02.12.2015 Tarihli Meclis Kararı

02.12.2015 Tarihli Meclis Kararı
02.12.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 22. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 22. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/12/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 22 inci, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 11 inci olağan toplantısının 1inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3044 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel ile 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; İmar Komisyonu’ na iade edilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3859 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planında plan notu değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 30 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 4 ret oyu) ile kabulüne,

7- İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3062 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- Hukuk Komisyonunun, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Hukuk Komisyonunun, Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Şehriyar Tesisleri kiracısı Hanife Vural’ ın uzlaşma talebi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yavuzselim Mahallesi, 4809 ada, 22 parselde bulunan (Yavuzselim Mahallesi Pazar alanı olarak kullanılmakta olan) taşınmazın Belediyemizce satın alınması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Karapınar Mahallesi 7018 ada, 4 parselde Belediyemize ait 116,31 m2. hisse ile, Karapınar Mahallesi 1970 ada, 4 parselde Abdülmelik GÜLER adına kayıtlı 267,95 m2. hissenin takas yapılıp yapılamayacağı hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan H22d08a2d pafta, 2123 ada, 32 parselin yolda kalan kısmı ile 34 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayırlı Sokak ile Boran Sokak arasında kalan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2102. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2101. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kurban Pazarı Caddesi ile B112. Sokak arasında kalan 2103. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan doğuda 1. Hastane Caddesi ile batıda 1. Burgu Sokağı birbirine bağlayan yola isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine istinaden 2015 yılında Belediyemizde çalıştırılan sözleşmeli personelden 2016 yılında da çalıştırılması uygun görülenlerin 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında çalıştırılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde mevcut Geçici İşçi Vize Cetvelinin kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel: Memur Dolu Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan ihtiyaca binaen 3 adet Mühendis, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknisyen Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmesi ve ödenecek miktarların belirlenebilmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün İlçemiz dahilinde, kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak, üreten kadınlar arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı sağlamak, ortak sorunları birlikte çözmek ve böylece İlçemizin kalkınmasında kadının rolünü arttırmak amacıyla kurulacak olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediyemizce %20 oranını geçmemek kaydı ile ortak olunması ile ilgili yazısının; söz konusu kooperatife %20 oranında ortak olunmasına ve Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi uyarınca Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde geçen çöp konteynerları bedelinin 120 lt’ lik Plastik Çöp Konteyneri Bedelinin 70,00 TL, 240 lt’ lik Plastik Çöp Konteyneri Bedelinin 95,00 TL. olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Ortabağlar Mahallesi, 2209 ada, 15 parsel; 2105 ada, 3-4 parseller; 5015 ada, 14 parsel; 1038 ada, 2-3 parseller, 2211 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2062 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, 181 ada, 5 parsel ile 188 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Yıldırım İlçesi sınırlarında kalan ve UNESCO Dünya Miras Listesine giren alanların sınırlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4600 ada, 31 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 57 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Alim Sokak ile Ayfer Sokak arasında kalan ve imar planında 12 m genişliğindeki yola isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kısmet Cadde ile Külhan Sokak arasında kalan 2104. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Bağlaraltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 411. Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 411. Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Huriye Canan Tunar’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Kaşifoğlu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şenol Şimşek’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Okan Büyükdumlu’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu, Eylem Özdemir ve Şeyma Gürdere tarafından yazılı olarak verilen, Sinandede Mahallesi, 4342 ada, 1-2-3-6 parseller, 4343 ada,1-2 parseller 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde E:3.00, H.Max: 24.50 m konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellere ilişkin serbest çalışan Şehir Plancısına plan değişikliği teklifi ve raporu hazırlatılmıştır. Hazırlatılan plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru Ahu, Emine Yazıcıoğlu ve Selim Yıldırım tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; Yıldırım Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisince 21.05.2015/976 tarih/sayılı karar ile onaylanan, 153 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisince 29.05.2015/1128 tarih/sayılı karar ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin Yılmaz ve Metin Güneş tarafından yazılı olarak verilen, 2012/4086 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen bölgede kalan Mevlana ve Ulus Mahallelerini kapsayan 55 hektarlık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12/10/2015 tarih ve 16536 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu 55 hektarlık alana yönelik her tür ve ölçekte harita, uygulama imar planı, imar uygulaması, arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri kentsel tasarım projelerini hazırlama, inceleme ve onaylama yetkisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve diğer ilgili kurumların görüşü alınmak ve ilgili mevzuata uyulmak üzere, geçici olarak Yıldırım Belediye Başkanlığı’na verilmiştir. Buna göre bahse konu alan içerisinde kalan 15 hektarlık kısmı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planlarının incelenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin Hacıoğlu ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi, Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın, Emirsultan Mahalleleri kapsamında kalan ve tarihi kentsel sit alanı ile tarihi kentsel sit koruma alanı olarak tanımlı yaklaşık 43,8 hektar büyüklüğündeki alanın 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde “yenileme alanı” olarak belirlenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin Hacıoğlu ve Ali Ergün tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Beyendik Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Fatih Celen ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimiz tarafından İsabey Mahallesindeki 2701 ada, 32 parselde bulunan hazineden alınan irtifak hakkı ile Belediyemiz tasarrufundaki Kurban Pazarının, Deliçay Deresi üzerine yapılacak köprü karşılığında 15 yıllığına Bursa Kasaplar Odası’na tahsisi ile ilgili 03/09/2008 tarih ve 2008/218 esas, 440 karar sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi ve söz konusu tahsisin iptalinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Fatih Celen ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, 12 Ekim 2004 sonrası yapılan imar mevzuatına aykırı yapılara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilemeyeceği ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Erdal Işık, Nuri Gürhan Acar, Ali Gümrükçü, Mehmet Temirtaş, Fikret Şen, Mustafa Alkan ve Ahmet Aktaş tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım ilçemizde engelli sporcularımızın ne kadar olduğunun tespiti, Belediyemizin engelli sporcularımız için somut olarak ne yaptığı, Yıldırım ilçemizde engelli kreşinin olup olmadığı, engelli vatandaşlarımızın seyahat etmesi için araç olup olmadığı, park ve bahçelerde engelli vatandaşlarımız için sportif malzemelerin olup olmadığının araştırılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.


Meclis Başkanı
İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU