04.06.2014 Tarihli Toplantı Kararları

04.06.2014 Tarihli Toplantı Kararları
04.06.2014 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2014 yılı 4. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 4. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/06/2014 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 4 üncü, 2014 Yılı toplantı döneminin 4 üncü olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir. 1-Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,2-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3173 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 3-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada, 16 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 4-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Millet Mahallesi, 3063 ada, 5 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 5-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1968-7016-7017-7018 adalara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 6-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 1961 ada, 34 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 7-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında Karapınar Mahallesi, 7017 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 8-İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 676 ada, 10-21-22 parseller; 677 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 9-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. Adalet Caddesinin kısaltılması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliğiyle kabulüne, 10-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2093. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 11-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Hacıvat Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A346. Sokağın A338. Sokağa kadar uzatılması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 12-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2089. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne,13-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2088. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 14-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2090. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 15-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2092. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu. 16-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2091. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporu.17-Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Çınarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 155. İsimsiz Caddeye isim verilmesi hakkındaki raporunun mevcudun oy birliğiyle kabulüne, 18-Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, İlçemiz dahilinde kurulmakta olan semt pazar alanlarında pazarın kurulduğu günlerde zaman zaman araç parklanmalarının olması nedeniyle pazarcı esnafları sergi açamamakta olup pazar yerlerinin nizam ve intizamın sağlanabilmesi amacıyla semt pazar alanlarında sadece pazarın kurulduğu günlerde araç parklanmasının yasaklanması hakkındaki raporunun mevcudun oy birliği ile kabulüne, 19-Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün vergi borçlularının 2014 yılında gayrimenkul malların satılması için, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi uyarınca Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi ile ilgili yazısının; asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Şükrü Köse, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Zehra Sönmez’ in seçilmelerinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 20-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 10.800.000,00 (Onmilyonsekizyüzbin) TL ek ödenek talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine Memur Tarık ERDEM’ in, Fen İşleri Müdürlüğü görevine Mühendis Asuman Kızılkan POLAT’ın   09.05.2014 tarihi itibariyle vekaleten atanmaları ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Onayı ile 15.04.2014 tarihi itibari ile Mücahit ALKAN’ın Özel Kalem Müdürü olarak atanması konusunda Meclise bilgi verilmesi ile ilgili yazısının; Meclise bilgi verildi. 22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan (III) Sayılı Cetvel:Memur Dolu Kadro Değişikliği ile (IV) Sayılı Cetvel:Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,23-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ nün İçkili lokanta işyerlerinde ortak alınma yöntemiyle usülsüz olarak devir işlemlerinin önlenmesi amacıyla, İlçemiz sınırlarında İçkili Yerler Bölgesinden çıkarılmış ancak müktesep hak durumundaki içkili lokanta işyerleri ile İçkili Yerler Bölgesinde bulunan ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan içkili lokanta işyerlerine, yeni ortak alınmaması ve Çalışma Ruhsatında buna göre düzenleme yapılmaması hususunda karar alınması talebiyle ilgili yazısının; geri çekilmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 24-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 75. Yıl Mahallesi Balaban Caddesindeki yeni yapılan parka, “Fatmagül Kiraz Parkı” isminin verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence  Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3. Aydoğdu Sokağın Huzur Caddesi’ ne bağlanması talebiyle ilgili Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mimarsinan Mahallesi, 1565 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 27-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Yeşil Mahallesi, 134 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,28-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Fidyekızık Mahallesi, 4173 ada, 137 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,29-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Millet Mahallesi, 3086 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 30-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1268 ada, 9 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,31-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrulgazi Mahallesi, 1938-1939-1945-1946-1947-1948 adalarda plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 32-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün Samanlı Bağlantı Yolu ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 33-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 45 parselde plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 6360 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 35-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde üniversite alanında kalan 152 Evler Mahallesi, H22d.08a.4a pafta, 4463 ada, 44 parsel sayılı ve 44.548,66 m2. Yüzölçümlü ve 98.57 m2. (9857/4454866) hissesi Belediyemize ait taşınmazın Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yada Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ ne devrinin yapılıp yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,36-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eğitim Mahallesi, H22d.08a.4b pafta, 3807 ada, 7 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 37-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Erikli Mahallesi, H22d.08b.2d pafta, 2454 ada, 16 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,38-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2. Kısım Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Bağlaraltı Mahallesi, H22d.08b.3a pafta, 4160 ada, 8 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,39-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ortabağlar Mahallesi, H22d.08a.1c-2d pafta, 6195 ada, 6 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,40-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, Eski 271 pafta, 1073 ada, 136 parsel, Yeni: H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 13 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 41-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan İmar Planı dahilinde kalan Emirsultan Mahallesi, H22d.07b.4c pafta, 254 ada, 15 parselin kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 42-Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemalettin YILMAZ’ ın mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,43-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali ERGÜN, Emine YAZIOĞLU ve Mehmet Taner EKE tarafından yazılı olarak verilen, Sümeyye KAPLAN’ ın Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirket hisselerinin tamamını Belediyemize hibe etmesine dair talep dilekçesi gereğince konunun Meclis gündemine alınarak hibe konusunda bir karar verilmesini, hibe talebinin kabulü halinde Yeşil Yıldırım Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ ne Yıldırım Belediyesini Temsilen Belediye Başkanımız İsmail Hakkı EDEBALİ’ ye yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 44-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin HACIOĞLU, Şenol ŞİMŞEK ve Servet ABIK tarafından yazılı olarak verilen, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan “Yıldırım Belediyesi Sınırları İçerisinde İdare Malı Asfalt Serilmesi, Yama Yapılması, Izgara ve Baca Yükseltilmesi Yapım” işi ile ilgili ihalenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine istinaden 470 (dörtyüzyetmiş) gün olarak yapılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 45-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şenol ŞİMŞEK, Zehra SÖNMEZ ve Selim YILDIRIM tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde bitişik nizam iki katlı konut alanında kalmakta olan, Arabayatağı Mahallesi 6634 ada, 3 parselin Belediye Hizmet Alanına alınmasına yönelik plan değişikliği yapılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 46-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ahmet ŞENER Süleyman KESKİN, Mehmet Taner Eke ve Zehra SÖNMEZ tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesi, 559 ada, 5-6-7-8 parsellerin 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı dahilinde kalmakta olup tevhidli imar durumu almıştır. 559 (eski: 1067) ada, 8( eski 4) parsel paftasına işli olmasına rağmen tescil harici olduğu ve kadastro paftasında cinsinin çeşme olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Kadastro paftasında çeşme alanı olarak tanımlanan bu kısmın tevhid işlemiyle imar adasına dahil edilemeyeceği, bu nedenle çeşmenin imar planına işlenerek imar adası dışında bırakılması ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesine mevcudun oy birliği ile kabulüne, 47-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Şemsettin HACIOĞLU, Şenol ŞİMŞEK ve Servet ABIK tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilecek her türlü altyapı tesisinin yapılması için ruhsat verilmesi ve çalışmaların yürütülmesinde uygulanacak kuralların tanımlanması için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin görüşülmesi ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 48-Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet YILDIZ, Faruk MEMİŞOĞULLARI, Huriye Canan TUNAR ve Olcay KIMICI tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçemizde 2004 yılından sonra yapılan konutlarda su bulunmaması nedeniyle, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Belediye Meclisince geçici bir düzenleme ile gerekli çalışmalar yapılarak, 2004 yılına kadar aynı durum yaşanmış olup, yapılan çalışmalar sonucu konutların suyunun bağlanması emsal gösterilerek çalışmaların ivedilikle yapılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,  Karar verildi.   Meclis Başkanı     İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU