03/03/2021 Tarihli Meclis Kararı

03/03/2021 Tarihli Meclis Kararı
03.03.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 21. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 21. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/03/2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 21 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi, 4311 ada, 18 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP Grubundan; Mustafa Engin KARGILI, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa BOZKURT, İsmail TURAN, Salih BARIŞ 5 ret, CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile - AK Parti Grubunun 22 kabul oyu) ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 3019 ada 1-2-3-4-11-12 parseller ve 3018 ada 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16 sayılı parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları  Sanayi  Sitesi  Yapı  Kooperatifi) Uygulama İmar Planı  Revizyonu kapsamında Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 4 parseldeki plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- Hukuk Komisyonu’ nun, içkili yerler bölgesinde bulunan Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesinin, Selimzade Caddesindeki Tatarlar Camisine yakın olduğu ve Beyazıt Caddesinin ise Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Çukur Mescit’ e yakın olması nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30.maddesinin (a) fıkrasına istinaden içkili yerler bölgesinden çıkartılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile - AK Parti ve MHP Gruplarının 27 kabul oyu) ile kabulüne,
 
7- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 285 ada, 17 parsel sayılı hisseli taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; “talebin reddi olarak alınan raporun talebin kabulüne” şeklinde değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Maltepe Mahallesi, 3940 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2186. ve 2187. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2141. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Tütüncüoğlu Caddesinde bulunan Dumlupınar İlköğretim Okulunun bulunduğu sokağa trafik lambası konulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesi, Karınca Deresinin korkuluklarının ve çevre düzenlemesinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, 152 Evler Mahallesinde bulunan bitişik ve 2 katlı binaların çatı aralığından birbirine geçen elektrik tellerinin düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemizde bulunan parklarımızda gerekli güvenlik tedbirlerinin arttırılması konusunda araştırmalar yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemizde Belediyemize ait spor tesislerimizin bakım, onarım ve kullanım durumları hakkında çalışmalar yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
16- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun İlçemizde bulunan basketbol sahalarının son durumu ve bakımları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Teferrüç Mahallesinde bulunan Devrengeç Su Deposunun tarihini anlatan Kitabe ile birlikte çeşme yapılarak alanın park olarak kullanılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 parselde planlanan kapalı pazar yerinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ nun, İlçemiz Samanlı Mahallesi sınırlarından geçen Deliçay olarak bilinen dereye fabrikalardan kimyasal atıkların boşaltılmasının araştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ nun Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan tüm alanlarda engelli tuvaletlerinin kullanımının cinsiyete göre düzenlenmesi hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Belediyemiz ile Sınırlı Sorumlu Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Zeyniler Mahallesinde bulunan  Kafeterya ve WC’ nin 10 yıl süre ile kiraya verilip/verilemeyeceği ile ilgili yazısının; “işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında Yıldırım Belediyesi olarak “Yıldırım’da Atıklar Toprağa Kazandırılıyor” başlıklı proje sunulmasında ve başarılı olunması durumunda uygulanmasına, temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Mehmet Hilmi DOĞANAY’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, mülkiyeti Hazineye ait Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 29 parsel numaralı ve 112.301,23 m2 yüzölçümlü taşınmazın proje kapsamı içerisinde bulunan kamuya açık olan alanlarının Belediyemize süresiz tahsis edilmesi ve Kentsel Reaksiyon Alanı projesinde yer alan ticari işletmelerin 30(otuz) yıllığına irtifak hakkı tesisinin Belediyemiz adına kurulması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesinin g bendi uyarınca yapılacak olan ihalesine şahsen katılmaya veya yerine görevlendirme yapmaya, ilk yıl için belirlenen muhammen irtifak bedelini kabul etmeye, muhammen irtifak hakkı bedeli üzerinden artırım yapabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, Eğitim Mahallesi, 3817 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 4707 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 152 Evler Mahallesi, 4479 ada, 7 parsel sayılı ve 270,26 m2 alanlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yiğitler Mahallesi, 2577 ada, 8 parselin imar uygulama işlemleri sonucu A(154,28 m2) ihdas parçası ile ifrazen oluşan C(154,28 m2)parçasının başabaş takas edilmesine, takas işleminden sonra C(154,28 m2) parçasında imar uygulaması ile bila bedel yola terk edilecek şekilde karar alınması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
28- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2189-2190- 2191-2192-2193-2194 üncü İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
29- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet YILDIZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İhsan BİLGİLİ’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Riskli Alan ilan edilen 499 hektarlık alanda Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Sahasında uzlaşma görüşmelerinde şartları sağlayan hak sahiplerine 6306 sayılı Kanun ve 27.10.2016 gün ve 29870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun gördüğü kira yardım klavuzu çerçevesinde Bakanlıkça Belediyemize sağlanan bütçe oranında olmak üzere kira yardımlarının yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı ve Aile Sağlık Merkezi (ASM) olarak tanımlanan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların ilgili kurumlara amacında kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; “kamu kurum ve kuruluşları” şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet AKSU tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, 562 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda Osman Fevzi Efendi Köşkü’ nün yerinin belirlenmesi amacıyla Belediyemiz ile Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, Yeniyeşil Mahallesi, 134 ada, 2 parsel sayısında kayıtlı sivil mimari örneği yapının restorasyonunun Belediyemizce yapılması amacıyla Belediyemiz ile Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Orman Bölge Müdürlüğünden 29 yıllığına Belediyemiz adına kiralanan Balaban C Tipi Mesire Alanın 10 yıllığına kiraya verilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA ile MHP Grubu Meclis Üyesi Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Kars İli, Sarıkamış Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi, Islah İmar Planı kapsamında kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediye hizmet alanında kalan kısmının Sağlık Tesisi Alanına alınmasına yönelik plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırları içerisinde ruhsat aşamasında çatı planlaması ve bahçe düzenlemeleri ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin değiştirilemeyen hükümler dışında kalması nedeniyle yeniden düzenlenecek maddeler ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mücahit BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, şahıs mülkiyetinde kalan Ortabağlar Mahallesi, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2 sahalı parselin satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bunulan engelli vatandaşlarımızın daha rahat spor yapabilmesi için çalışması yapılması ile ilgili önergenin; Engelliler Sağlık ve Spor Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri Mustafa Engin KARGILI, Burak Alp ÖZBEK, Salih BARIŞ, Mustafa BOZKURT ve İsmail TURAN tarafından yazılı olarak verilen, engelli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak faydalanmalarını ve erişebilirliği sağlamak için geliştirilen “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesinin planlanması çalışmaları ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI ve Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Kadına yönelik her türlü konuları değerlendirmek ve bu konular üzerinde çalışmalar yapmak için “Kadın Komisyonu” kurulması ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan Ferit GÜRSOY 1 ret - AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Gruplarının 39 kabul oyu) ile reddine,
 
 
 
47-
 
 
Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyeleri Ferit GÜRSOY, Mehmet YILMAZ ve Serkan BEKLEN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Esenevler Mahallesinde bulunan hazineye ait 2546 ada, 3 parselin Mahalle Muhtarımızın ve çevre sakinlerinin talebi doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Turgay FERAHLIER tarafından yazılı olarak verilen, Ertuğrulgazi Mahallesi, Merkez Cami’ nin güney bitişiğinde yer alan BESAŞ Büfesinin yolu daralttığı ve cami bitişiğinde bulunan lojmanın istinat duvarı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin Mollaarap Mahallesinde yaşanan toprak kayması sonucu vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması adına almış olduğu, 06.06.2018 tarihli ve 273 nolu uygulanan kararın iptal edilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
 
                                                                                                             Meclis Başkanı   
                                                                                                             Oktay YILMAZ   
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU