04.04.2018 Tarihli Meclis Kararları

04.04.2018 Tarihli Meclis Kararları
04.04.2018 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2018 yılı 50. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 50. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/04/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 50 inci, 2018 Yılı Toplantı Döneminin 4 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2-

5393 Sayılı Kanunun 33 üncü ve 24 üncü maddeleri uyarınca yapılan seçimlerin sonucuna göre;

Yıldırım Belediyesi Encümen Üyeliklerine; Ramazan TORUN, Cemal Abdulnasır YAŞAR, Zekeriya AYIŞIK,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Plan ve Bütçe Komisyonuna: Servet ABIK, Metin GÜNEŞ, Ebru AHU, Ahmet TİLCİ, Erdal IŞIK,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan İmar Komisyonuna: İsmail AÇE, Mehmet Taner EKE, Eylem ÖZDEMİR, Ahmet ŞENER, Mustafa ALKAN,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Hukuk Komisyonuna: Selim YILDIRIM, Fatih CELEN, Canip SENAL, Ahmet HACIOĞLU, Ali GÜMRÜKÇÜ,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonuna: Mehmet KAŞİFOĞLU, İlhami AYDIN, Ahmet Necati DEMİR, Cemalettin YILMAZ, Fikret ŞEN,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonuna: Süleyman KESKİN, Emine YAZICIOĞLU, Okan BÜYÜKDUMLU, Ayhan ÖZBEK, Ahmet AKTAŞ,

5 kişiden teşekkül ettirilmesi kararlaştırılan Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, Şeyma ERYILMAZ, Ebru AHU, Olcay KIMICI, Emine YAZICIOĞLU, İhsan BİLGİLİ’ nin seçilmelerine,

 

3-

2017 Yılı Başkanlık Faaliyet raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - İYİ Parti; Mehmet TEMİRTAŞ 1 ret ve AK Parti Gurubunun 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

4-

Denetim Komisyonunun, Yıldırım Belediyesi’ nin 2017 Yılına ait denetim raporu hakkında Meclise bilgi sunuldu.

 

5-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4224 ada, 129 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

6-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Yiğitler Mahallesi, 4220 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 5032 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4202 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Anadolu Mahallesi, 2060 ada, 5-6-7-13-16-17-18 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

10-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenlikızık Mahallesi, 482 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

11-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ortabağlar Mahallesi, 7333 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4468 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (MHP; İhsan BİLGİLİ, Nuri Gürhan ACAR, Erdal IŞIK, Ali GÜMRÜKÇÜ, Mustafa ALKAN, Ahmet AKTAŞ, Fikret ŞEN 7 ret - CHP; Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR, Cemil OCAK 4 ret - İYİ Parti; Mehmet TEMİRTAŞ 1 ret ve AK Parti Gurubunun 32 kabul oyu) ile kabulüne,

 

13-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 3242 ada güneyinde trafo konmasına yönelik plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı İmar Planı Revizyonu kapsamında, Mollaarap Mahallesi, 584 ada, 2-5 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun İsabey Mahallesi, 2688 ada, 273 parsel sayılı ve 3999,60 m2. alanlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan ağaçların kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 253 ada, 11 parselin imar uygulama işlemleri sonucu yoldan ihdas edilecek A(5.43 m2.) parçası ile uygulama esnasında oluşacak C(0.83 m2.), D(3.02 m2.) ve E (1.58 m2.) parçalarının bedel ve metrekare farkı gözetmeksizin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. ve 26. maddelerine istinaden başabaş takası hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

18-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İnegöl Sokağın Zemin Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Akçağlayan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Zemin Sokağın Çiçek Caddeye kadar uzatılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Demetevler Caddesinden başlayıp, 6932 ada, 2 parselde biten 2120. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun “Muhtar Mehmet ÇİÇEK” şeklinde değiştirilerek; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Tekniker kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülebilmesi için “Ortabağlar-Güllük-Mimarsinan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları”  ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün Ertuğrulgazi Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülebilmesi için “Ertuğrulgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları”  ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3113 ada, 10 parsel; 2910 ada, 15-16 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 55,6 hektarlık alanda ruhsatlar ve plan uygulaması durdurulmuş olup, yurt alanı tanımlı 2842 ada, 20 parselin ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi için plan ve uygulaması durdurulan bölgenin revize edilmesine ve 2842 ada, 20 nolu parselin imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının plana tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi sınırlarında bulunan alanda ruhsatlar ile plan uygulaması durdurulmuş olup, ruhsat işlemlerinin devam edebilmesi için plan ve plan uygulaması durdurulan bölgenin revize edilmesine ve 7345 ada, 1-2-3-4 parsellerin imar hatlarının ve yapılaşma koşullarının planda tekrar işlenerek uygulamaya açılması ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

27-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 12 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı dahilinde kalan, Umurbey Mahallesi, 707 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli İsabey Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan, İsabey Mahallesi, 2704 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

30-

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Emirsultan Mahallesi, 256 ada, 21-27 parsellerde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına askı itirazları talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonuna havalesi ile 10 Nisan 2018 günü yapılacak 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

32-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan, Kurtoğlu Mahallesi, 115 ada, 2 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel; 434 ada, 18 parselde plan değişliğine parsel maliklerinin itirazı talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

34-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde yapılan plan değişikliğine 1. İdare Mahkemesinin kararı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan  Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Namazgah Mahallesi, 630 ada, 2 parsel; 545 ada, 11 parsel; 552 ada, 1 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 486 ada, 1 parsel; 434 ada, 18 parselde plan değişikliğine Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesinin itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 3974 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 13,15 hektarlık alana ilişkin hazırlanan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selçukbey Caddesi ile C3. Sokak arasında kalan 2121. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Değirmenönü Sokaktan girişi olan 3. Ada Sokağın yeniden düzenlenerek Cumalıkızık Caddeye kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ankara Yolu Caddeden girişi olan 5. Arda Sokağın 3. Dikmen Sokağa kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4183 ada, 10-11-12 parsellerin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

43-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Uygulama İmar Planında mezarlık alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 85 parsel ve 1366,77 m2. sahalı; 3543 ada, 88 parsel ve 3404.2 m2. sahalı parsellerin “Mezarlık olarak kullanılmak üzere” Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devrinin yapılıp/yapılmayacağı ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

44-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Emine YAZICIOĞLU, Mehmet Taner EKE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Piremir Mahallesi, 371 ada, 19 parselin Özel, sosyal ve Kültürel Tesis alanına alınması ve ifraz edilerek hissedar olan Teleferik Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsis edilmesi hakkındaki önergenin;  havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

45-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Cemalettin YILMAZ, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU, Şeyma ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Arabayatağı Mahallesi 4732 ada, 13 parsel 160.91 m2. yüzölçümlü alan içerisine ekli krokide belirtilen 40 m2. lik alana trafo yapılmak üzere TEDAŞ adına tahsisinin yapılması hakkındaki önergenin;  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ na müştereken havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

46-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Ahmet Necati DEMİR, Cemal Abdulnasır YAŞAR tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ÖLÇEKLİ Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında heyelan bölgesinde kalan, ekteki krokide belirlenmiş alanın imar planının, imar uygulamasının ve ruhsat işlemlerinin durdurulması hakkındaki önergenin; İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

47-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine YAZICIOĞLU, Şeyma ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygulamaya yönelik olarak ekte plan notların eklenmesi hakkındaki önergenin; İmar Komisyonuna havalesi ile 2. Birleşimde görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,

 

48-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Huriye Canan TUNAR, Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Cemil OCAK tarafından yazılı olarak verilen, Mimarsinan Mahallesi, 1564 ada, 2 parselde yapılan inşaat ile ilgili bilgi verilmesi hakkındaki önergenin; Başkanlık Makamına havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU