04/03/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti

04/03/2020 Tarihli Meclis Karar Özeti
04.03.2020 15.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2020 yılı 12. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 12. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/03/2020 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 12 inci, 2020 Yılı toplantı döneminin 3 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Okunan 05.02.2020 tarihli Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Yıldırım Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 93 sayılı “İsabey Mahallesi 2701 ada, 40 sayılı parseldeki Kurban Pazarı alanının 16 Yıldırım Et Entegre Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. adına irtifak hakkı tesis edilmesi ile ilgili alınan 06/06/2018 tarih ve 2018/152 Esas 272 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi” ile ilgili Meclis Kararının; “taraflar arasında yapılan protokol tesisi eksikliklerinin ihale sürecine katılımı güçleştiren niteliğinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda söz konusu meclis kararı ve protokolün iptal edilmesine ve taşınmaz üzerindeki irtifak hakkının kaldırılmasına” şeklinde ilavesiyle düzeltilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Okunan 11.02.2020 tarihli 2. birleşimine ait zaptın, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Akçağlayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 25 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Karamazak Mahallesi, 721 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 274 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

5-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun, mülkiyeti Belediyemize ait Arabayatağı Mahallesi, 4792 ada, 29 sayılı ve 3083.93 m2 sahalı taşınmazın satışı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

Hukuk Komisyonu’ nun, Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliklerin revize edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2173. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Ulus Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2172. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün BİNTED ve BURFAŞ’ ta Belediyemize ait hisselerimizi temsil edecek yetkilinin belirlenmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ile İYİ Parti Grupları ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, İlçemiz Beyazıt Mahallesi, Kartal Sokakta bulunan Kırcılar Aile Konağının bodrum ve zemin katında, muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi kişilere aşevi hizmeti vermek amacıyla Belediyemiz ile Somuncu Baba Vakfı arasında protokol yapılmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP ile İYİ Parti Grupları ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

11-

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün, Mollaarap Mahallesi toprak kayması ile ilgili 08.01.2020 tarihli ve 33 sayılı meclis kararımız doğrultusunda yapılan kira yardımlarının 3 ay daha uzatılması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediyemiz ile Karacabey Belediyesi arasında ortak sıcak asfalt üretilmesi işi konusunda protokol yapılması ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün, Teferrüç Mahallesi 2. Yeşil Cadde’ de bulunan oyun parkına “Şehit Ufuk KAPLANBAŞOĞLU” adının verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mustafa GÖKSAL adına kayıtlı Ortabağlar Mahallesi, H22d08a1c pafta, 6197 ada, 6 sayılı ve 173,23 m2. yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Ulus Mahallesi, 7350 ada, 1 sayılı parsel üzerinde bulunan B Blok, 5. Kat, 54 nolu bağımsız bölüm (3+1) dairenin, takasının yapılıp/yapılamayacağı ile yapılacaksa işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 545 ada, 3-4-5-6-7 parsellerin imar uygulamasında takas ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama bölgesi İmar Planı dahilinde şartlı bağış yoluyla edinilmiş Maltepe Mahallesi, 3911 ada, 17 sayılı ve 930.40 m2. sahalı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 1/10 (93.04.m2.) hissesinin Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş’ ye satılıp/satılmayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi 5404 ada, 4-6 parsellerde yapılan plan değişikliğine Bursa 2. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan- Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Duaçınarı Mahallesi, 1753 ada, 1 parsel ile 1754 ada 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2174-2175-2176-2177-2178 inci isimsiz sokaklara isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

 

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi İmren ÇAVUŞOĞLU’ nun sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK tarafından yazılı olarak verilen, Bulgaristan’ ın Cebel Belediyesine gitmek üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Millet Mahallesi, 3073 ada, 11 parsel ve 3117 ada 2 parselde bulunan ve ekli listede bağımsız bölüm numaraları belirtilen dairelerin satışı ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - AK Parti, MHP, İYİ Parti Grupları ve Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 34 kabul oyu) ile kabulüne,

 

25-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1-2 parseller; 3085 ada, 1 parsel; 3076 ada, 7 parsel ile Kazımkarabekir Mahallesi, 3103 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait hisselerin satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 8 ret - İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti ve MHP Grupları ile Bağımsız Üye Recep BAYRAM’ ın 29 kabul oyu) ile kabulüne,

 

26-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cahit GÜNER ve Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Suriye’ nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda Şehit olan Uzman Çavuş Şehit Tolga Can YILMAZ’ ın adının verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet SAGDIÇ ve Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan parklarımızda gerekli güvenlik tedbirlerinin arttırılması konusunda araştırmalar yapılması ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yunanistan’ ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesinde bulunan Yassıköy Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzargahı Uygulama İmar Planı kapsamında Davutdede Mahallesi, 4954 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8- parseller ile 4955 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şefik KAYA tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara yolu kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Yunusemre Mahallesi, 3886 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Ali Haydar EFE, İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, 31.03.2019 tarihi itibarıyla belediyemizde istihdam edilen veya işten çıkartılmış olan personeller ile ilgili yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali haydar EFE, Servet ÇAĞIL ve Oktay ALTUN tarafından yazılı olarak verilen, Sular Vadisi Projesi’ nin kamulaştırma maliyeti ve toplam inşaat maliyetinin ayrı ayrı listelenerek yazılı olarak verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, 75. Yıl Mahallesi Balaban Caddesi üzerindeki Oya Parkı’ nın çocuk oyun alanı ve dinlenme alanının genişletilmesi ile ilgili önergenin;  Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi’ nin doğusunda ve yolun orta kısmında yer alan trafonun taşınması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Arabayatağı Mahallesi, Merkez Cami Caddesi bölgesindeki caminin önündeki hız kesici setlerin yenilenmesi talebi ile ilgili önergenin;  Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, İsmail TURAN, Mustafa BOZKURT, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Burak Alp ÖZBEK tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesinin iki bölgeye ayrılması ile ilgili önergenin;  Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU