıl Mahallesi Aile Sağlık Ocağı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Musababa Mahallesi kapalı pazar yeri yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2154. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2155. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2156. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile ilgili yazısının; 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15 inci maddesinin son fıkrası uyarınca 2020 yılı için Belediye Gelirlerimizin belli hizmetlere tahsis edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosu iptali için (I) Sayılı Cetvel:Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

22-

 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel:Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro iptali istenen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile kadro ihdası istenen Plan ve Proje Müdürlüğünün kabulü halinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin bütünüyle Plan ve Proje Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz hizmet birimlerinden Sivil Savunma Uzmanlığının iş ve işlemleri ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verebilmesinin kabulü ile ilgili yazısının; yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi 1238 parselde bulunan Asfalt Üretim Tesisinde ortak sıcak asfaltın üretilmesi işine ait Belediyemiz ile Kestel Belediyesi arasında protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemize ait Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi 1238 parselde bulunan Asfalt Üretim Tesisinde ortak sıcak asfaltın üretilmesi işine ait Belediyemiz ile Gürsu Belediyesi arasında protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Yiğitler Mahallesi 4621 ada, 34-37 parsellerde inşa edilen Naim SÜLEYMANOĞLU Spor Kompleksinin ilgili Bakanlıktan 10 yıllığına Belediyemize tahsisi, tahsis işlemlerinin yürütülmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 14 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yıldırım İlçesi Cumalıkızık Mahallesinde Koruma Planı kapsamında Kamu Yararı kararı alınması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 6895 ada, 14 parsel ile 6934 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yediselviler Mahallesi, 1227 ada, 31 ve 49 parsellerde plan değişikliği hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yıldırım İlçesi 75. Yıl ve Esenevler Mahallelerinde yaklaşık 40.90 hektar alanda Belediyemiz tarafından ihalesi yapılıp Devingen Planlama Mimarlık Müh. Har.İnş Gay.Değ.San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine kalan ‘Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita ile 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapılması’ işi kapsamında tamamlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 293 ada, 2-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Karapınar Uygulama İmar Planın muhtelif parselde açılan davaya ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2148. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2149. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2150. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2151. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2152. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2153. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2157. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih, Hilmi Pakyürek, Ahmet Sağdıç ve Mücahit Bozkurt tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Müzik Akademisi isminin Engelsiz Yaşam Okulu olarak değiştirilmesi ve Engelsiz Yaşam Okulunun faaliyetleri ile ilgili ortak projeler üretmek amacıyla protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet Yıldız tarafından yazılı olarak verilen, Bursa 11. Noterliği 21/09/2018 tarih ve 39350 yevmiye nolu sözleşme gereği gereği Millet Mahallesi, 3317 ada, 2 parselde A Blok 1. katta 6 nolu, 2 katta 12 nolu, 3 katta 17 ve 18 numaralı daireler ile B Blokta 1. katta 4nolu, 2. katta 10 nolu, 3. katta 16 ve 17 nolu bağımsız bölümler; 25/04/2018 tarih ve 07327 yevmiye numarası ile tanzim edilmiş sözleşme 3073 ada, 4-5-6 ve 8 parsellerde kain taşınmazların üzerine yapılacak olan inşaatlarda A blok 1. katta 2 nolu, 2. katta 7 nolu, 3. katta 10 ve 11 nolu, 7 katta 29 nolu, Blok 1. katta 1 ve 3 nolu, 4. katta 15 nolu, 6. Katta 23 nolu, 7. katta 27,29 ve 30 nolu C Blok 1. katta 4 nolu, 2. katta 7 nolu, 7. katta 26 nolu, D blok 1. katta 2 ve 4 nolu, 2. katta 6 ve 8nolu, 7. katta 27 nolu bağımsız bölümlerin Belediyemiz adına kalıcak şekilde kat irtifakı kurmaya ve bunların dışındaki diğer bağımsız bölümlerin yüklenici firmaya devredilmesi yönünde Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Anonim Şirketine yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret-  AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupların 35 kabul oyu) ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti belediyemize ait olan ve Mevlana ve Ulus Mahalleleri (1.Etap, 55 Ha) Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarına göre sözleşme kapsamında inşaatı tamamlanan, 7347 ada 1 parsel, 7350 ada 1 parsel, 7201 ada 1-2 nolu parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki mülkiyeti Belediyemize ait bağımsız bölümlerin hak sahiplerine devrine, ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait olan 7351 ada, 1 parsel, 6385 ada 11 parsel, 6400 ada 12 parsel, 6412 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satışı, arsa vasıflı olanların da uygun görülecek yöntemle değerlendirilmesi (satış, kat karşılığı, hasılat paylaşımı vb yöntemlerle ihale etme) hususunda Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Bakanlık Makamının Olurları ile “Rezev Yapı Alanı” olarak belirlenen Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parsel sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 183.300,37 m2. yüzölçümlü alan ile İsabey Mahallesi, 2701 ada, 32 parsel sınırları dahilinde bulunan yaklaşık 54.712,00 m2. yüzölçümlü alanın, kentsel dönüşüm amacıyla İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Belediyemize tahsis edilen kredilerin geri ödenmesinde kullanılmak üzere satışının yapılması için Encümene yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret, İYİ Parti Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupların 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Karaağaç Mahallesi, 661 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında; 2411 ada, 2-3 ve 4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Esenevler Mahallesi, 2542 ada, 2 parsel ile 2546 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik Kaya tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz bünyesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün iptal edilerek yeni oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Yönetmeliklerinin Revizyonu hakkındaki önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Nimet Yıldız, Cemil Ocak, Nurettin Sanatçı, Ali Haydar Efe, Servet Çağıl ve Oktay Altun tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Başkanlığı’ nın 30.06.2019 – 30.09.2019 tarihli dönemlerin mali durumlarını gösteren mizan/hesap cetvelinin yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İsmail Tekin, Oktay Altun, Nimet Yıldız, Nurettin Sanatçı, Ali Haydar Efe, Cemil Ocak ve Servet Çağıl tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizde daha önce tespitleri yapılmış olan deprem toplanma alanlarının ve depremde kurulacak çadır alanlarının sayısı ile  hangi mahallelerde hangi alanlar olduğunun yazılı olarak verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi, Saka Sokak ve Düzyer Sokaklara asfalt yapılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

53-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi, Sağlık Ocağı önündeki plastik dubaların kaldırılarak demir duba konulması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyesi Recep Bayram tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü Mahallesi Şehitler ve Kıbrıs Sokağın kaldırımlarına arabalar park edildiğinden söz konusu sokakların yanındaki boş alanın otopark olarak düzenlenmesi hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen,  Arabayatağı Mahallesi, Merkez Cami bahçesinde cami ile spor kulübü arasında yer alan trafonun Beşiktaş Çıkmazı güney girişi doğusundaki 4732 ada, 13 parsele taşınması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesinde bulunan Devrengeç Su Deposunun tarihini anlatan bir Kitabe ile birlikte çeşme yapılarak alanın park olarak kullanılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

57-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 parselde planlanan kapalı Pazar yerinin yapılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

58-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, 152 Evler Mahallesinde Yıl-Mek Kursu açılması hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

59-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, 152 Evler Mahallesinde bulunan 152 Evler Parkının isminin Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı olarak değiştirilmesi hakkındaki önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

60-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Beyazıt Mahallesi,  Kartal Caddesi ve civarında bulunan 23 evin uyuşturucu ile mücadele kapsamında kamulaştırılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

61-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan 495 ada, 64-65-66-68-82 parsellerin kamulaştırılıp spor kulübünün ihtiyacı olan saha için arazi olarak kullanılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

62-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Tütüncüoğlu Caddesinde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu sokağa trafik lambası konulması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

63-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Parti Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Mustafa Engin Kargılı, Salih Barış ve Burak Alp Özbek tarafından yazılı olarak verilen, Teferrüç Mahallesi, Karınca Deresinin korkuluklarının ve çevre düzenlemesinin yapılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

64-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, Esenevler Mahallesi, Erdoğan Caddesinin açılması için kamulaştırma yapılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

65-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, 152 Evler Mahallesinde bulunan bitişik ve 2 katlı binaların çatı aralığından birbirine geçen elektrik tellerinin düzenlenmesi hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

66-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi, Dağyolu Caddesi ve Ortayol Kavşağında bulunan trafik lambalarının alt ve üst kısmına hız kesici tertibat ve düzenek yapılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

67-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi Meclis Toplantılarının ve tüm ihalelerin canlı yayınlanması hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

68-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit Gürsoy,  Muhammet Budaklı, Serkan Beklen, Mehmet Yılmaz ve Turgay Ferahlıer tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesinde bulunan afet ve acil durum toplanma bölgelerinin bulunduğu alanların halka açılması ve aynı zamanda mevcutta bulunan Karaağaç, Beyazıt, 152 Evler, Namazgah, Karamazak, Yeşil ve Kurtoğlu Mahallelerinde bulunan afet ve acil durum toplanma bölgelerinin varsa mevcut durumları hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU