03.09.2014 Tarihli Meclis Kararları

03.09.2014 Tarihli Meclis Kararları
03.09.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 7. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 7. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03/09/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 7 inci, 2014 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ve 04/09/2014 Perşembe günü saat:17:00’ da yapılan 2. birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 137 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2.Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Hacivat Mahallesi, 3583 ada, 4 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 27 kabul oyu, MHP Grubunun 7 kabul oyuna karşılık, CHP Grubundan Nimet Yıldız’ ın 1 ret oyu ) ile kabulüne,

5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Mimarsinan Mahallesi, 1596 ada, 1-4-5-7-8 parseller; 1595 ada, 4-5 parseller ile 1595 ada, 1-2-3 parsellerin bir kısmında plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Yeşilyayla Mahallesi, 1187 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Selçukbey Mahallesi, 2389 ada, 13 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 27 kabul oyu, MHP Grubunun 7 çekimser oyuna karşılık, CHP Grubundan Nimet Yıldız’ ın 1 ret oyu) ile kabulüne,

8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin Belediyelerce yapılacak işlemler bölümünün 2464 sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle gruplara ayrılarak, vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 27 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 7 ret oyu, CHP Grubundan Nimet Yıldız’ ın 1 ret oyu) ile kabulüne,

11-Plan ve Bütçe Komisyonunun, başıboş hayvanların Belediyemizde bakımda kaldıkları sürede günlük bakım ücretlerinin belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Hayvan Bakım Bedelleri” şeklinde eklenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe Komisyonunun, vatandaşların tadilatından dolayı çıkardığı molozlar 10 çuvala kadar ücretsiz alınmakta olup, 10 çuvaldan sonrası için çuval başına alınacak ücretin belirlenerek 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine “Çuvalla Moloz Kaldırma Bedelleri” şeklinde eklenmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde üniversite alanında kalan, 152 Evler Mahallesi, H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2. Yüzölçümlü ve 98.57 m2. (9857/4454866) hissesi Belediyemize ait taşınmazın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Teknik Üniversitesine verilmek üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ ne devrinin yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, Eski 271 pafta, 1073 ada, 136 parsel, Yeni: H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 13 parsel sayılı ve 171,54 m2 alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 15 parsel sayılı ve 311,91 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, Eski: 9250 ada, 2 parsel, Yeni: 354 ada, 32 parsel sayılı ve 233.58 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Cumalıkızık Mahallesi, 2823 ada, 19 parsel sayılı ve 3687,75 m2. alanlı gayrimenkulün V. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-Hukuk Komisyonunun, Dış İlişkiler Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; “Yönetmeliğin Uluslararası Projeler Bürosu başlıklı 10. maddenin tamamının Yönetmelikten çıkartılarak” mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20-Hukuk Komisyonunun, Spor İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-Hukuk Komisyonunun, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili hazırlanan Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22-Hukuk Komisyonunun, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4. Kelebek Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Kırlangıç Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yavuzselim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hasır Sokağın kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26-Başkanlık Makamı’ nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince Belediyemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planın kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’ nın Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak proje kapsamında 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde Meslek Edindirme Kurslarının açılması talebiyle ilgili yazısının; “2014-2015 eğitim ve öğretim dönemi içinde gelen talepler doğrultusunda yapılması planlanan Meslek Edindirme ve okul öncesi eğitim kursları; mülkiyeti Belediyemize ait Barış Manço Kültür Merkezi ve Mahalle konakları ile ihtiyaç durumunda kiralanacak yerlerde Yıldırım Belediyesi, Halk eğitim merkezi ve İlçe milli eğitim müdürlüğü ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca gerekli kararın alınması ve bu konuda imzalanacak protokolde Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali’ ye yetki verilmesi” şeklinde ilavesiyle mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü görevine Memur Fatih KÖLGELİ’ nin vekaleten, Veteriner İşleri Müdürlüğü görevine Veteriner Hekim Nuran DEDE’ nin vekaleten, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevine Mühendis Ahmet Ergin MUŞLU’ nun vekaleten, Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine Ali SOLAK’ ın asaleten, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine Eğitmen Hüsamettin KAPLAN’ ın vekaleten atanmaları konusunda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi,

30-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Dış İlişkiler Müdürlüğünün yeni kurulmasıyla birlikte yasa gereği ihtiyaca binaen istemiş olduğu 2014 yılı içerisinde hizmet ve faaliyetlerini yürütebilmesi için yedek ödenek tertibinden Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine toplam 48.000,00 (kırksekizbin) TL ödeneğin aktarılması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde belirlenen 400 lt. lik Galvaniz Çöp Konteyner satış ücretinin KDV dahil 325,00 TL olarak belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği, Belediyemizce muhtelif mahallelerde bulunan sokak ve caddelere yapılan asfalt, bordür ve kaldırım gibi hizmetlerden ekli listede isimleri bulunan mükelleflere Belediyemizce harcanan 384.477,78-TL tutarın katılım payı olarak tahakkuklarının yapılıp yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Balaban Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dereler Sokağın Orman Bölge Müdürlüğü’ nce tahsis edilen yere taşınması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Hacivat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Beycan Caddesinin isminin Hacıvat Caddesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Teyyareci Mehmet Ali Cadde ile 1. Erikli Sokak arasında kalan yere isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesinin Namazgah Mahallesi sınırında kalan kısmının tamamının Yeni Mahalle sınırlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla inşaat ruhsatı aşamasında verilecek ruhsata çöp konteyneri yerinin ayrılarak site, alışveriş merkezi ve apartmanların daire ile dükkan sayısı gözönünde tutularak yaptırılması için gerekli çalışma yapılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Demetevler Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Demetevler Mahallesi, 210. Sokak dahilinde 7 metrelik yaya yolu hakkında plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parselde (eski: 83-84-85-108-109-110 parseller) plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı dahilinde kalan, Yıldırım Mahallesi 4100 ada, 17 - 22 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Yeşil Mahallesi, 143 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2978 ada, 1-23-24-28 parseller, 2979 ada 23 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Karapınar Mahallesi, 1979 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Yenimahalle Mahallesi, H22d.07b.4d pafta 751 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

45-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 2969 ada, 7 parsel; 2965 ada, 2 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

46-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyon dahilinde kalan, Arabayatağı Mahallesi, 6635 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

47-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Duaçınarı Mahallesi H22d.07b.2b pafta, 1675 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

48-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Bağlaraltı Mahallesi 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

49-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi 1213 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

50-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Davutkadı Mahallesi 195 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

51-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planında kalan orman alanlarına ilişkin mahkemece alınan yürütmeyi durdurma kararına istinaden plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

52-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 34-36-38 parseller, 930 ada, 16 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

53-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Ankara Yolu Kuzeyi 1. Etap (Mevlana ve Ulus Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde Ulus Mahallesi, 6408 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

54-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 2783 ada, 55 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

55-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi II. Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yavuzselim Mahallesi, 4855 ada, 19 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

56-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Olcay Kımıcı’ nın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

57-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fikret Şen’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

58-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin Atalay’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

59-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Huriye Canan Tunar’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

60-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Ergün’ ün mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

61-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir Karlık’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

62-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şeyma Gürdere’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

63-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet Ferah’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

64-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Eylem Özdemir’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

65-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Fatih Celen’ in mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

66-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Nimet Yıldız, H. Canan Tunar ve Faruk Memişoğulları tarafından yazılı olarak verilen, Sulama ihalesi ile ilgili gazetede çıkan haber sonucunda; 2012’ de yapılan ihale ile 2014 de yapılan ihale arasındaki hizmet alımı farklılıkları, eski ihale ile yeni ihale şartnamelerinde mal alımı farklılıkları olup olmadığı, parklarda yapılan hizmetlerin 2014 de yapılan ihale şartnamesinde olup olmadığı, sulama ihalesinin metrekaresinin eşit olup olmadığı, işçi sayısı, özlük hakları vb. gibi konularda Meclis’ e bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

67-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Özgür Demir, Erdal Işık, Ahmet Aktaş, Ali Gümrükçü, Fikret Şen, Nuri Gürhan Acar ve Mustafa Alkan tarafından yazılı olarak verilen, 2011 – 2015 dönemi için stratejik planda amaç ve hedeflerini Yıldırım Belediyesi yakalayıp yakalayamadığı, geçen dönem kamulaştırma için ayrılan bütçe tutarının ne kadarının kullanıldığı, imar ve bütçe komisyonunda bekleyen kamulaştırma dosyaların ekonomik nedenlerle mi bekletildiği ve bu dosyaların ne zaman bitirileceği; kamulaştırma için yeterli bütçenin olup olmadığı ve Belediyemizin 3. şahıslara açtığı veya 3. şahıslar tarafından Belediyemize açılan ve devam eden davaların sayısı ve konuları hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,


Karar verildi.Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU