03.05.2017 Tarihli Meclis Kararları

03.05.2017 Tarihli Meclis Kararları
03.05.2017 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 40. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 40. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/05/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 40 ıncı, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 2663 ada, 1-2 parseller ile 2822 ada, 166 parselin bir kısmında plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 129 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 718 ada, 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin 2.3 maddesinde değişiklik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3070 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 11-20-28-29 parsellerdede plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 3 ret - AK Parti; 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisindeki yollara cepheli işyerlerinde sundurma yapılmasına ilişkin şartların belirlenmesine yönelik müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz Teşkilatında bulunan müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikler revize edilerek hazırlanan yönetmelik hakkındaki raporunun; Raporun 1. sayfasının 2. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Madde:16.4. Müdürlüğün Görevleri maddesinde geçen 16.4.8.“hizmeti verilmektedir” ibaresinin hizmeti sağlamak, “çalışmalar yürütülmektedir” ibaresinin çalışmalar yürütmek, şeklinde düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Bıçakçıbayır Sokaktan girişi olan ve kadastro yolu olan yere isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yunusemre Bulvarından girişi olan 2110. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yunusemre Bulvarından girişi olan 2111. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yunusemre Bulvarından girişi olan 2112. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Kardeş Kentimiz Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesi’ nin 19 Mayıs Resmi Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Belediyemizi temsilen Bulgaristan’ a gidecek Heyetin görevlendirilmesi ile ilgili yazısının; 17 - 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Bulgaristan’ a gitmek üzere ekli listede isimleri belirtilen Belediye Meclis Üyeleri, Belediye personeli ve mahalle muhtarlarından oluşan heyetin görevlendirilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 8 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR 3 ret - AK Parti; 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

16-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi çerçevesinde Belediyemizde 1 adet Mühendis çalıştırılması düşünülmekte olup, Maliye Bakanlığı’ nın 05.01.2017 tarihli ve 325 sayılı Genelgesi uyarınca aylık net ücreti ile ek ödeme tutarlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; Mühendis kadrosu için aylık net ücretin 2.768,57 TL, ek ödemenin 1.186,32 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Selçukbey Mahallesi, 2334 ada, 3-5 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75. Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4192 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Akçağlayan Mahallesi, 930 ada, 86 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, Dikencik Akcamii bahçesinde yer alan trafonun cami sınırları dışına alınması için plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 2070 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi, 2910 ada, 14-15-16-17 parseller; 3102 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, 2451 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 75.Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yazıcı Cadde ile Fincan Sokak arasında kalan 2114. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Piremir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Kanarya Sokağın sokak statünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Mülkiyeti Belediyemize ait Güllük Mahallesi, 1033 ada, 38 parsel sayılı ve 360.43 m2 sahalı taşınmaz üzerinde bulunan zemin+1+2+3. kattan oluşan binanın 3. katının tamamı ile 2. kattan bir odanın Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ ne tahsisinin yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Söz konusu binanın 3. katının tamamı ile 2. kattan 1 odanın Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ ne tahsisinin uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün İlçemiz Akçağlayan Mahallesinde 6831 Sayılı Yasanın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 (altı)  adet bilirkişinin seçilmesi talebiyle ilgili yazısının; Ali Bulut, Ali Curguş, Esmeni Çiftçi, İzzet Katı, Remzi Kaygın ve Ali Orman’ın seçilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Emine Yazıcıoğlu ve Cemalettin Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisindeki yollara cepheli işyerlerinde lokanta, kafe, pastane, kahvehane gibi yerlerde yapılacak sundurmalar ile ilgili Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “İşgal Harçları” bölümüne eklenmesi gereken ücretlerin belirlenmesi hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Emine Yazıcıoğlu ve Cemalettin Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında Cami alanında kalan, 2536 ada, 1-2 parsellerde bulunan Cami ve Kur-an Kursu alanında plan değişikliği yapılması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Emine Yazıcıoğlu ve Cemalettin Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede- Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Sinandede Mahallesi, 7096 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Rıza Özmen, Emine Yazıcıoğlu ve Cemalettin Yılmaz tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Sinandede Mahallesi, 4325 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Akçağlayan Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Adalet Sokak devamında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan imar planında park alanı görünen alanın, özel mülkiyette kalan kısmının kamulaştırılarak ayrıca Akçağlayan İhsan Dikmen 3 İlkokul yanında atıl durumda olan kısmının Park ve Çocuk Oyun Alanı olarak düzenlenmesi hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Huriye Canan Tunar ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi sınırlarında hızla devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan yıkımlarda insan sağlığı göz önünde bulundurularak çevre mevzuatı ile ilgili Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği Hükümleri Bursa Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu 16.03.2017 Meclis Kararını baz alarak bu karar doğrultusunda bundan sonraki inşaat yıkım ve onarımlarında Asbest Temiz Raporu getirilmesi şartıyla yıkım ruhsatının verilmesi ve çevre mevzuatı ile ilgili yönetmeliğin uygulanması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince Belediye Başkanı olarak Meclisimizin 02.09.2016 tarih ve 2016/189 Esas, 361 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonunda bulunan Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı Revizyonu askı itirazları ile ilgili dosyanın gündeme alınmasına ve 09.05.2017 tarihinde yapılacak olan 2. birleşiminde görüşülmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU