03.01.2018 Tarihli Meclis Kararları

03.01.2018 Tarihli Meclis Kararları
03.01.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 47. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 47. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/01/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 47 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 1 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 06 Aralık 2017 tarihli 1. birleşimi ve 12 Aralık 2017 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3173 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli münferit planlarda kalan sağlık alanlarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 75.Yıl Mahallesi 7221 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Piremir Mahallesi 370 ada, 14 parselin doğusundaki tescil harici alanda plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında Yiğitler Mahallesi, 2611 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 418 ada, 41 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planına yapılan askı itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Sinandede Mahallesi, 7096 ada,1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 7 ret - CHP; Nimet Yıldız, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 33 kabul oyu) ile kabulüne,

 

9-

Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2501 ada, 6-7 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Karıncadere Sokak ile 2118. İsimsiz Sokağı birbirine bağlayan 2117. İsimiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

11-

 

 

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Arif Çıkmazının 2. Arif Sokağa yakın olmasından dolayı karışıklığa sebebiyet vermesi nedeniyle isminin değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Karıncadere Sokak ile Arif Çıkmazını birbirine bağlayan 2118. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karacaali Sokağın Şehit Dursun Acar Caddesine kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kirazlık Sokak ile 277. Sokağı birbirine bağlayan 2119. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Kazımkarabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12. Gül Sokağın imar planına göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 7 ret - AK Parti ve CHP Grubunun 37 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, Cevher Sokakta doğalgaz ve kanalizasyon ile ilgili sıkıntıların çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararın araştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca Denetim Komisyonu seçimi yapılması ile ilgili yazısının; yapılan gizli oylamada Denetim Komisyonu’ na Süleyman Keskin 37 oy, Eylem Özdemir 40 oy, Ramazan Torun 38 oy,  Emine Yazıcıoğlu 40 oy, Ali Gümrükçü’ nün 33 oy ile seçilmelerine,

 

18-

Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca 2018 yılı için Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; huzur hakkı miktarının Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak tavandan ödenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Yıldırım Belediye Meclisinin 2018 yılı içinde bir ay tatil yapıp yapmayacağı, yapacak ise tatil ayının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Meclis’ in 2018 Yılı içerisinde bir ay tatil yapmasının uygun olduğuna Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu iptali için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İptali, (IV) Sayılı Cetvel: Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2017 Mali Yılı bütçe faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin ekli listede belirtilen ödenek iptali işlemlerinin yapılabilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-

Zabıta Müdürlüğü’ nün 2018 Mali Yılı için Zabıta Personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi tabiyle ilgili yazısının; 2018 Mali Yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin aylık brüt 487,00 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübüne 2018 Mali yılı için belirtilen oranlar dahilinde Belediyemizce nakdi yardım yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Spor İşleri Müdürlüğü’ nün, 2018 yılı için içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı elde eden veya derece alan sporcuların altınla ödüllendirilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Erikli Mahallesinde ekli listede belirtilen muhtelif parklara şehit ve gazi isimlerinin verilmesi talebiyle ilgi yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12 ve 13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4319 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4335 ada, 7-9-10 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 7096 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3103 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri kapsamında 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında imar planları çalışmaları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen; 16 nolu bölge Millet, Vatan, Kazımkarabekir, Yunusemre, Anadolu Mahallelerinin 346,02 hektarlık kısmında bölge sınırlarının ekli sınır krokisindeki belirtildiği şekliyle revize edilmesi; ayrıca 34 nolu Duaçınar Mahallesinin 5.69 hektarlık kısmında bölgede kamunun mülkiyetinde olan veya kullanımında olan yerler haricindeki alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2914 ada, 28 parselde plan değişikliği tabiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3968 ada, 14 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı Dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi 1837-1838-1839-1841-1842-1846-1847-4885-4886-4887-4888-4930-4932-4933 adalara yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, Yıldırım Belediyesi Mimari Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre incelenerek gerekli kararın alınması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesi ile 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeşil ve Namazgah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kaymakam Nihat Caddesinden girişi olan Hacıbekir Çıkmazının 1. Dereboyu Sokağa kadar uzatılması ve isminin değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Maslak Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 152 Evler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Ekim Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İsmail Açe’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İhsan Bilgili’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol Şimşek, Ali Rıza Özmen ve Ali Ergün tarafından yazılı olarak verilen, Yeşil Yıldırım A.Ş.’ nin yürütmekte olduğu kentsel dönüşüm projelerinin devamlılığı ve son çıkan 696 sayılı KHK ile belediyemiz taşeron çalışmalarının süresiz sürekli iş güvencesi kazanmalarına yönelik süreçte etkin rol alacak olması sebebiyle; yaşanacak süreçte etkinliğini koruması ve yeterli finansman gücüne sahip olması adına 1 milyon 500 bin TL tutarında sermaye artırımı yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin Yılmaz, Emine Yazıcıoğlu, Ebru Ahu, Ahmet Tilci, Ahmet Şener; MHP Grubu Meclis Üyeleri Nuri Gürhan Acar, Mustafa Alkan; CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan Tunar, Nimet Yıldız, Faruk Memişoğulları ve Cemil Ocak tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan 16 DJ 542 BMC Marka kamyonun, Kardeş Şehrimiz Şanlıurfa’ nın Hilvan Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU