03/11/2021 Tarihli Meclis Kararı

03/11/2021 Tarihli Meclis Kararı
03.11.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 28. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 28. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 03.11.2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 28 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 10 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi, 4626 ada, 50-55-56-57 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel, 7426 ada, 3 parsel ve 7420 ada, 4 parsel sayılı taşınmazlardaki plan değişikliğine yapılan askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 596 ada, 4-5-6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 4530 ada, 14 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Küçük Sanayi Alanlarına yönelik ilave plan notu tanımlanması kararına yapılan askı itirazı hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında Yavuzselim Mahallesi, 4930 ada, 48-49-44-42-43-39-41 parseller ile 4885 ada, 96 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekliPlanı kapsamında, Esenevler Mahallesi, 1958 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
9- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun Ulus Mahallesi, 7349 ada, 1 sayılı parselde bulunan 258,06 m2’ nin Belediyemiz hissesine imar durumu gereği 136,57 m2 ihdas edilerek eklenmesi ile parselde oluşacak toplam 394,63 m2 hissenin, imar durumu gereği yola terk edilecek toplam 394,63 m2 alanla değer ve bedel farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi ve 1756,39 m2 parsel oluşturacak şekilde imar uygulaması işleminin yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
10- Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz ile Ardahan İli Posof İlçesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
11- Çevre Sağlık Komisyonu’ nun, İlçemizde kış aylarında artan hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
12- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, İlçemizdeki amatör spor kulüpleri ile okullarımız arasında projeler yaparak gençlerin zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla ortak sportif faaliyetlerin başlatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
13- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. İpek Sokaktan girişi olan ve 5066 ada, 17 parselde biten 2202. isimsiz sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
14- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yer Sokağın parsel içerinde kaldığı ve yol statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Mali Yılı bütçe uygulamaları çerçevesinde KHK ile çalıştırılan personel hizmet alımları faslında sözleşme artışı farkından doğan öngörülemeyen harcamalara 50.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesine ve hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih ve 22 sayılı Kararı gereğince 2020-2021 yılları için yol harcamalarına katılım payı alınmaması yönünde karar alınmış olup, bundan sonraki yıllar için katılım payı alınıp/alınmayacağı talebiyle ilgili yazısının; 2022-2023-2024 yılları için yol harcamalarına katılım payı alınmamasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
17- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Millet Mahallesi, Şüheda Cadde üzerinde bulunan Millet Kapalı Pazar alanı içindeki 4 adet dükkanın 10 yıla kadar kiralanabilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
18- Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz Siteler Mahallesi, Selçukbey Caddesi sonunda kurulan Siteler Giyim Pazarı 6 hafta süre ile kontrol edilmiş ve satış yerlerine tezgah açılmadığı görüldüğünden söz konusu pazarın kapatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
19- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Piremir Mahallesi, 382 ada, 42 parsel sayılı ve 98,37 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
20- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Teferrüç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 758 ada, 33, 34, 35, 36 ve 37 parsellerin Mollaarap Mahallesi sınırlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
21- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2. Ara Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
22- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Merve EKMEKCİ’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
23- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
24- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nurettin SANATÇI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
25- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Kasım 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
26- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sermayesinin 900.000,00 TL (dokuzyünbin) artırım ile 1.000.000,00 TL (birmilyon)’ ye çıkartılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
27- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE   tarafından yazılı olarak verilen, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 150 parsel sayılı ve 183.300,37 m2 sahalı taşınmazın satışının yapılması için Encümen’e ve Belediye Başkanı Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Turgay FERAHLIER 4 ret - AK Parti ve MHP Gruplarının 29 kabul oyu) ile kabulüne,
 
28- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet SAGDIÇ tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Millet Mahallesi, 3113 ada, 11 sayılı ve 1169,12 m2 hissenin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN, Recep BAYRAM 8 ret, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 33 kabul oyu) ile kabulüne,
 
29- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR  tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Davutdede Mahallesi, 7801 ada, 1 parsel sayılı ve 1714,78 m2 sahalı parselde Belediyemize ait 47,32 m2. hissenin; kat karşılığı anlaşma yapmak, hasılat paylaşımı, herhangi bir yöntemle toplu konut, fabrika, hastane, ticari yapı vb. inşaatların yapılması ve yaptırılması ile kat karşılığı ve hasılat paylaşımı yapılamayacak ölçekteki küçük hisse ve parsellerin piyasa koşullarına göre gerektiğinde satış yolu ile gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yüklenici firmalar ve Yıldırım Kültür İnşaat Gıda Turizm San. Tic. A.Ş ile protokol yapmak ve sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
30- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN tarafından yazılı olarak verilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla Belediyemize hibe edilen Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ve Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinasının kamu hizmetine tahsis edilmiş olduğundan haczedilmemesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
31- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Vatan Mahallesi, Cami Yaşatma ve Kuran Kursu Derneğine ait Vatan Mahallesi, 4027 ada, 43 sayılı 221,62 m2 sahalı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
32- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Vatan Mahallesi, 4030 ada, 75 sayılı ve 451.43 m2 sahalı taşınmazın kamu yararına çalışan derneklerle 2886 sayılı Devlet İhale Yasası gereğince açık arttırma usulü satışının yapılması ile ilgili önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
33- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ali ÇİFTÇİ   tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenlikızık Mahallesinde bulunan Değirmenlikızık Huzur Parkına Dr. Murat GAZİGİL adının verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
34- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında ödemiş olduğu faiz giderlerini gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
35- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında gayrimenkul satışlarını gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
36- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında TÜGVA/TÜRGEV ve ENSAR adlı vakıflara yapılan bağış olup/olmadığı varsa bağış miktarlarını gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında TÜGVA/TÜRGEV ve ENSAR adlı vakıflara gayrimenkul kiralama, tahsis ve kullandırma olup/olmadığını gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Yeşil Mahallesinde yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Yeni Mahallede yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Namazgah Mahallesinde yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Karamazak Mahallesinde yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Karaağaç Mahallesinde yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
 
 
 
43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL, Yunus COŞKUN ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığımızın 2019-2020 ve 2021 yıllarında Kurtoğlu Mahallesinde yapmış olduğu bitmiş veya devam eden yatırımları gösteren listenin yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde gençlik adına faaliyet gösteren derneklerin tespitinin yapılması ve bir organizasyon ile gençlik çalışmalarının anlatılması ve onlardan fikir alınması için çalışma yapılması ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
 
  Karar verildi.
 
 
 
                                                                                                              Meclis Başkanı    
                                                                                                             Oktay YILMAZ     
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU