03.07.2017 Tarihli Meclis Kararları

03.07.2017 Tarihli Meclis Kararları
03.07.2017 14:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2017 yılı 42. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 42. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/07/2017 Pazartesi günü saat 14:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 42 inci, 2017 Yılı Toplantı Döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR                                                                                                                                            ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı kapsamında, Demetevler Mahallesi, 5281 ada, 1-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3738 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4991 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3092 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Fikret ŞEN, Mehmet TEMİRTAŞ 7 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti; 31 kabul oyu) ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Küçük Sanayi Alanlarına ilişkin plan notu hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 48 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamamlıkızık Uygulama İmar Planı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Akçağlayan Mahallesi 1. Adalet Sokak devamında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve kısmen özel şahıslar adına kayıtlı olan yer ile Akçağlayan İhsan Dikmen 3 İlkokul yanında atıl durumda olan kısmının park ve çocuk oyun alanı olarak düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

11-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Kurtoğlu Mahallesi Akdemir ve Derebaşı Sokak Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında cephe sağlıklaştırma uygulamaları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Hukuk Komisyonu’ nun Mollaarap Mahalle, Eşrefiler Caddesi, No:47-49 adresinde faaliyetini sürdürmekte olan Altı Nokta Körler Derneği’ nin bulunduğu binada Belediyemiz tarafından yapılacak restorasyon çalışmaları sona erene kadar Altı Nokta Körler Derneği’ ne yardım yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şüheda Sokağın isminin Şüheda Cadde olarak değiştirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cengizhan Caddesinin Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3099 ada, 4 parsel ile 3104 ada 4 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3088 ada, 3 parsel ile 2999 ada, 8 parsele kadar Onurlu Sokağın kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3085 ada, 3 parsel ile 3086 ada, 1 parsele kadar 7202. Sokağın kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şüheda Sokağın uzatılmasından dolayı 3077 ada, 3 parsel ile 3076 ada, 1 parsele kadar 7. Tuna Sokağın kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-

Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü’ nün, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen, 18)Sinandede, Şükraniye, Mehmet Akif Ersoy, Yediselviler, Sıracevizler, Davutkadı, Musababa, Zümtürevler, Piremir, Akçağlayan Mahallelerinin 229.5 hektarlık kısmı; 19)Beyazıt, 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Siteler, Ertuğrulgazi, Selçukbey, Eğitim, Baruthane, Yediselviler, Sıracevizler, Yeşilyayla, Maltepe, Değirmenlikızık Mahallelerinin 357.4 hektarlık kısmında bölge sınırlarının sınır krokisindeki belirtildiği şekliyle revize edilmesi; ayrıca ekli sınır krokisinde belirtilen 33)Sinandede, Mehmet Akif Ersoy, Beyazıt ve Şükraniye Mahallelerinin 15.87 hektarlık kısmında bölgede kamunun mülkiyetinde olan veya kullanımında olan yerler haricindeki alanlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi talebiyle ilgili yazısının İmar Komisyonu’na havalesine ve hazırlanan İmar Komisyonu raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

19-

Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü’ nün, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen 3)Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri sınırlarında bulunan 1/1000 ölçekli Sinandede Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 19.45 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi için uzlaşma sağlanamayan hak sahiplerine ait ekli listede yer alan parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısısının; mevcudun oy çokluğu (CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - AK Parti ve MHP Grubunun 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

20-

Kentsel ve Tasarım Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızk Mahallesi, 4171 ada, 2-3-4-5 parseller; 4172 ada, 1-9-39-40-44 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi, 4196 ada, 2 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Güllük Mahallesi, 1022 ada, 54 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Akçağlayan-Değirmenlikızık 3. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Akçağlayan Mahallesi, 5432 ada, 3 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama imar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi, 7102 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün,1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 17 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Mollaarap Mahallesi, 605 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Erdem Sokaktan girişi olan 2115. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Taşova Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle 1.Taşova Çıkmazı olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere-İpekçilik Doğusu İmar Planı dahilinde kalan, Belediye Hizmet Alanına alınan Karaağaç Mahallesi, 658 ada, 8 parsel ve 342,58 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Emine YAZICIOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKTAŞ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 495 ada, 39 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili önergenin İmar Komisyonu’ na havalesi ile hazırlanan İmar Komisyonu raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam konut alanlarında kalan plan notlarına “su basman kotu +3.00 m’ ye kadar yükseltilebilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER, Cemal Abdulnasır YAŞAR ve Mehmet Taner EKE tarafından yazılı olarak verilen, 02.11.2016 tarih ve 486 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan çatı, kotlandırma, cephe çalışması ve giriş-çıkışlarla ilgili alınan meclis kararına iki maddenin ilave edilmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ebru AHU ve Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin 07.10.2015 tarih ve 463 sayılı meclis kararında geçen “4753 ada, 18 parsel” ifadesinin “4753 ada, 37 parsel” olarak değiştirilmesi ve bu şekilde ruhsat işlemlerine devam etmesi ile ilgili önergenin İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin HACIOĞLU, Selim YILDIRIM,  Servet ABIK, MHP Grubu Meclis Üyesi Nuri Gürhan ACAR, CHP Grubu Meclis Üyesi Huriye Canan TUNAR tarafından yazılı olarak verilen,

2017 yılı Ağustos ayı içerisinde Belediye Meclis Üyelerinde oluşan ekli listedeki heyetin Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka’ ya gitmek üzere yurtdışı görevlendirmesi ile ilgili önergenin; 01-07 Ağustos 2017 tarihleri arasında ekli listede isimleri yazılı Belediye Meclis Üyelerinden oluşan Heyetin Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka’ nın Başkentlerinde Kentsel Dönüşüm alanlarında teknik temas ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Parti Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI ve Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesine ait Yıldırım Postası Gazetesinin maliyeti ve dağıtımı hakkında yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU