04.03.2015 Tarihli Meclis Kararı

04.03.2015 Tarihli Meclis Kararı
04.03.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 14. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 14. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/03/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 14 üncü, 2015 Yılı Toplantı Döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,  

2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Selçukbey Mahallesi, 2389 ada,9-10 parseller, Ortabağlar Mahallesi 2260 ada, 9 parsel, Güllük Mahallesi 1022 ada,7 parsel, Mimarsinan Mahallesi 1606 ada, 29 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu ) ile kabulüne, 

3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Vatan Mahallesi, 4030 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Vatan Mahallesi, 6995 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parseller; 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parseller; 6304 ada, 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 6132 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyu, CHP Grubunun 3 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne, 

6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 6 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Beyazıt Mahallesi, 2842 ada, 17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyu, MHP Grubunun 8 kabul oyuna karşılık, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne, 

8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 128 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu ) ile kabulüne,

9-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenlikızık Mahallesi, 494 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 6852 ada, 1-2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 5629 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1268 ada, 9 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4163 ada, 44-53 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13-İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Piremir Mahallesi, Pakyol Sokağın açılması hakkındaki raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

15-Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun, Millet Mahallesi H22d.02c.3a pafta, 3111 ada, 8 parsel sayılı ve 1584,52 m2. yüzölçümlü taşınmazda 395/528 hissesi (1185,39 m2) Bursa Büyükşehir Belediyesi, 399/1584 hissesi (399,13 m2) hissesi ise Yıldırım Belediyesi adına kayıtlı olup, 3111 ada, 8 parselde Belediyemizin şufa hakkını kullanması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16-Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Namazgah Mahallesi, H22d.07b.4d pafta, 537 ada, 13-37 sayılı parsellerde yapılan zayiat oranına göre fazla terkin 539 ada, 22 sayılı parsele sayılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17-Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’ nun1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kazımkarabekir Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3218 ada, 1 parselin  1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi I. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi H22d.03d.4d pafta, 3137 ada, 3 parsel ile takas yapılması hakkındaki  müşterek raporunun; tekrar değerlendirilmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-Hukuk Komisyonunun, Fidyekızık Ali Yazıcı Mahallesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Filibe Yöresi Kültür Dayanışma Yardımlaşma Derneği ve Eğitimci Nesiller Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteklerinin değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19-Hukuk Komisyonu’ nun, Yenişehirliler Derneği’ nin işgaliye borçlarıyla ilgili uzlaşma isteğinin değerlendirilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20-Hukuk Komisyonu’ nun, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Görev, Yeki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmelik hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesinin seçiminin yapılması ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi için MHP Grubundan Belediye Meclis Üyesi Mehmet TEMİRTAŞ aday gösterilmiş olup, yapılan açık oylama sonucunda Mehmet TEMİRTAŞ’ ın Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Gıda Bankası’ nın Yönetmelik Taslağının görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25-Zabıta Müdürlüğü’ nün Görev, Yeki ve Çalışma Esaslarıyla ilgili revize edilen Yönetmeliğin görüşülerek kabul edilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokaktan girişi olan 2086. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 27-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak ile 277. Sokak arasında kalan 2099. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kirazlık Sokaktan girişi olan 2098. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8. Lale Sokağın kayıtlardan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu’ nun 10.11.2014 tarih ve 11 sayılı kararının 2. Maddesi uyarınca İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından hayvancılığın yapılamayacağı alanların belirlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan 4172 ada, 12-31-33-34-43 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi 4621 ada, 36 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ahmet Necati DEMİR’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Abdülkadir KARLIK’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mesut EFE’ nin mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemal Abdulnasır YAŞAR’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Nimet YILDIZ’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Faruk MEMİŞOĞULLARI’ nın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri İlhami Aydın, Ahmet Hacıoğlu ve Ali Rıza Özmen tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Derneği’ nce ulusal ve uluslararası birçok büyük spor organizasyonu gerçekleştirilmekte, bu organizasyonlara ev sahipliği yapmakta, yaz spor okullarında çocukların spor yapmaları sağlanmakta olup, 5393 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6360 sayılı Kanunla değişik 17 nci ve aynı Kanunun aynı maddesi Ek 12 nci fıkrasına istinaden Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Derneği’ ne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden nakdi yardım yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Servet Abık, Fatih Celen, Okan Büyükdumlu ve Şenol Şimşek tarafından yazılı olarak verilen, 75. Yıl Mahalle Konağının, Gençlik Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Aile Hekimliği Dahiliye Polikliniği ile Gebe İzleme Polikliniği gibi hizmetlerde kullanılmak üzere Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Belediyemiz arasında protokol imzalanmak amacıyla Yıldırım Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin Hacıoğlu, Servet Abık, Şenol Şimşek ve Zehra Sönmez tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı dahilinde, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-2-3-8 parsellerin Belediye Hizmet Alanına (BHA) alınarak plan değişikliği yapılması ve kamulaştırılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

42-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Ali Gümrükçü, Mehmet Temirtaş, Fikret Şen, Nuri Gürhan Acar, Mustafa Alkan ve Ahmet Aktaş tarafından yazılı olarak verilen, kadına şiddet olaylarının en acısı Özgecan ASLAN cinayeti ve üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU cinayetinde hayata veda eden bu kardeşlerimizin isimlerinin yaşatılması amacıyla Meclisimizin uygun gördüğü park ya da sokağa isimlerinin verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Ali Gümrükçü, Mehmet Temirtaş, Fikret Şen, Nuri Gürhan Acar, Mustafa Alkan ve Ahmet Aktaş tarafından yazılı olarak verilen, Kentsel dönüşüm adı altında yıllardır bazı çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. 2009-2014 döneminde Yıldırım Belediyesi’ nde Kentsel Dönüşüm Alanları ilan edilen bölgelerde yapılan maliyetler hakkında yazılı ve sözlü bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Şerafeddin Atalay, Huriye Canan Tunar ve Olcay Kımıcı tarafından yazılı olarak verilen, 75. Yıl Mahallesi Ermantaş Çiftliği yanındaki Ermantaş Caddesi’ ne cephe mülkiyeti ormana ait olan alanın ormandan alınarak buraya park ve piknik alanları yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

Meclis Başkanı                                                                                                            İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU