4 Mayıs 2016 Tarihli Meclis Kararı

4 Mayıs 2016 Tarihli Meclis Kararı
04.05.2016 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2016 yılı 28. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 28. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/05/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 28 inci, 2016 Yılı Toplantı Döneminin 5 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3073 ada, 1-4-5-6-8 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyu, Bağımsız Üye Olcay KIMICI’ nın 1 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, Esenevler Mahallesi ile Teferrüç Mahallesi dahilinde ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının revize edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, 75.Yıl Mahallesi, 4202 ada, 28 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6375 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3094 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3073 ada, 7 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3073 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Uygulama İmar Planı kapsamında, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 1-3-8 parsellerde, 2720 ada, 2-3-5-6-23-24-25 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun Yeni Mahalle, 737 ada, 3 sayılı ve 40,73 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince satın alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ nun 1/1000 ölçekli Yeşil-Setbaşı-Emirsultan Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, H22d07b4a pafta, 134 ada, 1 sayılı parsele ilişkin yoldan ihdas, yola terk, başa baş takas ve 18. madde kararının kaldırılması işlemleri esnasında ihdasen oluşan A= 16,07 m2’ lik alan ile terk fazlası alan olan 7,81 m2’ lik alan hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Hukuk Komisyonu’ nun Belediyemiz ile Edirne İli Keşan İlçesi Beyendik Belediyesi arasında kardeş belediye olunması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Toper Sokağın sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek onaylanması talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 29 kabul oyu, Bağımsız Üye Olcay KIMICI’ nın 1 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu, CHP Grubunun 3 ret oyu) ile kabulüne,

17- Zabıta Müdürlüğü’ nün 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda belirtilen tavan sınırının göz önünde bulundurularak Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretlerinin tespit edilmesi talebiyle ilgili yazısının; Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretlerinin 01 Nisan 2016 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 430,40 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- Fen İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 101 sayılı Kararında yapılan plan değişikliği ile 1324-1298 ada arasında kalan ve ortaöğretim alanına dahil edilen yaya yolunun vatandaşların kullanımına açılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 75. Yıl Mahallesi 4196 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi 2209 ada, 15 parsel, 2105 ada, 3-4 parseller, 5015 ada 14 parsel, 1038 ada, 2-3 parseller, 2211 ada, 7 parselde yapılan plan değişikliklerine itiraz ile ilgili yazısının; dosyanın dairesine iadesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi 6360 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; dosyanın dairesine iadesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Davutkadı Mahallesi 181 ada, 5 parsel; 188 ada, 3-11-12 parseller; 187 ada, 1-4-5-6-7 parseller; 184 ada, 10-11-12-13-14-15 parsellerde yapılan plan değişikliklerine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 198 sayılı kararı ile Vatan Mahallesi 4030 ada, 3-4-5-6-7-8-9-20 parsellerde yapılan plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 199 sayılı kararı ile Fidyekızık Mahallesi 4172 ada, 12-30-31-32-33-34-35-36-43 parsellerde yapılan plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 200 sayılı kararı ile Bağlaraltı Mahallesi 4163 ada, 4-5-54-32 parsellerde yapılan plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 201 sayılı kararı ile Mimarsinan Mahallesi 1641 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 202 sayılı kararı ile Millet Mahallesi 3086 ada, 1 parselde yapılan  plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarih ve 203 sayılı kararı ile Millet Mahallesi 2978 ada, 23-24-28 parseller ile 2979 ada, 23 parsel ve 3013 ada, 14 parsellerde yapılan plan değişikliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 öçekli Yıldırım-Davutkadı İmar Planı dahilinde kalan, Davutdede Mahallesi 4980 ada, 17 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Erikli Mahallesi, 2405 ada, 13 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fundalık Sokağın sokak statüsünü kaybetmesiyle nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 75. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Başaran Sokağın sokak statüsünü kaybetmesiyle nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, H22d.09a.2b pafta, 2787 ada, 6-30-57-58 parseller; 2783 ada 38 sayılı parsel; 2782 ada, 53 sayılı parseldeki 3828, 97 m2.’ lik toplam hisselerini 2781 ada, 1-2-20 sayılı parsellerin imar uygulaması sonucu doğacak 2020,95 m2 lik plan genel zayiat oranına karşılık Belediyemize bağışlaması talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şeyma GÜRDERE’ nin sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali Rıza ÖZMEN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet KAŞİFOĞLU’ nun yazılı mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Şerafeddin ATALAY’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şükrü KÖSE, Emine YAZICIOĞLU, Ebru AHU ve Fatih CELEN tarafından yazılı olarak verilen,  Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; Yıldırım Belediye Meclisi’ nin 01.07.2015 tarih ve 306-314-317 sayılı, 07.07.2015 tarih 365-368 sayılı, 04.11.2015 tarih ve439 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliklerinin Mekansal planlar Yapım Yönetmeliği’ nin 35. Maddesine istinaden yeniden değerlendirilmesi ile ilgi önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

40- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin HACIOĞLU ve Selim YILDIRIM tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 gün ve 384 sayılı kararı ile Karaaağaç Mahallesi, 668 ada, 24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 parsellerin konut alanından çıkartılarak lise alanına dahil edilmesi ile ilgili plan değişikliğinin lisenin batısında kalan ruhsatlı 635 ada, 3 parselin yolda kalması ve mevcut yolun dar olması nedeniyle Kuruldaki plan değişikliğinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

41- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Ebru AHU ve Emine YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol süresi 31.12.2015 tarihinde dolduğundan Oda ile olan ortak hizmet projesinin tasfiye amacıyla Ocak-Şubat-Mart 2016 dönemine ilişkin protokol yapılması, Oda tarafından çalıştırılan personelin iş akitleri sonlandırılacağından kıdem ve ihbar tazminatları da dikkate alınarak bu 3 ay için mevzuata öngörülen alt limit olan 50 kuruş/m2 üzerinden (aylık 55.765 TL) işgaliye bedeli alınması, imzalanacak protokol için Belediye Başkanımız İsmail Hakkı EDEBALİ' ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

42- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Selim YILDIRIM ve Ahmet TİLCİ tarafından yazılı olarak verilen, Cebel Belediye Başkanı Sayın Bahri ÖMER’ in daveti üzerine; Cebel Belediye Meclisi’ nce ilan edilen 19 Mayıs Resmi Bayramı etkinliklerine katılmak amacıyla; gidiş dönüş tarihleri de dikkate alınarak 14 - 20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Bulgaristan’ a gitmek üzere ekli listede isimleri belirtilen Belediye Meclis Üyeleri, Belediye personeli ve mahalle muhtarlarından oluşan heyetin görevlendirilmesi ile söz konusu heyetin yol ve konaklama masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Belediye bütçesinin ilgili ekonomik kodundan karşılanması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

43- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mehmet TEMİRTAŞ, Mustafa ALKAN, Erdal IŞIK, Ahmet AKTAŞ, Ali GÜMRÜKÇÜ, Fikret ŞEN tarafından yazılı olarak verilen, Geçtiğimiz yıllarda Siirt’te terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Bursalı Jandarma Er Murat TANDOĞAN isminin yaşatılması amacı ile Huzurevi Caddesi’ nde bulunan parka “Şehit Murat TANDOĞAN Huzur Parkı” adının verilmesi ile ilgi önergenin; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan BİLGİLİ, Mehmet TEMİRTAŞ, Ahmet AKTAŞ, Mustafa ALKAN, Erdal IŞIK,  Ali GÜMRÜKÇÜ, Fikret ŞEN tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde doğal su kaynaklarının şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması sonucu oluşan çevre kirliliği nedeniyle özellikle Samanlı ve Karapınar’ daki derelerimizin durumunun araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi ile ilgili önergenin; Çevre Sağlığı- Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.

 

Meclis Başkanı

İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU