03/07/2019 Tarihli Meclis Kararları

03/07/2019 Tarihli Meclis Kararları
03.07.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 5. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 5. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/07/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 5 inci, 2019 Yılı toplantı döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mevlana-Ulus-Yavuzselim-Arabayatağı-Çınarönü-Hacivat Mahalleleri Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanlarına ilişkin plan notu değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 17-19-20 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2302 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, Dikencik Cami,  3177 ada, 1 parselde trafo alanı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, Eğitim Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, Davutkadı ve Yediselviler Mahallelerinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, Akçağlayan Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, Sinandede Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması talebi hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planında Küçük Sanatlar Alanında kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi, 4938 ada, 43 sayılı parselde 112.04 m2. hisse ile mülkiyeti Erhan Hocaoğlu ve İlhan Hocaoğlu adına kayıtlı Kazımkarabekir Mahallesi, 4937 ada, 2 sayılı ve 107.13 m2. sahalı parselin takasının yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Musababa Mahallesi, 4608 ada, 22 ve 4607 ada, 11 parsellerin imar uygulaması sonucu H harfi ile gösterilen sarı boyalı 111.76 m2. lik kısım ile uygulama esnasında düzenleme ortaklık payından terk edilen ihdasen oluşacak olan kırmızı boyalı A (126.92 m2.) ile gösterilen kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takası hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 6367 ada, 23 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3807 ada, 7 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 2781 ada, 14 parselde imar planında 1. Şan Sokağın geçtiği yolda kalan kısımların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Demetevler - İsabey Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, H22d.04c.4a pafta, 2710 ada, 1 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi, H22d.07b.4b pafta, 196 ada, 10 parsel; 198 ada, 5 ve 7 parsellerin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 152 Evler Mahallesi, 4420 ada, 10 parselin kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2425 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sıracevizler Mahallesi, 1152 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Ankara yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3218 ada, 1 parselin yolda kalan yaklaşık 8034.71 m2.’ lik kısmının kamulaştırılması hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Anafarta Sokağın 2701 ada, 1 parsel ile 2699 ada, 62 parsele kadar kısaltılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 10. Akarsu Sokağın 2. Çeyiz Sokağa kadar kısaltılması ve kalan kısımda bulunan binaların numaratajlarının yeniden düzenlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinin 2673 ada, 1 parsele kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ekli listede belirtilen 2019 Mali Yılı Bütçe ödenek aktarımı yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Yıldırım Gönüllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında sosyal yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konularında ortak proje ve iş birliği protokolü yapılması ve imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

27-

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Yıldırım Belediyesi Araç Kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesi uyarınca 3 yıllık yapılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Temizlik İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde evsel atıkların toplanması, taşınması ve nakliyesinde kullanılmak üzere araç kiralama işi ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre 3 yıllık yapılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Güllük Mahallesi, 1022 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-49-60-61-62-63-64 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Sinandede Mahallesi, 4323 ada, 1 parsel; Baruthane Mahallesi, 4246 ada, 51 parsel, 4271 ada, 1 parsel; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 4130 ada, 87 parsel, 1390 ada, 8 parsel; Eğitim Mahallesi, 3806 ada, 4 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2142. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2143. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2144. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2145. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2146. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Karapınar Mahalle sınırları içerisinde bulunan 2147. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Hilmi PAKYÜREK’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet AKSU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Tarık KÖSE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şefik KAYA’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahallesi, 431 ada, 5 sayılı ve 952.27 m² sahalı taşınmaz üzerinde bulunan Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezinin zeminde ki alan ile 1. ve 2. Katının tamamının Sağlık Müdürlüğünce sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere,  Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsisinin yapılması ve  protokol imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlanan Beyazıt Mahallesi Kartal Sokakta bulunan Kırcılar Aile Konağı, Aşevi ve Eğitim-Hizmet Binasının bodrum zemin katın aşevi olarak, zemin kat dışındaki 1. katın fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşların meslek edindirmeye yönelik eğitim salonu ile 2. ve 3. katlardaki sekiz apart dairenin geçici barınma evi, eğitim-seminer salonu olarak işletilmesi için Yıldırım Belediyesine devrini düzenleyen kullandırma protokolünü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi, Ali Mollasalih ve Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, eskiden kadın sığınma evi olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Güllük Mahallesi, 1033 ada, 38 sayılı ve 360.43 m² sahalı taşınmaz üzerinde bulunan binanın tamamının Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmak üzere Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılması ve işletilmesine ilişkin işbirliği ek protokolünü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemize ait Mevlana-Ulus Mahallesi Hümahatun Evleri altında uygun görülecek alanın mahalle halkına hizmet etmek amacıyla Aile Hekimliği olarak kullanılmak üzere Bursa Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisinin yapılması ve esaslarının protokol ile belirlenmesi ile söz konusu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi, Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Tüpraş Rafinerisinden bitüm satın alınmasına, Yıldırım Belediyesine ait Gürsu’ da bulunan asfalt üretim tesisine nakledilmesi, sıcak asfaltın üretilmesi, paylaştırılması işine ait protokol imzalanabilmesi konusunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önerge ile Kestel Yeni Mahalle hafriyat döküm sahasının da söz konusu protokole ilave edilmesi şeklinde düzeltme yapılmasının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

49-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün yazıları gereğince Belediyemize ait Millet Mahallesi 6. Bülbül Sokak, No:10 adresinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yerleşkesi hizmet binamızda veya uygun görülecek bir alanda kurumsal faaliyetlerin yerinde etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi için Bursa Çalışma ve İş Kurumu Yıldırım Ek Hizmet Binası şeklinde kullanılmak üzere ücretsiz tahsis edilmesi ve idari sisteme ilişkin tarafların işbirliğini ortaya koyacak sorumluluk ve karşılıklı taahhütlerin belirlenmesi ile ilgili Belediyemiz, BTSO ve İŞKUR arasında protokol yapılmasına ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

50-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Meclisimizin 17.04.2019 tarih ve 124 sayılı kararı ile İlçemiz, Mollaarap Mahallesi İpekçilik İmam Hatip Ortaokulu mevkiinde bazı yapılarda meydana gelen hasarlar nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan talep edenlere 3 aya kadar ev sahiplerine 1.000,00 TL’ ye kadar, kiracılara ise tutacağı ev kirası ile oturduğu evin kirası arasındaki farkın en fazla aylık 500,00 TL’ ye kadar ödenmesine kararının 3 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; söz konusu bölgenin riskli alan kararı alınana kadar 17.04.2019 tarih ve 124 sayılı kararın aynen devam edilmesi şeklinde değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

51-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali Mollasalih tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü deposunda bulunan 4 adet ULV ilaçlama makinelerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Veteriner Şube Müdürlüğüne hibe edilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

52-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet Sagdıç tarafından yazılı olarak verilen, Belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki meydan, bulvar, cadde, ana ve ara yollara cephesi bulunan yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin katılım ve sentezi ile yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ve binalar ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek için Yıldırım Belediyesi Mimari Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği doğrultusunda Belediyemiz bünyesinde Mimari Estetik Komisyonu oluşturulması hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

53-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait Değirmenlikızık Mahallesi, 5437 ada, 4 parsel sayılı ve E26 zemin kat +1. Kat 1 nolu villa ve E26 zemin kat + 1. kat 2 nolu villa ile Osamangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4573 ada, 5 sayılı ve 766.54 m2 sahalı gayrimenkuldeki kat irtifakı 12/90 arsa paylı 3. normal kat bağımsız bölüm nolu taşınmazın satışı ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Recep BAYRAM, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 9 ret - AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 30 kabul oyu) ile kabulüne,

 

54-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mustafa Engin Kargılı, İsmail Turan, Mustafa Bozkurt, Burak Alp Özbek ve Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, Vakıf Mahallesi 1. Vakar Sokak veya uygun görülecek bir yerde Pazar günleri açık pazar kurulması hakkında önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

55-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Muhammet Budaklı tarafından yazılı olarak verilen, Namazgah Mahallesi, 552 ada, 22-6-12-7-11-23-8-9 ve 10 nolu parsellerin Sular Vadisi projesine dahil edilmek üzere kamulaştırılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

56-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve İYİ Parti Grubu Meclis Üyesi Ferit Gürsoy tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Yıldırım Spor Kulübü arasında organik bir ilişki olup olmadığı, spor kulübünün alınmasında Belediyemizce para harcanıp harcanmadığı ve Yıldırım Belediyesi ismini neden kullandığı konularında yazılı bilgi verilmesi hakkında önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU