04/09/2019 Tarihli Meclis Kararları

04/09/2019 Tarihli Meclis Kararları
04.09.2019 17.00

Seçim Dönemi 2019-2024
2019 yılı 6. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 6. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/09/2019 Çarşamba günü saat 17:00’ da yaptığı 2019-2024 seçim döneminin 6 ıncı, 2019 Yılı toplantı döneminin 6 ıncı olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

 

1-

Geçen Toplantı Zaptının 03 Temmuz 2019 tarihli 1. birleşimi ve 08 Temmuz 2019 tarihli 2. birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

2-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

3-

İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında, İsabey Mahallesi, 5053 ada, 3 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

4-

İmar Komisyonunun, Eğitim Mahallesinde imar uygulamalarının yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

5-

İmar Komisyonunun, Davutkadı ve Yediselviler Mahallelerinde imar uygulamalarının yapılması hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Serkan BEKLEN, Mehmet YILMAZ, Muhammet BUDAKLI, Turgay FERAHLIER 5 ret - AK Parti, MHP ve CHP Gruplarının 38 kabul oyu) ile kabulüne,

 

6-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2142. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

7-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2143. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

8-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2144. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

9-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2145. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2146. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11-

Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2147. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

12-

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı ile ilgili yazısının; Stratejik Plan çalışmaları devam ettiğinden, Ekim ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere dosyanın dairesine iadesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

13-

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Mali Yılı Performans Programında Mevlana-Ulus Mahallelerinde kentsel dönüşüm inşaat yapım işi çalışmalarının tamamlanabilmesi için öngörülemeyen harcamalara 25.000.000,00 TL Ek Bütçe talebi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

14-

Temizlik İşleri Müdürlüğünün, vatandaşların tadilattan dolayı çıkardığı molozların kaldırılması ile ilgili alınan 04.09.2014 tarih ve 371 sayılı meclis kararımızın yeniden değerlendirilerek çuval başı ücretlendirilmesi ile ilgili yazısının; söz konusu ücretin çuval başı 5 TL olarak belirlenmesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

15-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan, Teferrüç Mahallesi, 758 ada, 24 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

16-

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı  İmar Planı dahilinde kalan, Şükraniye Mahallesi, 3723 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

17-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yediselviler Mahallesi, 1230 ada, 47 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Duaçınarı-Anadolu-Vatan Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Yunusemre Mahallesi, 4510 ada, 1 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

19-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Mollaarap Mahallesi, 635 ada, 4 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

20-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Samanlı Mahallesi güncel taşkın sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

21-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında tanımlanan konut dışı kentsel çalışma alanlarında plan notu değişikliği ile ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

22-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 4 sayılı parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan kısmının Yatılı Kur’an Kursu yapılması amacıyla Yıldırım İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

23-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Fidyekızık Mahallesi Islah İmar Planı dahilinde kalan, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 13 parselin imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

24-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Huzur Caddesinin genişletilmesi amacıyla 2166 ada, 40-41-42-43- 44 parseller ile 2148 ada, 14-15-16-17-18-19-20 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

25-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2154. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

26-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2155. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27-

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2156. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

28-

Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’ in sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

29-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi sınırlarındaki park ve yeşil alanların yapım ve onarım işinin ihalesinin 36 aya kadar yapılabilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Ali Mollasalih ve Yaşar Elmas tarafından yazılı olarak verilen, Kırcılar Aile Konağı ve Aşevi Hizmet Binasının kullanılmasına ilişkin protokolden taraflardan Bursa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nın çekilmesi sonucu iş bu protokolün yeniden düzenlenerek, Yıldırım Belediyesi ve Hayırsever Mustafa KIRCI arasında imzalanması amacı ile Yıldırım Belediye Başkanımız Sn. Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

31-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Ahmet Yıldız tarafından yazılı olarak verilen, Mimar Sinan Mahallesi Saraylı Sokak ile 5. Kayın Sokak arasında Belediyemizce kapalı Pazar yeri olarak düzenlemesi yapılan ve inşaatı tamamlanan alanın yan tarafında bulunan yerin pazar alanına dahil edilerek üzerinin kapatılması işinin Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığınca yapılması için protokol imzalanması konusunda Yıldırım Belediye Başkanımız Sn. Oktay YILMAZ’ a yetki verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

32-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hilmi Pakyürek tarafından yazılı olarak verilen, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığının İlçemiz dahilindeki pazar yerlerindeki çay ocağı ve WC lerin işletim hakkının Odalarına verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

33-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Hilmi Pakyürek, Şefik Kaya ve Hızır ÇETİNKAYA tarafından yazılı olarak verilen, Yıldırım İlçesi dahilinde olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, Sit Alanlarında kalan bölgeler hariç olacak şekilde “Binaların bitişiğindeki komşu parsellerde bulunan yeşil alan, park ve çocuk bahçelerine, otopark alanlarına  Belediye Encümeni’nin uygun görmesi halinde pencere açılabilir, bina giriş kapısı ve otopark kapısı haricinde sadece acil durumlarda kullanılmak üzere yangın çıkış kapısı verilebilir” şeklinde idari karar alınması hakkındaki önergenin; “söz konusu yerlerde Encümenin gerekli gördüğü durumlarda (farklı ve kötüye kullanılması vb.) Belediye Encümenine iptal etme yetkisi verilmesi”şeklinde ilavesiyle mevcudun oy çokluğu (CHP Grubundan; Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Cemil OCAK, İsmail TEKİN, Ali Haydar EFE, Nurettin SANATÇI, Servet ÇAĞIL 7 ret - AK Parti, MHP, İYİ Parti Grupları ile CHP Grubundan Recep BAYRAM’ ın 36 kabul oyu) ile kabulüne,

 

34-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır Çetinkaya tarafından yazılı olarak verilen, Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacıvat, Yavuzselim Mahalleleri ile Şirinevler Mahallesinin bir kısmını kapsayan ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacak olan alandan geçen, 154 kV Bursa III-Otosansit Enerji İletim Hattının 22 nolu direği ile Bursa III TM portalı arasının (26 nolu nihayet direği) deplase edilmesi yönünde TEİAŞ ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak olan protokol işlemlerin yürütülmesi için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ a imza yetkisi verilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

35-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Hızır Çetinkaya tarafından yazılı olarak verilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4204 ada, 17 parsel ve üzerindeki taşınmazın Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

36-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyesi Selim Yolgeçen, Feridun Özyüksel ve Süleyman Öztürk tarafından yazılı olarak verilen, Bosna Sancak Yardımlaşma  Dayanışma ve Kültür Derneği’nin 27/09/2019-07/10/2019 tarihleri arasında Bosna ve Sırbistan bölgesinde bulunan akraba topluluklarına ve Novi Pazar ile Tutin Belediyelerine ziyarette bulunmak üzere ekli listede adı-soyadı, TC. numaraları belirtilen 38 kişilik Bosna Sancak Yardımlaşma  Dayanışma ve Kültür Derneği Üyeleri ile 8 kişilik Tekrumeli Televizyon Canlı Yayın Ekibinin gri pasaport alabilmeleri için görevlendirilmeleri hakkındaki önergenin; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

37-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyeleri Nimet Yıldız, Cemil Ocak, Ali Haydar Efe, Oktay Altun, Servet Çağıl, Nurettin Sanatçı ve İsmail Tekin tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz 75. Yıl Mahallesinde daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için aile sağlık ocağının boşaltılan yer ile birleştirilerek kullanıma açılması hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

38-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt, Burak Alp Özbek ve Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Musababa Mahallesi kapalı pazar yeri ihtiyacının giderilmesi için Kartalspor Halı Sahasının altının değerlendirilmesi hakkındaki önergenin; Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

39-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt, Burak Alp Özbek ve Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Yunusemre Mahallesi, Ay Caddesi ile Kıyıcı Yaprak Sokağın birleştiği yerde kamulaştırma yapılarak bağlantı sağlanması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

40-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt, Burak Alp Özbek ve Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, İlçemiz Vatan Mahallesi Selvi Sokak ve Deniz Sokak Bağlantısının sağlanması için 7 evin kamulaştırılması ve yolunun açılması ile Güllük Mahallesi, Ehlibeyt Camisinin batı tarafındaki yeşil alanın istimlak edilerek meydan veya belediye hizmet alanı yapılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

41-

Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, İsmail Turan, Mustafa Engin Kargılı, Mustafa Bozkurt, Burak Alp Özbek ve Salih Barış tarafından yazılı olarak verilen, Maltepe Mahallesi, Kanarya Sokak başında 49 m2.’ lik yerin kamulaştırılması, Baruthane Mh. 4280/2-3-4 parsellerin kamulaştırılması, Değirmenlikızık Bahtiyar Güneş parkının tekrar yapılması, Değirmenlikızık Mh.Yıldırım Sokak No:11 adresinde yarısı yolda kalan evin kamulaştırılması hakkındaki önergenin; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

 

Karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Oktay YILMAZ

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU