03/02/2021 Tarihli Meclis Kararı

03/02/2021 Tarihli Meclis Kararı
03.02.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 20. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 20. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/02/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 20 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 2 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantının 06 Ocak 2021 tarihli 1. birleşimi ve 12 Ocak 2021 tarihli 2. birleşimine ait Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Zümrütevler, Mahallesi, 878 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; “Öğrenci Yurt Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı  olarak                  değiştirilerek mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret ile - AK Parti Grubu, MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 794 ada, 59 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar  Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7369 ada, 2 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti Grubu, MHP Grubu ile İYİ Parti Gruplarının 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Teferrüç Mahallesi, Teleferik Caddesi park içi büfe No:84 ile Teferrüç Mahallesi, 2. Menekşe Cadde No:53E arasında kalan yolun açılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, İlçemizdeki mevcut açık yada kapalı pazaryerlerinde kadın girişimcilerimize ve engelli vatandaşlarımıza yer tahsis edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
7- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, kadına ve çocuğa şiddet ve istismara karşı alınacak önlemler ve eğitimler ile ilgili çalışmaların yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun, Belediyemizin TV aracılığı ile kadına ve çocuğa şiddet ile ilgili bilgilerin yayınlanması ve bilgilendirilmesi amacıyla programlar yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2160 -2161- 2162 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu sonuçları hakkında Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,
 
11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında hazırlanan (II) Sayılı Cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
12- Zabıta Müdürlüğü’ nün, İçkili yerler bölgesinde bulunan Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesinin, Selimzade Caddesindeki Tatarlar Camisine yakın olduğu ve Beyazıt Caddesinin ise Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Çukur Mescit’ e yakın olması nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinin (a) fıkrasına istinaden içkili yerler bölgesinden çıkartılması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Arabayatağı-Yavuzselim-Hacivat ve Çınarönü Mahallelerini Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Arabayatağı Mahallesi sınırlarında kalan Spor Tesisi alanı içerisinde mevcut sahanın kuzey kısmında kalan 2300 m2. alanda Muş Kültür Evi-Taziye Evi yapılması hususunda Belediyemiz ile Muşlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında protokol yapılması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte olduğumuz atıkların ayrı toplanması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan izin ve lisanslara sahip kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1041 ada, 1 parsel; 1042 ada, 7 parsel; 1076 ada, 17-18-19-21-22 parseller ile 805 ada, 3 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Zümrütevler Mahallesi 285 ada, 17 parsel sayılı 500.23 m2. alanlı hisseli taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Selçukbey Mahallesi, 2388 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 4655 ada, 2-3-4-5-6 parseller ile Duaçınarı Mahallesi 2884 ada, 1 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada, 1-2-3-4-11-12 parseller ile 3018 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 parsellerde plan değişikli talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S.Otosansit Yapı kooperatifi Uygulama İmar Planı revizyonu dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi 4621 ada, 4 parselde plan değişikli talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2186. ve 2187. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. isimsiz sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Recep BAYRAM’ ın yazılı mazeretinin kabulü ve 25 Ocak - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Sevim PARLAK tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, toprak kayması ile ilgili 06.01.2021 tarihli ve 32 sayılı Meclis Kararımız doğrultusunda kira yardımlarının, Şubat 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Selim YOLGEÇEN ile Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Otosansit Yapı Kooperatifi Küçük Sanatlar Alanı olarak gösterilen alanda parsel sınırı ile bina sınırı arasında kalan alanın kapalı (sökülüp,takılabilen çelik malzeme ile) olarak kullanılabilmesi yönünde verilecek olan izin belgeleri ile ilgili gerekli şartların ve ne kadar ücret alınacağının belirlenmesi yönünde Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği asansör periyodik kontrol ücretlerinde belirtilen ilgili idare payının alınmaması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ana Kucağı Çocuk Eğitimi Merkezleri Projesi kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait bina ve yapıların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılması ile ilgili hizmet işbirliği protokolünün imzalanması ve Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Mücahit BOZKURT ile Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizde bulunan engelli kardeşlerimizin sayısı, ihtiyaçları istek ve talepleri ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili önergenin; Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizdeki çocuk oyun alanlarında seyyar tuvaletlerin konulması ve çeşmelerin yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parselde bulunan yapının kamulaştırılıp yolun genişletilmesi ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, özel gereksinimli çocukların büyümesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme konusunda desteklenmesi danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve aile destek gruplarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, özel gereksinimli çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmalarının desteklenmesi, bireysel ve takım sporlarında paralimpik branşlarının açılmasının sağlanması yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Covid-19 salgını nedeniyle mağdur olan işyeri sahipleri ve çalışanlarının vatandaş üzerinde yarattığı maddi ve manevi kaybın giderilmesi ve desteklenmesi için bir komisyon kurulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Covid-19 tedbirleri dahilinde ilçemizde uzaktan eğitim gören çocuklarımızın derslere katılımlarını sağlamak adına Yavuzselim, Şirinevler, Hacivat, Demetevler ve Arabayatağı Mahalleleri ile ihtiyacı olan diğer mahallelerin de tespiti ile uygun yerlere ücretsiz WİFİ bağlanması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, özel gereksinimli çocukların büyümesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme konusunda desteklenmesi danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve aile destek gruplarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, bireysel ve toplumsal alanlarda kısıtlılık yaşayan vatandaşlar açısından özellikle engelli ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin tüm kentsel hizmetlere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Belediye binalarımız ve hizmet tesislerimizin erişebilirlik açısında incelenmesi ve dönüşümün sağlanması ile ilgili önergenin; Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet SAGDIÇ ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Yiğitler Mahallesi, 2462 ada, 7 nolu parsel üzerindeki alanda Engelsiz Yaşam Merkezi yapılmasını işini “Hacı Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi” ismi verilmesi karşılığında şartlı bağışının kabul edilip/edilemeyeceği ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
 
Meclis Başkanı
Oktay YILMAZ
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU