04.11.2015 Tarihli Meclis Kararı

04.11.2015 Tarihli Meclis Kararı
04.11.2015 17:00

Seçim Dönemi 2014-2019
2015 yılı 21. Olağan Toplantısı
Seçim Döneminin 21. Toplantısı

Yıldırım Belediye Meclisi’nin 04/11/2015 Çarşamba günüsaat 17:00’ da yaptığı 2014-2019 seçim döneminin 21 inci, 2015 Yılı Toplantı Döneminin10 uncu olağan toplantısının 1 inci birleşimine ait KARAR ÖZETİ’ dir.

1- Geçen Toplantı Zaptının 07/10/2015 günlü olağan toplantısının 23/10/2015 günü yapılan 2 inci birleşimine ait Geçen Toplantı Zaptının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

2- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Fidyekızık 2.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, Bağlaraltı Mahallesi, 4142 ada, 63 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

3- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4473 ada, 4-5 parseller; 4415 ada, 2 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

4- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı kapsamında, Emirsultan Mahallesi, 267 ada, 1-3 parseller; Yeşil Mahallesi, 143 ada,1 parsellerde yapılan plan değişikliklerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

5- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İmar Planlarında yapılan Plan Değişikliklerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün itirazları hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

6- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 44 parselde plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

7- İmar Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Münferit Planlarda Plan Değişikliği Yapım İşi kapsamında, Eğitim Mahallesi’nin bir kısmına ilişkin yapılan plan değişikliği hakkındaki raporunun; mevcudun oy çokluğu (AK Parti Grubunun 31 kabul oyu, CHP Grubunun 5 kabul oyuna karşılık, MHP Grubunun 8 ret oyu) ile kabulüne,

8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alkan USTA’ nın Millet Mahallesi, 3111 ada, 5 nolu parseldeki 87,04 m2. lik hissesi ve Millet Mahallesi 3115 ada, 2 parseldeki 16,01 m2.  lik hissesinin, Belediyemizin hissedar olduğu Millet Mahallesi 3116 ada, 1 parseldeki 750,00 m2 sahalı taşınmazda 69,18 m2. lik kısmı ile başabaş takas yapılması hakkındaki müşterek raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

9- Hukuk Komisyonu ile Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Sinandede Mahallesi sınırları içinde kalan Aktuğcu Limanlar Apartmanı’ nın Yıldırım Mahallesi sınırları içerisine alınması hakkındaki müşterek raporunun; “Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Barutluk Caddesi arasında kalan Aktuğcu Limanlar Apartmanı’ nın Yıldırım Mahallesi sınırlarına alınarak Yıldırım Mahallesine bağlanmasına, Ayrıca; Sinandede Mahallesi ile Yıldırım Mahalleleri arasındaki sınırın; (ekli planda işaretlendiği şekliyle) Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Beyazıt Caddesinin kesiştiği yerden olması şeklinde mahalle sınırının değiştirilmesi” şeklinde raporun değiştirilerek mevcudun oy birliği ile kabulüne,

10- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2087. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

11- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2094. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Millet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2095. İsimsiz Sokağa isim verilmesi hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13- Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonunun, Mahallesi sınırları içerisinde bulunan A18. Sokağın uzatılarak B12. Sokağa bağlanması hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14- Çevre Sağlığı-Sağlık ve Sportif Hizmetler Komisyonunun, Belediyemiz bünyesinde bulunan halka açık park ve bahçelerde vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri spor aletleri hakkındaki raporunun; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün Norm Kadro Cetvellerine ek olarak hazırlanan 1 adet Araştırma ve Geliştirme Müdürü Kadrosu ihdası için (I) Sayılı Cetvel: Memur Kadro İhdası, (IV) Sayılı Cetvel: Memur Dolu-Boş Kadro Durumunun kabulü ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Kaplıkaya Mahallesinde bulunan Şehriyar Tesisleri kiracısı Hanife Vural’ ın uzlaşma talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17- Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Belediye Meclisimizin 07.10.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile İlçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı okullarda görev yapan 97 hizmetlinin maaş ve SGK primlerinin ödenmesi hakkında alınan kararın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün İlçemiz sınırlarında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen 9 bölgeye ilave olarak; Vatan Mahallesi sınırlarında bulunan 17.8 hektar alan ile Ertuğrulgazi Mahallesi (1.Etap), kısmen Kaplıkaya Mahallesi (2.Etap) sınırlarında bulunan 34.1 hektar alanlı 2 bölgenin daha 5393 sayılı Belediye Kanununun 73/3 maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1-Vatan Mahallesi, 2-Şükraniye ve Beyazıt Mahalleleri, 3-Beyazıt ve 152 Evler Mahalleleri, 4-Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahalleleri, 5-Esenevler Mahallesi, 6-Yiğitler Mahallesi, 7-Sıracevizler ve Yediselviler Mahalleleri, 8-Piremir Mahallesi ve 9-Teferrüç Mahallesi 10-Ertuğrulgazi Mahallesi 11-Vatan Mahallesi 12- Değirmenönü-Karapınar Mahalleleri sınırlarında bulunan toplam alan büyüklüğü 478,18 hektar olan 12 bölgenin planlama çalışmalarının sağlıklı ve hızlı ilerleyebilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanması ile ilgili yazısının; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ nün 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Millet Mahallesi, 3062 ada, 1 - 2 parsellerde Belediyemizce Engelsiz Yaşam Merkezi yapılabilmesi için plan değişikliği yapılması talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çayırlı Sokak ile Boran Sokak arasında kalan 2100. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2102. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün İsabey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5. Karadeniz Sokak 17. Yavuz Sokak arasında kalan 2101. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Demetevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kurban Pazarı Caddesi ile B112. Sokak arasında kalan 2103. İsimsiz Sokağa isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25- Bilgi İşlem Müdürlüğü’ nün Arabayatağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kuzeyinde 4770 ada 28 ve 29 parsele, güneyinde 4770 ada 12 parsele cephe olan, doğuda 1. Hastane Caddesi ile batıda 1. Burgu Sokağı birbirine bağlayan yola isim verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Eğitim ve Hizmet Güvence Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Yunusemre Mahallesi, 3044 ada, 12-13 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 2 parsel ile ilgili Bursa 3. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Kazımkarabekir Mahallesi, 3101 ada, 1 parsel ile ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesinin kararı hakkındaki yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Vatan Mahallesi, 3991 ada, 4 parsel ile 6996 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Eğitim Mahallesi, 3859 ada, 7 parselde plan değişikliği talebiyle ilgili yazısının; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Belediyemize ait Şirinevler Mahallesi, 1439 ada, 3 parsel üzerinde bulunan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi Binasının mevcut haliyle “ortaokul” olarak kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilip/edilmeyeceği ile ilgili yazısının; Şirinevler Mahallesinde bulunan Çocuk Eğitim ve Bilim Merkezi Binasının 1. ve 2. katının mevcut haliyle ortaokul olarak kullanılmak üzere 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsisinin uygun olduğuna, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Karapınar Mahallesi 7018 ada, 4 parselde Belediyemize ait 116,31 m2. hisse ile, Karapınar Mahallesi 1970 ada, 4 parselde Abdülmelik GÜLER adına kayıtlı 267,95 m2. hissenin takas yapılıp yapılamayacağı ve işlemleri yürütmek üzere Encümen’ e yetki verilmesi talebiyle ilgili yazısının; Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’ na müştereken havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, Hacıseyfettin Mahallesi, 2744 ada, 3 parsel sayılı ve 400,52 m2. alanlı taşınmaz; Kurtoğlu Mahallesi, 114 ada, 6 parsel sayılı ve 479,29 m2. alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 64 parsel sayılı ve 139,34 m2 alanlı taşınmaz; Meydancık Mahallesi, 4107 ada, 65 parsel sayılı ve 211,73 m2 alanlı taşınmaz ve üzerlerinde bulunan tescilli binalar ve eklentilerinin Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün, 1/1000 ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan H22d08a2d pafta, 2123 ada, 32 parselin yolda kalan kısmı ile 34 parselin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebiyle ilgili yazısının; Plan ve Bütçe Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

35- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Servet ABIK’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

36- Toplantıya katılamayan ve mazeretinin kabulünü isteyen Meclis Üyesi Mehmet FERAH’ ın sözlü mazeretinin kabulü ve izinli sayılmasının mevcudun oy birliği ile kabulüne,

37- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve AK Parti Grubu Meclis Üyeleri Emine Yazıcıoğlu, Şeyma Gürdere, Eylem Özdemir, Zehra Sönmez, Ebru Ahu ve Şenol Şimşek tarafından yazılı olarak verilen, 1/1000 ölçekli Fidyekızık - Esenevler Uygulama İmar Planı ile Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planında “şuyulama alanları dışındaki ayrık nizam konut alanlarında parselin zaiyat oranı % 40 dan fazla ise parsellerde toplam inşaat alanı, parsel kadastro alanının % 60 lık kısmı üzerinden; parselin zaiyat oranı % 40 dan az olan parsellerde ise toplam inşaat alanı, imar parseli üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde plan notu bulunmaktadır. Söz konusu plan notunun 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Bağlaraltı-Yiğitler-75.Yıl Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı plan notlarına da eklenmesi ile ilgili önergenin; İmar Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

38- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve MHP Grubu Meclis Üyeleri İhsan Bilgili, Mehmet Temirtaş, Ahmet Aktaş, Mustafa Alkan, Fikret Şen ve Ali Gümrükçü tarafından yazılı olarak verilen, Belediye Başkanlığı tarafından göreve geldiğinizden bu yana Yıldırım Belediyesi’ ne gelir getirmesi amacıyla, satış kararı alınan taşınmazların hangileri olduğu, bu taşınmazlar hangi kişi yada kuruluşa ne kadar fiyatla satışının gerçekleştirildiği, düşünülen gelir ve elde edilen gelirlerin ne kadar olduğu ile ilgili önergenin; Başkanlık Makamı’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne, 

39- Gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen ve CHP Grubu Meclis Üyesi Nimet Yıldız tarafından bir önceki toplantıda sözlü olarak belirtilen, İsabey Mahallesindeki kurban kesim yerinin kime ait olduğu, Belediyemizin kazancının ne kadar olduğu, kim tarafından işletildiği ve kirada ise kaç yıllığına kiraya verildiği hakkında bilgi verilmesi ile ilgili önergenin; Hukuk Komisyonu’ na havalesinin mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Karar verildi.


Meclis Başkanı
İsmail Hakkı EDEBALİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

Yıldırım Belediyesi'ni Instagram'da takip edin.

KAMU SPOTU