02/12/2020 Tarihli Meclis Kararı

02/12/2020 Tarihli Meclis Kararı
02.12.2020 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 18. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 18. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02/12/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 18 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 8 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1864 ada, 3 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 ret ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 1 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 27 kabul oyu) ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Vakıfköy Uygulama İmar Planı kapsamında Vakıf Mahallesi, Vadi Sokağın imar planlarına işlenmesine yönelik önerge hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 9 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Gurubundan; Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 6 ret, CHP Gurubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 ret ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 1 ret - AK Parti Gurubunun 21 kabul oyu) ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 32 kabul oyu) ile kabulüne,
 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL 6 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 32 kabul oyu) ile kabulüne,
 
 
10-
 
İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 4584 ada, 3 sayılı ve 138.82 sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık arttırma usulü ile satışının yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 34 kabul oyu) ile kabulüne,
 
12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2168 ve 2169 uncu isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi, Derya Caddesi ile 11 Eylül Bulvarının kesiştiği aksta Derya Caddesi boyunca site girişlerine uygun olarak refüjlerin belli noktalarda araç geçişine izin verecek şekilde düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak Memur (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası, Memur (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi, toprak kayması ile ilgili 02.09.2020 tarihli ve 272 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda kira yardımlarının, Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, ilçemizde ikamet eden ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan geçimini tarım ve hayvancılıktan karşılayan, kooperatif ortağı, dernek üyesi, kandın grupları ve kadın çiftçilerin faaliyetlerinde kadın girişimcilerin desteklenmesi ve bölgedeki mevcut potansiyelin kadın emeği ile görünürlük kazanmasına yönelik, mesleki ve teknolojik eğitimler, mentörlük, proje ve kurumsal anlamda işbirliklerinin geliştirilerek, kadın eli ile sürdürülebilir yerel kalkınma modeli oluşturmak amacı ile Belediyemiz ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince faaliyetleri durdurulan yada geçici süreyle kısıtlamaya gidilen kiracılarımız ile ilgili kira bedelleri ve yapılacak işlemleri yürütmek üzere Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü’ ne ait Vakıf Mahallesi, Kaplıkaya Deresi, 2274 ada, 1 parsel sayılı alanda düzenleme yapılan yol ve sokakların üst kullanım haklarının yetki ve sorumluluğunun Belediyemize verilebilmesi için hazırlanan taslak protokol ile ilgili Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilip/ verilemeyeceği ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7969 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karamazak Mahallesi, 713 ada, 9-10-14-15-16-17-59 ve 60 sayılı parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan binalar ve eklentilerinin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boran sokaktan girişi olan 5057 ada, 3 parsele kadar uzanan 2170. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Mert sokaktan girişi olan 2185. isimsiz sokağa verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
25- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
27- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet SAĞDIÇ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
28- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
29- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet YILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacivat Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında devam eden imar uygulaması sonrasında elde edilecek 6547 ada, 2 parseldeki sosyal donatı alanına, Taziye ve Muş Kültür Evi yapılması için Muş-Der ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 4 çekimser - AK Parti, MHP ve CHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 34 kabul oyu) ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 7 sayılı ve 4404,58 m2. sahalı taşınmaz ile Yiğitler Mahallesi 2462 ada, 16 sayılı ve 4997.06 m2. sahalı taşınmazda bulunan 4758.07 m2. hissenin Belediyemizce satın alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, Meydancık Mahallesinde bulunan Devlet Hatun Türbesi’ nin etrafını açmak amacıyla imar planında bitişik nizam üç kat konut bölgesi 2. derece kentsel sit alanında kalan, Meydancık Mahallesi, 168 ada, 4 ve 5 sayılı taşınmazların Belediyemizce satın alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 7 parsel ile doğusundaki tescil harici alanda tanımlı park alanının bir kısmının Sosyal Kültürel Tesis Alanına alınması için plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, Yiğitler Mahallesi Oto Sanatkarları Sitesi Yapı Kooperatifi içerisindeki blok şeklindeki atölyelerin ön kısımlarında bulunan otopark alanlarının iş yeri sahipleri tarafından sundurma şeklinde kapatılarak kullanılması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cahit GÜNER tarafından yazılı olarak verilen, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ve görüşler doğrultusunda tahsil bedellerinin alınıp alınamayacağı, alınırsa nasıl bir işlem yapılacağı ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 4 parselin kamulaştırılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet BUDAKLI tarafından yazılı olarak verilen, 75. Yıl Mahallesi 2. Cadde ile bağlantısı olan 50. Sokağın açılmamış olan 30 metrelik kısmının açılarak asfaltlanması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizdeki mevcut açık yada kapalı pazaryerlerinde kadın girişimcilerimize ve engelli vatandaşlarımıza fırsat eşitliği yaratmak maksadı ile ürettikleri el emeği ürünleri satabilmeleri için yer tahsis edilmesi ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek fırsat eşitliği Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Nimet YILDIZ tarafından sözlü olarak verilen, Engelliler Komisyonu oluşturulması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’nun adının Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu olarak değiştirilmesinin, mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                               Meclis Başkanı
                                                                                                             Oktay YILMAZ
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU