04/08/2021 Tarihli Meclis Kararı

04/08/2021 Tarihli Meclis Kararı
04.08.2021 15:00

Seçim Dönemi 2019-2024
2021 yılı 25. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 25. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 Çarşamba günü saat 15:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 25 inci, 2021 Yılı toplantı döneminin 7 inci olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.
 

1- Geçen Toplantının 02 Haziran 2021 tarihli 1. birleşimi ve 08 Haziran 2021 tarihli 2. birleşimine ait Zabıtlarının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, 1647 ada, 54 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Millet Mahallesi, 3175 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,            
4- İmar Komisyonunun, Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Değirmenönü Mahallesi, 7363 ada, 2 ve 3 parseller, 7364 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,
5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında; Davutdede Mahallesi, 4954 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller ve 4955 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellere ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada, 30 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7354 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
8- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı kapsamında; Duaçınarı Mahallesi, 1789-1790-1791-1792 adalara ilişkin plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021-2022-2023 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesinin, Nikah Salonu Hizmet Ücret Tarifesinde belirlenen tutar üzerinden Belediyemiz personeli ve 1 inci derece yakınlarına %50 indirim yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uludağ Caddesi ve 5. Park Sokağın planda olduğu şekle getirilmesi ve Piremir Kapalı Pazar yerinin önündeki yolun planda olduğu gibi açılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 34 kabul oyu) ile kabulüne,
11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yediselviler Mahallesi, 1243 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Ulus Mahallesi, 3596 ada, 41 sayılı ve 3470.00 m2 sahalı taşınmazda mülkiyeti Yusuf OKTAN’ a ait 867.50 m2 hisse ile mülkiyeti Belediyemize ait Hüma Hatun Evlerinde bulunan dairemizin takasının yapılıp/yapılamayacağı hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Mahallesi, 2721 ada, 2 sayılı ve 1120.72 m2 sahalı parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
14- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Samanlı Mahallesi, 3544 ada, 2 parsel sayılı ve 582,34 m2 alanlı taşınmazın 43,64 m2’ lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 30. maddesi gereğince trafo yapılmak üzere TEDAŞ 19. Bölge Müdürlüğü’ ne devir edilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çiçek Caddesi, Olcay Sokak ve Can Sokaklardaki binaların kamulaştırılarak dikey yolun açılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
16- Çevre ve Sağlık Komisyonu’ nun, evlerimizden ve pazar yerlerinden çıkan meyve ve sebze atıklarının işlendiği Kompost Gübre Tesisinin kurulması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
17- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, Belediyemizin ilçemizde gençlere yönelik yapmış olduğu faaliyet ve yatırımların 18-30 yaş arası gençlere tanıtımının yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
18- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’ nun, ilçemizde yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımız için çalışmalar yapılması ile ilgili Belediye Meclisinin 40 - 96 - 104 - 149 sayılı Kararları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
19- Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, ilçemizde öncelikle gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve uzaklaştırmak için çalışmalar yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
20- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Emrah DURAN ve Şehit Er Ufuk KAPLANBAŞOĞLU isimlerinin verilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 209 ve 297 sayılı Kararları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
21- Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ nun, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2200 - 2201. isimsiz sokaklara isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
22- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması talebiyle ilgili yazısının; Merve EKMEKCİ ve Nazlı Merve ERYILMAZ’ ın seçilmelerinin mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret, İYİ Parti Grubundan; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret ile AK Parti ve MHP Gruplarının 27 kabul oyu) ile kabulüne,
23- Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün, Belediye Meclis Üyesi Sevim PARLAK, 28.07.2021 tarihli ve 8214 sayılı dilekçe ile Meclis Üyeliği görevlerinden istifa etmesi nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 24 üncü maddesi uyarınca; Belediye Meclis Üyesi Sevim PARLAK’ dan boşalan Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliği seçimi, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üye seçimi ile Bursa İli Belediyeler Birliği ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1’ er asil üyenin seçimin yapılması ile ilgili yazısının; Belediye Meclisi Yedek Divan Katipliğine Mustafa ÇALIŞKAN (23) oy ile, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine Mustafa ÇALIŞKAN, Bursa İli Belediyeler Birliği üyeliğine Mustafa ÇALIŞKAN, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeliğine Mustafa ÇALIŞKAN’ ın seçilmesine,
24- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Kapsamında Hazırlanan (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
25- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince ihtiyaca binaen Belediyemiz bünyesinde 3 adet Tabip çalıştırılması düşünülmekte olup, 07.07.2021 tarihli ve 9 sayılı Genelge uyarınca ekli (1) Sayılı Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları ile (2) sayılı Ek Ödeme Oran ve Tutarları Cetvelinde yer alan ek oran tutarlarını aşmamak üzere 3 adet Tabip çalıştırılması ve aylık net ücretleri ile ek ödeme oranlarının belirlenmesi talebiyle ilgili yazısının; tabip kadrosu için aylık net ücretin 4.902,28 TL, ek ödemenin 2.903,72 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
26- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün, 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi 1. Fıkrasına istinaden belediyemizde değişen organizasyon şemaları gereğince yeni açılan/değişen müdürlüklerin/birimlerin plana dahil edilerek iş birliği yapılacak birimlerin eklenmesi/güncellenmesi amacıyla 2022-2024 yılları için Stratejik Plan güncelleme çalışmalarının yapılıp/yapılamayacağı talebiyle ilgili yazısının; mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Nimet YILDIZ, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti Gruplarının 32 kabul oyu) ile kabulüne,
27- Zabıta Müdürlüğü’ nün, Sıracevizler Mahallesi, 18. Bahçe Sokak ile Çayır Sokakta kurulmakta olan Sıracevizler Semt Pazarının, Fen İşleri Müdürlüğümüzce inşaat çalışması tamamlanıncaya kadar çevre sakinleri ve pazarcı esnafının mağdur olmaması amacıyla kapalı pazarın geçici olarak Sıracevizler Mahallesi, 18. Bahçe, Çayır ve Dülger Sokaklar üzerine taşınması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne, 
28- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün, Balaban Mahallesinde bulunan 4,59 hektar yüz ölçümlü Balaban C tipi Mesire alanı içinde kalan Kır Kahvesi hakkında gerekli kararın alınması ile ilgili yazısının; Balaban C tipi Mesire alanı içinde kalan Kır Kahvesinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
29- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Bölgesi Uygulama İmar Planında kalan mülkiyeti Yıldırım Belediyesine ait Selçukbey Mahallesi, 2327 ada, 9 parsel üzerinde bulunan 72/2500 arsa paylı B Blok Kat:5 Bağımsız Bölüm No:10 nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince açık artırma usulü ile satışının yapılıp/yapılamayacağı ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
30- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Şükraniye Mahallesi, 3640 ada, 52 sayılı ve 45,18 m2. alanlı taşınmazın kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
31- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri 3.Derece Doğal Sit Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenönü Mahallesi, 7302 ada, 5 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
32- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Değirmenönü Mahallesi, 7430 ada, 1 parsel, 7426 ada, 3 parsel, 7420 ada, 1 parselin güneybatısındaki tescil harici alan ile ilgili yapılan plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
33- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli S.S Otosansit Yapı Kooperatifi (Oto Sanatkarları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Yiğitler Mahallesi, 4621 ada, 3-4 parseller ile ilgili yapılan plan değişikliğine askı itirazının değerlendirilmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
34- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 822 sayılı kararında; “Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında konutlarda 1 daireye 1 otopark ihtiyacına ilişkin plan notu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi hakkında plan notu değişikliği” hakkında alınan söz konusu hükümlerin ilçe belediyelerince yürürlükteki Uygulama İmar Planlarına  plan notu olarak işlenmesi talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
35- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, İlçemiz sınırları dahilinde kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden, Zeyniler, Balaban, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallelerinin Kırsal Yerleşik Alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
36- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık Mahallelerinde mevcut plan sınırları, öneri plan sınırları, köy gelişme alanları ve kadastral sınırlar esas alınarak, Zeyniler ve Balaban Mahallelerinde ise kadastral sınırlar ve mevcut yerleşimler dikkate alınarak “Köy Yerleşik Alan Sınırları Önerisi ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alan Sınırları Önerisi” belirlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
37- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yan Sokağın Sokak statüsünü kaybetmesi nedeniyle kayıtlarımızdan kaldırılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
38- Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün, Vakıf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Aksu Sokağın 11 Eylül Bulvarına kadar uzatılması talebiyle ilgili yazısının; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
39- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Sedat Servet HOCAOĞULLARI’ nın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
40- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Ali MOLLASALİH’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
41- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Feridun ÖZYÜKSEL’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
42- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Süleyman ÖZTÜRK’ ün sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
43- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Cemil OCAK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,
44- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Mollaarap Mahallesinde iki ayrı bölgede yaşanan heyelan sonucu mağdur ailelere ödenecek kira bedellerinin Ağustos 2021 tarihi itibariyle 1 ay daha uzatılması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
45- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Nazlı Merve ERYILMAZ tarafından yazılı olarak verilen, Hacivat Mahallesi, 3559 ada, 8 sayılı ve 101.47 m2, 6784 ada, 1 parsel ve 31.98 m2 ile Çınarönü Mahallesi, 6669 ada, 17 sayılı ve 0,81 m2 taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (e) fıkrası ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 22/e maddesine istinaden Belediyemizce satın alınması ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
46- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Şenol ÇULCU tarafından yazılı olarak verilen, Millet Mahallesi, 4311 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 4500 m2’lik kısmının 5+5 toplam 10 yıl süre ile kiralanarak yeşil alan ve park olarak düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Sayın Oktay YILMAZ’ a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,
47- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim YOLGEÇEN tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Hamamlıkızık Mahallesi, 7453 ada, 1 parselin kuzeyinde kalan alanın, 1 parselin güneyindeki boş alana taşınması hakkında plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
48- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Mutlu KESKİN tarafından yazılı olarak verilen, Değirmenönü ve Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Karapınar Mahallesi, 5327 ada, 1-2 parseller, 5326 ada, 1 parsel, 5328 ada, 2 parsel, 5338 ada, 1 parsel, 5337 ada, 1-2 parseller, 5336 ada, 1-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
49- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Tarık KÖSE tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri Bir Kısmını Kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, Karapınar Mahallesi, 7985 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
50- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda Belediye Meclisimizce alınan 06.01.2021 tarih ve 24 sayılı Kararın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
51- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yaşar ELMAS tarafından yazılı olarak verilen, Belediyemiz ile Azerbaycan’ ın Şemkir İli ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
52- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Yaşar ELMAS tarafından yazılı olarak verilen, Hacivat Mahallesi, 8. Ergün Sokak ile 245/1 Sokak içerisinde bulunan 30’ a yakın sokağın araştırılarak isim veya numara verilmesi ile ilgili önergenin; Eğitim Kültür ve Hizmet Güvence Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
53- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fatih KARA tarafından yazılı olarak verilen, İlçemizde bulunan spor kulüplerimizin faaliyetleri, katıldığı branşlar ve yapmış oldukları hizmetler ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmesi ile ilgili önergenin; Gençlik Spor ve Engelliler Komisyonu’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
54- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, Ankara Yolu Arabayatağı Mahallesi No:327 doğusu, Ömür Çıkmazı ve Okul Caddesi, No:5-7’de yer alan metruk binaların yıkımın yapılması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
55- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TURAN, İhsan BİLGİLİ, Burak Alp ÖZBEK, Mustafa Engin KARGILI, Salih BARIŞ ve Mustafa BOZKURT tarafından yazılı olarak verilen, kısa mesafeli ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması açısından ilçemizde bisiklet yollarının yeterli ve güvenli bir şekilde tesisine öncelik verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
56- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Servet ÇAĞIL, Ali Haydar EFE, Oktay ALTUN ve Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, Arabayatağı ve Millet Mahallelerinin bölünerek yeni mahalleler oluşturulması ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
57- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Servet ÇAĞIL, Ali Haydar EFE, Oktay ALTUN ve Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, faaliyeti durdurulan Yıldırım Tıp Merkezinde daha önce kullanılan demirbaş, makine ve teçhizatlar ile ilgili yazılı bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
58- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri İsmail TEKİN, Nimet YILDIZ, Servet ÇAĞIL, Ali Haydar EFE, Oktay ALTUN ve Nurettin SANATÇI tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz sınırları dahilinde yaşayan mülteciler/sığınmacı olarak ikamet edenler hakkında yazılı olarak bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
59- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve Meclis Başkanı Oktay YILMAZ tarafından sunulan, afet anında acı deneyimlerin yaşanmaması için afet öncesi dönemde yapılması gerekli çalışmaları ile ilgili sözlü önergenin; Çevre ve Sağlık Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,
Karar verildi.
 
                                                                                                             Meclis Başkanı      
                                                                                                             Oktay YILMAZ      
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU